Rapport om bl.a. opfordring til oplysning om LGBTI-sp√łrgsm√•l i skolernes l√¶replaner og bek√¶mpelse af transfobi – P8_TA(2015)0312 – vedtaget af Europa-Parlamentet den 9. september 2015.

Vist 115 gange.
Europa-Parlamentet vedtog den 9. september 2015 en rapport ‚Äď P8_TA(2015)0312 ‚Äď om styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse. I rapporten er der flere transrelevante punkter.

Herunder gengives rapportens transrelevante punkter.

  1. opfordrer Kommissionen til at bek√¶mpe forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet i undervisningsmilj√łer; opfordrer Kommissionen til at st√łtte medtagelse af objektive oplysninger om LGBTI-sp√łrgsm√•l i skolernes l√¶replaner;
    opfordrer indtrængende Kommissionen til at lette peerlæring blandt medlemsstaterne i bekæmpelsen af homofobisk og transfobisk mobning og chikane;
  2. tror fuldt og fast p√• det potentiale til at skabe forandring, som uddannelse har i kampen for ligestilling mellem m√¶nd og kvinder; anerkender, at programmer for formel og uformel uddannelse skal adressere og bek√¶mpe k√łnsbestemt vold, k√łnsdiskrimination, chikane, homofobi og transfobi i alle deres former, herunder former for cybermobning og onlinechikane; erkender, at uddannelse for ligestilling
    mellem m√¶nd og kvinder og imod k√łnsbaseret vold foruds√¶tter skolemilj√łer, der er sikre og fri for vold;
  3. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer.

* * *
Rapporten på dansk hos Europa-Parlamentet.
Rapporten på engelsk hos Europa-Parlamentet.