FATID’s skrivelse af 8. august 2016 til SUU – bilag 679 – om k√łnshormonbehandlingen af transk√łnnede.

Vist 99 gange.
Dateret den 8. august 2016 har FATID sendt en skrivelse til Sundheds- og √ÜldreudvalgetSUU Alm.del bilag 679. Modtaget den 18. august 2016. Samling 2015-16 – med kritik af den centralistiske m√•de k√łnshormonbehandlingen af transk√łnnede foreg√•r.

Herunder gengives henvendelsen.

Til
Sundheds-og ældreudvalget
Christiansborg
8. august 2017

Foreningen Af Transk√łnnede I Danmark ‚Äď FATID ‚Äď har i 2 √•r fulgt hormonbehandlingen af Transk√łnnede i Danmark t√¶t og har p√• flere m√łder med danske sundhedsmyndigheder gjort opm√¶rksom p√• at den behandling der i dag er g√¶ldende er b√•de bureaukratisk, meget dyr og genererer lange ventetider og helt uacceptable lange returrejser igennem landet for at komme til 40 min. vurderingssamtaler i K√łbenhavn og har desuden nogle h√łjst uacceptable f√łlgevirkninger.
G√¶ldende hormonbehandling for transk√łnnede blev fastlagt i L 189 [1] der blev vedtaget i juni 2014. I denne lov strammede man reglerne for hormonbehandlingen p√• baggrund af at en k√łbenhavnsk gyn√¶kolog havde udskrevet hormoner til en mindre√•rig. Den s√•kaldte Caspian sag [2]. F√łr denne sag, der vakte stor opsigt, havde hormonbehandlingen af transk√łnnede fungeret uden de store problemer. Transk√łnnede henvendte sig til egen l√¶ge, fik en tid hos en lokal psykiater og blev derefter sendt til en lokal gyn√¶kolog, hvoraf en del var vigtige st√łtter for de transk√łnnede.
Dette ellers velfungerende system blev med ét ændret med L189.
Nu skulle ALLE transk√łnnede, uanset geografisk hjemsted, til Sexologisk Klinik i K√łbenhavn og vurderes af klinikkens psykologer ved flere samtaler f√łr de kunne henvises til en gyn√¶kolog.
Det har givet en række problemer som vi i FATID mener er ved at være helt ude af proportioner:

I dag er der konstant 60-70 transk√łnnede p√• rejse igennem Danmark for at komme til disse samtaler. Det medf√łrer tabt arbejdsfortjeneste, tabt studietid og koster regionerne store udgifter i rejseomkostninger. Fra de yderste omr√•der er der ofte tale om en op til 12 timers returrejse og hvis m√łdetiden p√• Sexologisk Klinik ikke er tilpasset kommer en overnatning til.
Det er dyrt ‚Äď ikke alene for den transk√łnnede, men ogs√• for samfundet.

En sort side af denne lov om en centraliseret hormonbehandling er den illegale tilgang til hormoner. FATID har bemærket at en del ikke orker disse lange besværlige rejser og skaffer sig hormonerne ad anden vej. Dette bifalder vi ikke, men undrer os samtidig over at man bibeholder en hormonbehandling der direkte fremmer denne praksis.

Sexologisk Klinik i K√łbenhavn har 300-400 nye henvendelser fra transk√łnnede om behandling hvert √•r. Ventetiderne er oppe p√• op til 9 m√•neder.
Foreningen Af Transk√łnnede I Danmark finder forholdene uacceptable og kan kun konstatere at man skabte et fremskridt med tilladelsen til det juridiske k√łnsskifte (L182) men skabte samtidig et stort tilbageskridt med L 189.

Vi vil gerne opfordre udvalget til at se p√• en eventuel revidering af L 189 og f√• hormonbehandlingen af transk√łnnede p√• omgangsh√łjde med tidens krav om besparelser og sund fornuft og ikke mindst p√• omgangsh√łjde med udmeldingen fra Sundhedsminister Sophie L√łhdes om, at transk√łnnede skal fjernes fra de psykiatriske sygdomslister.
Med venlig hilsen
Irene Haffner – Formand

* * *
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen.
Henvendelsen i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Note af Tina Thranesen.
 1. [Retur] L 189.
  Den g√¶ldende hormonbehandling for transk√łnnede blev ikke fastlagt i L 189.
  Lovforslag L 189 blev fremsat den 30. april 2014 og vedtaget under 3. behandlingen den 11. juni 2014.
  Lovforslag vedr√łrer √¶ndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte.
  De nugældende regler om hormonbehandling af transk√łnnede er fastsat af Sundhedsstyrelsen i Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede – VEJ nr. 10353 af 19. december 2014.
 2. [Retur] “Caspian-sagen”.
  “Sagen” vedr√łrte ikke udskrivning af hormoner til en mindre√•rig.
  “Sagen” drejede sig om, at Caspian operativt fik fjernet sine bryster.