EU-Parlamentets pressemeddelelse af 5. februar 2014 om en LGBTI k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet.

Vist 195 gange.

EU-flaget
EU-flaget
Europa-Parlamentets pressemeddelelse om deres initiativ-bet√¶nkning, der opfordrer Kommissionen til at formulere en EU-k√łreplan mod diskriminerende handlinger mod LGBT-personer (lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner og intetk√łnnede) blev offentliggjort den 10. februar 2014 af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (2013-14 SUU Alm.del Bilag 272) og Ligestillingsudvalget (2013-14 LIU Alm.del Bilag 37).

Pressemeddelelsen gengives herunder.

Fra: Morten Dalsgaard Christiansen

Sendt:
5. februar 2014 10:50

Til:
Gro Iversen; Iben Tybjærg Schacke-Barfoed

Cc:
Klaus Andersen; Morten Dalsgaard Christiansen; Lotte Rickers Olesen; Morten Knudsen; Thomas Fich;
Martin J√łrgensen; Nina M√łller Porst; Peter Rejnholdt Petersen; Rasmus Baastrup; Tomas Heron

Emne:
Europa-Parlamentets plenarforsamling opfordrer Kommissionen til at lave en EU-k√łreplan, som
beskytter LGBTI¬īs fundamentale rettigheder

Kære alle
Til jeres orientering videresender jeg Europa-Parlamentets pressemeddelelse om deres initiativbet√¶nkning (ikke-lovgivende), der opfordrer Kommissionen til at formulere en EU-k√łreplan mod diskriminerende handlinger mod LGBTI-personer (lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner og interk√łnnede).

Parliament calls for EU roadmap to protect fundamental rights of LGBTI people [1]

Bet√¶nkningens titel er forslag om EU-k√łreplanen om homofobi og forskelsbehandling p√• grund af
seksuel orientering og k√łnsidentitet
.

Europa-Parlamentets plenarforsamling vedtog anti-homofobi betænkningen tirsdag den 4. februar 2014, hvor 394 stemte for, 176 stemte imod og 72 undlod at stemme.

Europa-Parlamentets har tre generelle betragtninger på områder, hvor de:
 • ford√łmmer p√• det kraftigste enhver forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet og beklager dybt, at de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI selv i EU endnu ikke altid respekteres fuldt ud;
 • mener, at Den Europ√¶iske Union i √łjeblikket mangler en omfattende politik til beskyttelse af de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI-personer;
 • anerkender, at ansvaret for at beskytte de grundl√¶ggende rettigheder ligger hos Kommissionen og medlemsstaterne i f√¶llesskab; opfordrer Kommissionen til at bruge sine bef√łjelser i videst muligt omfang, herunder til at lette udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelser i henhold til EU-retten og Europar√•dets henstilling om foranstaltninger til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet;
Europa-Parlamentet foresl√•r at EU-k√łreplanen b√łr sikre:
 • ikke-forskelsbehandling p√• besk√¶ftigelsesomr√•det
 • ikke-forskelsbehandling p√• uddannelsesomr√•det
 • ikke-forskelsbehandling p√• sundhedsomr√•det
 • ikke-forskelsbehandling p√• omr√•det varer og tjenesteydelser
 • m.m. (for n√¶rmere information se bet√¶nkningen under punkt 4 her [2])

Europa-Parlamentet henviser til at elleve ligestillingsministre (Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Kroatien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Sverige, √ėstrig) i maj 2013 opfordrede Kommissionen til at udarbejde en omfattende EU-politik for LGBT-ligestilling, og at ti medlemsstater (Belgien, Storbritanien, Frankrig, , Irland, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien og Tyskland) allerede har vedtaget eller diskuterer lignende politikker p√• nationalt og regionalt plan.

Ordf√łrer for bet√¶nkningen er Ulrike Lunacek (De Gr√łnne, √ėstrig), og fra dansk side har Britta Thomsen (S&D) v√¶ret med til at forhandle bet√¶nkningen. Begge har modtaget tusindvis af mails fra katolske lobbyister, som har opfordret flere MEP¬īere til at stemme imod bet√¶nkningen.

I s√łndags var der st√łrre demonstrationer i Lyon og Paris, som mente at Frankrigs fremtid er truet p√• grund af legitimeringen af ‚ÄĚunatural families‚ÄĚ. For n√¶rmere information se nedenst√•ende artikel fra The Guardian.

France’s future at risk from ‘unnatural families’, say conservative protesters

Næste skridt
Kommissionen er ikke forpligtet til at reagere p√• Europa-Parlamentets opfordring. Det er dog forventeligt at Kommissionen deler samme interesse som Europa-Parlamentet, og derfor indleder en offentlig h√łringsrunde med henblik p√• at udarbejde forslaget om EU-k√łreplanen.

Baggrund
Ritzau skriver, at bet√¶nkningen er blevet udformet, efter at en europ√¶isk unders√łgelse blev udgivet i maj 2013 p√• baggrund af svar fra 93.000 personer fra EU-medlemslandene.

If√łlge unders√łgelsen f√łlte knap halvdelen af LGBT-personerne sig diskrimineret eller chikaneret, lidt under en tredjedel var blevet fysisk angrebet i 2012, og hver femte var blevet diskrimineret i relation til besk√¶ftigelse eller erhverv.

Med venlig hilsen
Morten Dalsgaard
Christiansen
(Stagiaire)

__________
Folketinget

Representative of the Danish
Parliament to the EU
+32 475 351 558
+32 228 44630

* * *
Folketingets journal vedr√łrende pressemeddelelsen hos Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
Pressemeddelelsen i pdf-format hos Folketinget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
Folketingets journal vedr√łrende pressemeddelelsen hos Ligestillingsudvalget.
Pressemeddelelsen i pdf-format hos Folketinget, Ligestillingsudvalget.

Noter af Tina Thranesen
 1. [Retur] Teksten er i pressemeddelelsen et link. Linket er ikke medtaget i Folketingets gengivelse, men er anf√łrt her:
  Pressemeddelelsen “Parliament calls for EU roadmap to protect fundamental rights of LGBTI people” i pdf-format. Engelsksproget.
 2. [Retur] Det samme g√łr sig g√¶ldende her. Ingen link anf√łrt.
  Her er imidlertid et link til:
  Bet√¶nkningen p√• dansk – A7-0009/2014 af 8. januar 2014 om en EU k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering.