Finanslovforslag РL 65 Рfra Regeringen for finansåret 2023 fremsat den 23. marts 2023.

Vist 66 gange.
Regeringen, der består af Socialdemokratiet (S), Venstre (V) og Moderaterne (M) fremsatte den 23. marts 2023 finanslovforslag РL 65. Samling 2022-23 (2. samling) Рfor finansåret 2023.
På grund af folketingsvalg og regeringsskifte blev der ikke vedtaget en finanslov for 2023 inden årsskiftet. Derfor vedtog Folketinget i december 2022 en midlertidig bevillingslov for finansåret 2023. Den er gældende, indtil finansloven for 2023 er vedtaget.

Det samlede finanslovforslag er på 3.657 sider.
Herunder vises de LGBTI-relevante punkter fra finanslovforslaget.

* * *
Pdf side 110.
10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.

Forventet udm√łntning
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
LGBT+ handlingsplan 0 0 100 300 300 300 0

Kontoen er forh√łjet med 0,3 mio. kr. √•rligt i 2023-2025 som f√łlge af Aftale mellem den dav√¶rende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om udm√łntning af ramme til LGBT+ handlingsplan 2022-2025 af maj 2022.

Pdf side 818.
84. Reserve vedr√łrende opkvalificering af personale p√• asylcentre Som led i Aftale mellem den dav√¶rende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om en ny LGBT+ handlingsplan af december 2021 er der afsat 0,9 mio. kr. i 2024 og 2025 til undervisningsforl√łb til opkvalificering af personalet p√• asylcentre om de s√¶rlige forhold, der relaterer sig til etniske minoriteter, √¶resrelaterede problemstillinger og asylans√łgere med LGBT+ identitet.

Pdf side 897 og 898.
14.69.11. Styrket indsats for dobbeltminoriteter

Budgetspecifikation
Mio. kr. R
2020
R
2021
B
2022
F
2023
B01
2024
B02
2025
B03
2026
20. Nyt krisecenter målrettet dobbeltminoriteter 5,1 5,1 5,4 5,4
30. Styrket rådgivning til minoritetsetnis 3,9

20. Nyt krisecenter målrettet dobbeltminoriteter
Som led i Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 til indsatsen for dobbeltminoriteter, det vil sige LGBT+personer med etnisk minoritetsbaggrund. Indsatsen skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+-personer med minoritetsbaggrund. Det skal ske gennem oprettelse af et nyt krisecenter til målgruppen med en specialiseret rådgivnings- og vejledningsindsats baseret på viden om særlige problemstillinger for målgruppen. Krisecentret skal desuden medvirke til at generere ny viden om målgruppen.

30. Styrket rådgivning til minoritetsetniske LGBT+ personer
Som led i Aftale mellem den dav√¶rende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om en ny LGBT+ handlingsplan af december 2021 er der afsat 3,7 mio. kr. i 2023 til udvikling og implementering af et r√•dgivningstilbud til minoritets-etniske LGBT+ personer, som skal r√•dgive om seksuel sundhed, gr√¶nses√¶tning, seksuelle overgreb mv. samt tilbyde st√łtte herunder psykologhj√¶lp. Initiativet udm√łntes som en ans√łgningspulje i 2023.

Pdf side 899 og 900.
14.69.14. Driftsst√łtte til brugerorganisationer mv.

Budgetspecifikation
Mio. kr. R
2020
R
2021
B
2022
F
2023
B01
2024
B02
2025
B03
2026
80. Sabaah 0,8 1,7 1,7 1,8 0,5 0,5 0,5
81. LGBT Asylum 0,5 0,5 0,5 0,5

Pdf side 903.
80. Sabaah
Som led i Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017 p√• det dav√¶rende Social- og Indenrigsministeriets omr√•de er der afsat bevilling til projektst√łtte til foreningen Sabaah, som arbejder for at forbedre vilk√•rene for LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund. St√łtten har til form√•l at udvide og styrke foreningens r√•dgivning og oplysning, herunder med en social- og psykologfaglig kompetence, s√• alle minoritetsetniske LGBTI-personer samt deres p√•r√łrende har lige adgang til r√•dgivning.

Som led i Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2019 af november 2018 p√• det dav√¶rende Social- og Indenrigsministeriets omr√•de er kontoen opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til forl√¶ngelse af driftstilskuddet til Sabaah.

Der er afsat 0,5 mio. kr. √•rligt i 2021 og frem. Midlerne er overf√łrt fra ¬ß 15.71.08. Reserve til videref√łrelse af tidligere satspuljeprojekter.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen opjusteret med 0,7 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023 med henblik p√• at styrke indsatsen for at forbedre vilk√•rene for LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund, jf. Aftale mellem den dav√¶rende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021. Dette sker igennem driftsst√łtten til Sabaah, der bidrager til at sikre alle minoritetsetniske LGBTI-personer samt deres p√•r√łrende har lige adgang til r√•dgivning.

81. LGBT Asylum
Som led i Aftale mellem den dav√¶rende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberale Alliance og Kristendemokraterne om udm√łntning af reserven til foranstaltninger p√• social-, sundheds og arbejdsmarkedsomr√•det 2022-2025 af november 2021 afs√¶ttes der 0,5 mio. kr. √•rligt i 2022-2025. Der gives driftsst√łtte til LGBT Asylum med henblik p√• at sikre, at organisationen kan st√łtte LGBT+ personer i asylsystemet.

Pdf side 970.
10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed.
Pdf side 971.
Kontoen er forh√łjet med 0,5 mio. kr. i 2022, 0,2 mio. kr. √•rligt i 2023-2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 (2022-pl) til etablering og drift af en hjemmeside, der skal bidrage til en styrkelse af vejledning og r√•dgivning til LGBT+ personer […].

Pdf side 976.
10. Sundhedsstyrelsen: Almindelig virksomhed
Kontoen er forh√łjet med 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025, jf. Aftale mellem den dav√¶rende S-regering og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om udm√łntning af ramme til LGBT+ handlingsplan 2022-2025 af juni 2022.

Pdf side 1026.
15.12.73. Driftsst√łtte til organisationer mv. vedr. familieret

Budgetspecifikation
Mio. kr. R
2020
R
2021
B
2022
F
2023
B01
2024
B02
2025
B03
2026
10. LGBT+ Danmark 0,6 0,8 0,8 0,4

10. LGBT+ Danmark
Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. i 2022, 0,8 mio. kr. √•rligt i 2023-2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 (2022-pl) til LGBT+ Danmark til et juridisk r√•dgivningstilbud, jf. Aftale mellem den dav√¶rende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udm√łntning af reserven til foranstaltninger p√• social-, sundheds- og arbejdsmarkedsomr√•det 2022-2025 af november 2021.

Pdf side 1386.
10. Almindelig virksomhed.
Pdf side 1388 nederst og 1389.
Som led i Aftale mellem den dav√¶rende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om udm√łntning af ramme til LGBT+ handlingsplan 2022-2025 af den maj er der afsat 0,4 mio. kr. i 2023, 2,0 mio. kr. i 2024 og 3,1 mio. kr. i 2025. Midlerne fordeler sig som f√łlgende:
Р0,4 mio. kr. i 2024 og 1,3 mio. kr. i 2025 til udarbejdelse af national handlingsplan for elimination af hiv i Danmark med fokus på bl.a. målrettet forebyggelse, opsporing og behandling af smittede samt problemstillinger relateret til at leve med hiv hos allerede smittede.
– 0,2 mio. kr. i 2023 til revision af Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og neds√¶ttelse af en arbejdsgruppe med faglige repr√¶sentanter og organisationer, som skal r√•dgive om udviklingen p√• omr√•det og revisionen.
– 0,1 mio. kr. i 2025 til supplerende r√•dgivning af personer med k√łnsidentitetsforhold og udvidelse af m√•lgruppen til ogs√• at omfatte personer, som er p√• venteliste til et udredningsforl√łb.
– 0,2 mio. kr. i 2023, 1,6 mio. kr. i 2024 og 1,7 mio. kr. i 2025 til videref√łrelse af Videnscenter for sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold, der underst√łtter bl.a. f√¶lles forskning og samarbejde p√• tv√¶rs af landet i de tre centre, som varetager udredning og behandling mv.

Pdf side 1390.
75. Ældre og sundhed

Pdf side 1393.
Som led i Aftale mellem den dav√¶rende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om udm√łntning af ramme til LGBT+ handlingsplan 2022-2025 af den maj er der afsat 0,4 mio. kr. √•rligt i 2024 og 2025 til indk√łb af undervisnings- og informationsmateriale i form af e-l√¶ring til alle medarbejdere i √¶ldreplejen, der underst√łtter, at LGBT+ borgerne f√łler sig inkluderet og trygge, n√•r der ydes √¶ldrepleje.

Pdf side 1482 nederst – 1483.
16.21.42. Supplerende r√•dgivning af personer med k√łnsidentitetsforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:
Mio. kr. R
2020
R
2021
B
2022
F
2023
B01
2024
B02
2025
B03
2026
10. Supplerende r√•dgivning af personer med k√łnsidentitetsforhold 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3

10. Supplerende r√•dgivning af personer med k√łnsidentitetsforhold
Som led i udm√łntningen af supplerende r√•dgivning af personer med k√łnsidentitetsforhold er der afsat i alt 1,1 mio. kr. i perioden 2023-2025, fordelt med 0,4 mio. kr. i 2023, 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til gennemf√łrelse af et r√•dgivningstilbud, hvor personer med k√łnsidentitetsforhold kan modtage supplerende r√•dgivning, der er uafh√¶ngig af den √łvrige udredning og behandling. Form√•let er at give transk√łnnede eller personer med overvejelser omkring deres k√łnsidentitet et r√•dgivningstilbud, som er placeret uafh√¶ngigt af de speciall√¶ger og teams, der varetager selve udredningen og den eventuelle k√łnsmodificerende behandling, da dette er et stort √łnske fra brugersiden. √ėnsket er at sikre brugerne psykosocial st√łtte fra personale, der ikke har beslutningskompetence ift. behandlingstilbuddet. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er v√¶sentligt, at de personer, der skal foretage denne r√•dgivning, dels er sundhedsfagligt kvalificerede til det og har et s√¶rligt sundhedsfagligt kendskab til omr√•det, dels at de er bekendt med det udrednings- og behandlingsforl√łb, den p√•g√¶ldende gennemg√•r, samt indg√•r i et tv√¶rfagligt samarbejde omkring l√łbende faglig dialog, uddannelse og erfaringsopsamling. Det er endvidere v√¶sentligt, at der findes et offentligt finansieret r√•dgivningsforl√łb, som er af h√łj kvalitet.

Pdf side 2758.
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
Pdf side 2759.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Mio. kr. R
2020
R
2021
B
2022
F
2023
B01
2024
B02
2025
B03
2026
62. LGBTI-personer i idrætsforeninger 0,6 0,9 0,8 1,3 1,1

Pdf side 3105.

1. Budgetoversigt
Mio. kr. R
2020
R
2021
B
2022
F
2023
B01
2024
B02
2025
B03
2026
40. Ligestillingspolitik 17,8 13,6 14,8 14,8 14,7 14,5 10,9

P√• ligestillingsomr√•det bidrager ministeriet endvidere til at fremme og koordinere regeringens ligestillings– og LGBT+-politik i samarbejde med Kvinder√•det og LGBT+ Danmark. Herudover er ministeriet ansvarlig for Danmarks internationale ligestillingsarbejde i bl.a. FN‘s Kvindekommission (CSW), EU, Europar√•det, Nordisk Ministerr√•d samt Danmarks internationale arbejde p√• LGBT+-omr√•det.
Departementet har herudover en generel tilsynsforpligtigelse med institutionerne på ministerområdet.

Pdf side 3106.
5. Opgaver og mål
Mål
[…] Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet skal desuden udvikle, formulere og gennemf√łre regeringens ligestillingspolitik. Ministeriet bidrager endvidere til at
fremme og koordinere regeringens ligestillings– og
LGBT+-politik.

