Fernanda Mil√°n fra Guatemala anerkendt som FN-flygtning. LGBT Danmark har spillet en ikke uv√¶sentlig rolle i afg√łrelsen. 3. januar 2013.

Vist 300 gange.

Fernanda Mil√°n
Fernanda Mil√°n
Den 3. januar 2013 bragte Politiken en artikel under overskriften: “Transk√łnnet anerkendt som FN-flygtning. Fernanda Mil√°n er den f√łrste transperson p√• flugt, der f√•r beskyttelse i Danmark.

Artiklen indledes således:
F√łrst skulle den transk√łnnede menneskeretsaktivist Fernanda Mil√°n fra Guatemala sidste √•r forlade Danmark efter afslag p√• asyl.
Men nu har Flygtningen√¶vnet ombestemt sig. Det er f√łrste gang, en transk√łnnet p√• flugt opn√•r beskyttelse her i landet. Fernanda Mil√°n har endda f√•et status som ‘√¶gte’ flygtning efter FN’s flygtningekonvention.

Stor principiel betydning
Asylr√•dgiver i organisationen LGBT Danmark (Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner) S√łren Laursen er ikke i tvivl om, at afg√łrelsen er af stor principiel betydning.

¬ĽNu er det fastsl√•et, at mennesker, der er forfulgt i hjemlandet p√• grund af deres seksualitet eller k√łnsidentitet, kan have et lige s√• stort beskyttelsesbehov som andre grupper¬ę, siger S√łren Laursen.

Artiklen afsluttes således:
Afg√łrelsen i Fernanda Mil√°ns sag faldt allerede i november, men st√łttegruppen har f√łrst offentliggjort den nu, fordi Fernanda ikke havde det godt dengang. Til Politiken fort√¶ller hun, at hun har v√¶ret udmattet efter alle sine tr√¶ngsler.
¬ĽMen nu skal jeg til at skabe mig en fremtid og finde job. Og s√• vil jeg fortsat arbejde for retf√¶rdighed for transk√łnnede og andre, hvis menneskerettigheder ikke bliver anerkendt¬ę.

Artiklen i sin helhed hos Politiken.

* * *
At den langvarige sag endte, med at Fernanda Mil√°n har f√•et lov at blive i Danmark, skyldes i ikke uv√¶sentlig grad det engagement, som S√łren Laursen, retspolitisk talsperson i LGBT Danmark har udvist i sagen.

Den 23. september 2012 skrev S√łren Laursen, retspolitisk talsperson i LGBT Danmark f√łlgende:

Fernandas asylsag genåbnet
Vigtig beslutning fra Flygtningenævnets side.

I januar 2012 blev Fernanda Mil√°ns asylsag afgjort i Flygtningen√¶vnet. Forud var g√•et en lang proces, som havde f√łrt til afslag i Udl√¶ndingestyrelsen, et afslag som automatisk ankes til Flygtningen√¶vnet.

LGBT Danmark har fulgt sagen meget l√¶nge og ogs√• lavet indl√¶g i sagen. “Jeg var h√łjst overrasket over afslaget i n√¶vnet,” forklarer S√łren Laursen, asylr√•dgiver i LGBT Danmark. “Jeg mener sagen var velbelyst og at det er indlysende, at Fernanda er i fare og har brug for det internationale samfunds beskyttelse. Jeg synes n√¶vnet har afvist sagen med en meget ‘asylteknisk’ forklaring, og at man overser eller tilsides√¶tter nogle v√¶sentlige grundvilk√•r.”

Flygtningen√¶vnet er den instans i Danmark, der tr√¶ffer den endelige afg√łrelse i asylsager, og afg√łrelserne kan derfor ikke ankes. Den eneste m√•de at komme videre p√• er at f√• sagen gen√•bnet, men det er i almindelighed n√¶rmest umuligt. Det kr√¶ver, at der fremkommer v√¶sentlige substantielt nye oplysninger i sagen.

“Det er et problem,” forklarer S√łren Laursen, “for jeg synes jo grundl√¶ggende, man traf en forkert beslutning i n√¶vnet, og at sagen p√• de foreliggende oplysninger skulle have givet asyl. Men n√•r den er afvist, skal man have nye oplysninger, og nye oplysninger vil typisk v√¶re mere af det samme og dermed ikke substantielt nye – det er jo Kafkask. Derfor har vi sammen med Fernanda siden januar fors√łgt at skaffe oplysninger fra kilder i Guatemala, som har kunnet uddybe den konkrete risiko, som Fernanda er udsat for. F√łrst for nylig er der kommet svar.”

I den seneste m√•neds tid har Fernandas sag v√¶ret genstand for en offentligt eksponering i dagspressen, ligesom der er f√łrt kampagner og lavet demonstrationer.

Flere af landets dygtigste asyleksperter har gennemg√•et sagen med henblik p√• at vurdere muligheden for en genoptagelse, men disse har v√¶ret skeptiske. “Hvis man kender lidt til omr√•det, s√• ved man, at genoptagelse generelt er n√¶rmest umuligt, og at afvisninger om genoptagelser normalt begrundes ret sporadisk. Man skal derfor have rigtigt gode kort p√• h√•nden for at komme nogen vegne,” uddyber S√łren Laursen. “Jeg forst√•r helt og holdent den skepsis der er kommet til udtryk og begrundelsen for den. Jeg kender ogs√• udm√¶rket systemet, og man skal jo ikke stikke en asylans√łger bl√•r i √łjnene, hvis det alligevel er udsigtsl√łst – det ville v√¶re d√•rlig r√•dgivning. Det er dog som sagt min opfattelse, at Fernanda vitterligt har brug for beskyttelse, og derfor har jeg insisteret p√• at der skulle g√łres et fors√łg. Derfor indsendte jeg, efter aftale med advokaten og p√• vegne af Fernanda, en beg√¶ring om genoptagelse.

Flygtningenævnet har fået adskillige henvendelser i sagen, blandt andet fra ILGA-Europe, og de har nu valgt at genåbne den.

“Det er en gl√¶delig beslutning, og den eneste rigtige beslutning,” mener S√łren Laursen. “Det er min opfattelse, at Fernanda hele vejen gennem sagen er blevet forkert behandlet. I mine √łjne ser det ud som om, at man ikke forst√•r transpersoners vilk√•r rundt om i verden – og heller ikke herhjemme. Det er et fundamentalt problem. Jeg var den danske landeekspert i et stort, tv√¶reurop√¶isk forskningsprojekt om LGBT-asylans√łgere i Europe, og selv i dette forum, var der meget lidt fokus p√• transk√łnnede ans√łgere.
Det betyder, det er forf√łlgelsesm√łnstre og asylbegrundelser for LGB-personer, der tegner billedet, desuagtet der er grundl√¶ggende forskel p√• LGB-sager p√• den ene side og T-sager p√• den anden side.”

“Jeg h√•ber, en fornyet n√¶vnsbehandling af Fernandas sag vil f√łre til en forst√•else af den risiko hun st√•r overfor og behovet for beskyttelse.
Hvis det sker, vil det v√¶re en succes for de aktivister, der har gjort en stor indsats for at f√• transpersoner som asylans√łgere p√• lystavlen,” slutter S√łren Laursen.

* * *
LGBT Danmark r√•dgiver LGBT-asylans√łgere i Danmark, ligesom man arbejder politisk nationalt og internationalt med emnet.
S√łren Laursen er retspolitisk talsperson og asylr√•dgiver i LGBT Danmark og tidligere medlem af Flygtningen√¶vnet.

* * *
Fernanda Mil√°n, der var f√łdt den 3. marts 19?? d√łde den 3. juli 2022.