Europa-Parlamentets beslutning – P8_TA-PROV(2017)0028 – af 14. februar 2017 om fremme af ligestilling mellem k√łnnene i forbindelse med mental sundhed og klinisk forskning.

Vist 90 gange.

EU-flaget
EU-flaget
Europa-Parlamentet vedtog den 14. februar 2017 en tekst – P8_TA-PROV(2017)0028 – med opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme ligestilling mellem k√łnnene i forbindelse med mental sundhed og klinisk forskning.

Herunder gengives alene tekstens transrelevante punkter.

 1. der henviser til, at navnlig lesbiske og biseksuelle kvinder samt transpersoner og interk√łnnede er udsat for s√¶rlige mentale sundhedsproblemer p√• grund af minoritetsstress forst√•et som et h√łjt niveau af angst og stress for√•rsaget af fordomme, stigmatisering og diskrimination foruden medicinering og patologisering; der henviser til, at LGBTI-personer risikerer s√¶rlige udfordringer i forhold til mental sundhed og trivsel, hvilket der m√• tages h√łjde for i enhver mental sundhedsstrategi;
 2. der henviser til, at transidentiteter ikke er patologiske, men beklageligt nok stadig betragtes som mentale sundhedsforstyrrelser, og til, at de fleste medlemsstater kr√¶ver diagnoser for adgang til retlig anerkendelse af k√łn og til transk√łnnet-relateret sundhedspleje, selv om forskning har vist, at diagnose for ‚ÄĚk√łnsidentitetsforstyrrelse‚ÄĚ er en kilde til betydelig stress for transpersoner;
 3. der henviser til, at depression som f√łlge af en r√¶kke forskellige faktorer, prim√¶rt vedr√łrende k√łnsroller og k√łnsbestemte uligheder og forskelsbehandling, er omtrent dobbelt s√• udbredt blandt kvinder som blandt m√¶nd, og til, at transpersoner opviser signifikant h√łjere niveauer for selvmordstanker og -fors√łg; der henviser til, at unders√łgelser viser, at p√•tvungne traditionelle k√łnsroller p√•virker kvinders mentale sundhed og velbefindende negativt;
 4. der henviser til, at transpersoner stadig uds√¶ttes for tvangssterilisation i forbindelse med procedurer for anerkendelse af k√łn i 13 medlemsstater;

Ligestilling mellem k√łnnene i forbindelse med mental sundhed
 1. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og lokale myndigheder til at sikre, at deres mentale sundhedsstrategier tager h√•nd om de udfordringer for den mentale sundhed, som LGBTI-personer kan komme ud for; opfordrer medlemsstaterne til at gennemf√łre henstillingerne i Europar√•dets dokument CM/Rec(2010)5 og tage h√łjde for lesbiskes, biseksuelles og transpersoners s√¶rlige behov, n√•r de udvikler sundhedspolitikker, -programmer og -protokoller;
 2. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og lokale myndigheder til at udvikle s√¶rlige skr√¶ddersyede politikker, der kan sikre mentale sundhedstjenester for s√•rbare og marginaliserede kvinder og kvinder, der uds√¶ttes for tv√¶rsektoriel forskelsbehandling s√•som flygtninge- og migrantkvinder, kvinder udsat for fattigdom og social udst√łdelse, interk√łnnede og transk√łnnede personer, kvinder tilh√łrende etniske mindretal, √¶ldre kvinder og kvinder i landdistrikter;

Generelle bemærkninger
 1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at:
  1. sikre, at forebyggelsesstrategier specifikt fokuserer p√• kvinder, som risikerer tv√¶rsektoriel forskelsbehandling, s√•som romakvinder, kvinder med handicap, lesbiske og biseksuelle kvinder, migranter og kvindelige flygtninge, kvinder, der lever i fattigdom, samt transk√łnnede og interk√łnnede
 2. opfordrer medlemsstaterne til at forebygge, forbyde og retsforf√łlge tvangssterilisation af kvinder, et f√¶nomen, som is√¶r ber√łrer kvinder med handicap, transpersoner og interk√łnnede
 3. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

* * *
Den vedtagne tekst hos Europa-Parlamentet.
Den vedtagne tekst i pdf-format hos Europa-Parlamentet.