Pdf side 3107.
40. Ligestillingspolitik
P√• kontoen afholdes udgifter vedr√łrende l√łn og √łvrig drift i Ligestillingsafdelingen. Ministeren for digitalisering- og ligestilling kan over kontoen igangs√¶tte og yde tilskud til initiativer vedr√łrende ligestilling, herunder LGBT+-omr√•det.

Der er afsat 0,1 mio. kr. til generel administration af tilskudsordningerne vedr√łrende ¬ß 25.13.01. Fremme af k√łnsligestilling blandt kvinder og m√¶nd.

P√• finansloven for 2022 er bevillingen p√• 3,0 mio. kr. √•rligt til en koordinerende funktion p√• LGBT+-omr√•det videref√łrt i perioden 2022-2025.

Pdf side 3126 – 3128.
25.13. Ligestillingspolitik
Aktivitetsområdet omfatter ministeriets opgavevaretagelse på ligestillingsområdet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges eller suppleres
Beskrivelse
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår på § 25.13.01.35. […] LGBT+ handlingsplan.

Budgetspecifikation:
Mio. kr. R
2020
R
2021
B
2022
F
2023
B01
2024
B02
2025
B03
2026
31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 0,7 1,7
33. Driftstilskud til LGBT+ Danmark 4,0 4,0 4,0 4,2 4,2 1,6 1,6
39. LGBT+ handlingsplan 6,2
41. Tilskud til LGBT+ Danmark til styrket opkvalificering 4,0 4,0 4,0

Pdf side 3129.
31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
P√• kontoen afholdes udgifter til initiativer under ministeren for ligestilling i handlingsplanen til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 2018-2021, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017 og efterf√łlgende Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af rammen til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer af januar 2018.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

33. Driftstilskud til LGBT+ Danmark
Der er afsat 1,5 mio. kr. √•rligt fra 2019 og frem til et driftstilskud til LGBT+ Danmark, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Driftstilskuddet til LGBT+ Danmark skal bidrage til indsatsen med bl.a. at st√łtte, r√•dgive og skabe netv√¶rksmuligheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede. Som en del af driftstilskuddet forpligtes LGBT+ Danmark til at underst√łtte samarbejde og udvikling p√• tv√¶rs af organisationerne p√• LGBTI-omr√•det.

P√• finansloven for 2021 er kontoen forh√łjet med 2,5 mio. kr. i 2021. Midlerne er tilf√łrt som yderligere driftstilskud til LGBT+ Danmark til udbredelse af foreningens tilbud, jf. Aftale mellem den dav√¶rende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020.

P√• finansloven for 2022 er kontoen forh√łjet med 2,5 mio. kr. √•rligt i 2022-2024 i yderligere driftstilskud til LGBT+ Danmark til udbredelse af foreningens tilbud, jf. Aftale mellem den dav√¶rende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021.

Pdf side 3131.
39. LGBT+ handlingsplan
På finansloven for 2022 er kontoen oprettet med 6,2 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til en LGBT+ handlingsplan, der skal indeholde initiativer, som kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finanslov for 2022 af december 2021.
LGBT+ handlingsplanen udm√łntes p√• finansloven for 2023, jf. Aftale mellem den dav√¶rende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om udm√łntning af ramme til LGBT+ handlingsplan 2022-2025 af maj 2022.

41. Tilskud til LGBT+ Danmark til styrket opkvalificering
Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. √•rligt i 2023-2025 som tilskud til LGBT+ Danmark til styrket opkvalificering af fagprofessionelle og organisationer p√• volds- og socialomr√•det, der f.eks. r√•dgiver og tilbyder hj√¶lp til personer udsat for partnervold og seksuelle overgreb samt socialt udsatte borgere, som led i udm√łntning af LGBT+ handlingsplan 2022-2025, jf. Aftale mellem den dav√¶rende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om udm√łntning af ramme til LGBT+ handlingsplan 2022-2025 af maj 2022.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende L 65. Forslag til finanslov for finans√•ret 2023.
L 65. Forslag til finanslov for finansåret 2023 i pdf-format hos Folketingets journal.