Finanslovsaftale for 2022 af 6. december 2021 afsætter midler til ny LGBT+ handlingsplan og til LGBT+ Danmark og Sabaah.

Vist 56 gange.
Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne indgik den 6. december 2021 en aftale om finansloven for 2022.
I aftalen afsættes midler til en ny LGBT+ handlingsplan og midler til LGBT+ Danmark og Sabaah.

* * *
Ny LGBT+ handlingsplan
Aftalepartierne er enige om at afs√¶tte midler til en ny LGBT+ handlingsplan. En samlet handlingsplan skal indeholde initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer. Endelig udm√łntning af handlingsplanen aftales med aftalepartierne.

Der afsættes 6,2 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025.

Den n√¶rmere anvendelse dr√łftes mellem aftalepartierne.

* * *
Sabaah
Aftalepartierne er enige om at st√łtte Sabaah og foreningens indsats med at forbedre vilk√•rene for LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund. Dette sker gennem driftsst√łtte til Sabaah, der bidrager til at sikre alle minoritetsetniske LGBTI-personer samt deres p√•r√łrende har lige adgang til r√•dgivning.

Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023.

* * *
√ėget driftstilskud til LGBT+ Danmark
Aftalepartierne er enige om at videref√łre st√łtten til LGBT+ Danmark til indsatsen med bl.a. at st√łtte, r√•dgive og skabe netv√¶rksmuligheder for LGBT+ personer.

Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024.

* * *
Finanslovsaftalen for 2022 hos regeringen.
Omtale af finanslovsaftalen for 2022 hos regeringen.
Finanslovsaftalen for 2022 hos Finansministeriet.
Omtale af finanslovsaftalen for 2022 hos Finansministeriet.