LGBT-forhold optaget på forslag til finanslov for 2019, som regeringen fremsatte den 30. august 2018.

Vist 130 gange.

Regeringen fremsatte torsdag den 30. august 2018 kl. 1100 forslag til finanslov for 2019.
Under Sundheds- og √Üldreministeriet indeholder finanslovsforslaget bl.a. 1,5 mio kr. i 2019 til “Etablering af et videnscenter p√• transomr√•det”, 0,8 mio. kr. i 2019 til “√ėget informationsindsats i relation til transpersoner” og 0,3 mio kr. i 2019, 2020 og 2021 til “Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede“.
Under Udenrigsministeriet (Ligestillingsministeriet) indeholder finanslovsforslaget samlet 15,2 mio. kr. til ligestillingspolitik, herunder 0,3 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020, 2,2 mio kr. i 2021 og 0,31 mio. kr. i 2022 til “Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer“.

Herunder gengives fra forslaget til finanslov de ovenfor nævnte poster.

* * *
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet
Tekst
(Side 4)

Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
(Side 5)
B. Bevillinger.
    Udgift Indt√¶gt
    Mio. kr.
Fællesudgifter
40. Etablering af et videnscenter på transområdet
(tekstanm.
101) (Reservationsbev)
1,5
41. √ėget informationsindsats i relation til transpersoner
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
0,8
42. Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
0,3

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet
Anmærkninger

(Side 20)
Nedenfor er opf√łrt en oversigt over ministeromr√•dets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

(Side 22)
16.21.40. Etablering af et videnscenter på transområdet
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
16.21.41. √ėget informationsindsats i relation til transpersoner
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
16.21.42.16.21.42. Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)

(Side 43)
16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt

(Side 44)
87. Initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
 
Mio. kr.
Udgift
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
1,2
B01
2020
B02
2021
B03
2022

(Side 59)
87. Initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
Kontoen er oprettet p√• forslag til finansloven for 2019 som led i udm√łntningen af Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Der er afsat 2,7 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til udm√łntning af initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer p√• sundheds- og √¶ldreomr√•det. Midlerne er fordelt som f√łlger:
0,5 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af informationsmateriale, som kan underst√łtte pleje- og aktivitetspersonale i at m√łde √¶ldre LGBTI-personer med fordomsfrihed og tolerance.
0,6 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af informationsmateriale m√•lrettet for√¶ldre til b√łrn, der bliver f√łdt med DSD tilstande (interk√łnnede).
2,0 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. årligt i perioden fra 2018-2021 til en styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBTI-personer.

(Side 120 – 122)
16.21.40. Etablering af et videnscenter på transområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse
BV 2.2.13
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Budgetspecifikation:
 
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
1,5
B01
2020
B02
2021
B03
2022
10. Etablering af et videnscenter på transområdet
Udgift 1,5
42. Overf√łrselsudgifter til kommuner og regioner
  1,5

10. Etablering af et videnscenter på transområdet
Som led i udm√łntningen af Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat i alt 5,5 mio. kr. i perioden 2019-2021, fordelt med 1,5 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til etableringen af et videnscenter p√• transomr√•det for at udvikle og fastholde erfaringer p√• transomr√•det.
Form√•let er at oprette et murstensl√łst videnscenter, som har en bestyrelse sammensat af de to centre p√• omr√•det i hhv. Region Hovedstaden og Region Nordjylland. Den daglige drift kan varetages af en forskningsleder og et sekretariat. Hertil kan s√• knyttes forskere og ph.d.-studerende fra de involverede afdelinger, etableres databaser og forskningsprotokoller m.v., ligesom centeret kan arrangere kurser og konferencer m.v.

16.21.41. √ėget informationsindsats i relation til transpersoner (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse
BV 2.2.13
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Budgetspecifikation:
 
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
0,8
B01
2020
0,2
B02
2021
0,2
B03
2022
10. √ėget informationsindsats i relation til transpersoner (tekstanm. 101)
Udgift 0,8 0,2 0,2
46. Overf√łrselsudgifter til kommuner og regioner
  0,8 0,2 0,2

10. √ėget informationsindsats i relation til transpersoner
Som led i udm√łntningen af √łget informationsindsats i relation til transpersoner er der afsat i alt 1,2 mio. kr. i perioden 2019-2021, fordelt med 0,8 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til √łget informationsindsats i sundhedsv√¶senet, herunder brugerinddragelse og aktiviteter, der fremmer dialog og √•benhed omkring behandlingstilbud, informationsm√łder til brugere og p√•r√łrende, samt indsatser rettet mod relevante personalegrupper.
Form√•let er at d√¶kke behovet for √łget information om omr√•det, b√•de m√•lrettet brugerne og sundhedsprofessionelle. Det vurderes hensigtsm√¶ssigt, at der afs√¶ttes midler til at styrke informationen om de udrednings- og behandlingsforl√łb som eksisterer, herunder styrket information omkring form√•l med udredning og forventet forl√łb. S√•ledes vurderes der at v√¶re behov for information b√•de m√•lrettet det personale, der specifikt besk√¶ftiger sig med omr√•det, men ogs√• m√•lrettet sundhedspersonale der m√łder transpersoner i andre dele af sundhedsv√¶snet.

16.21.42. Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse
BV 2.2.13
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Budgetspecifikation:
 
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
0,3
B01
2020
0,3
B02
2021
0,3
B03
2022
10. Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede
Udgift 0,3 0,3 0,3
46. Overf√łrselsudgifter til kommuner og regioner
  0,3 0,3 0,3

10. Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede
Som led i udm√łntningen af pilotprojektet om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede er der afsat i alt 0,9 mio. kr. i perioden 2019-2021, fordelt med 0,3 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til gennemf√łrelse af pilotprojekt, hvor transk√łnnede kan modtage supplerende r√•dgivning, der er uafh√¶ngig af den √łvrige udredning og behandling.
Form√•let er at give transk√łnnede eller personer med overvejelser omkring deres k√łnsidentitet et r√•dgivningstilbud, som er placeret uafh√¶ngigt af de speciall√¶ger og teams, der varetager selve den k√łnsmodificerende behandling, da dette er et stort √łnske fra brugersiden. √ėnsket er at sikre brugerne psykosocial st√łtte fra personale, der ikke har beslutningskompetence ift. behandlingstilbuddet.
Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er v√¶sentligt, at de personer, der skal r√•dgive transpersoner, der √łnsker k√łnsmodificerende behandling, dels er sundhedsfagligt kvalificerede til det og har et s√¶rligt sundhedsfagligt kendskab til omr√•det, dels at de er bekendt med det udrednings- og behandlingsforl√łb, den p√•g√¶ldende gennemg√•r, samt indg√•r i et tv√¶rfagligt samarbejde omkring l√łbende faglig dialog, uddannelse og erfaringsopsamling. Det er endvidere v√¶sentligt, at der findes et offentligt finansieret r√•dgivningsforl√łb, som er af h√łj kvalitet.

* * *
§ 6. Udenrigsministeriet
Anmærkninger

(Side 19.)
06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (Driftsbev.)
Udenrigstjenestens drifts- og personalebevillinger bevilges over hovedkonto § 06.11.01.
Udenrigstjenesten, som er opdelt på seks formål:
1. Generel udenrigspolitik (§ 06.11.01.10),
2. Udviklingssamarbejde (§ 06.11.01.20),
3. Eksport- og investeringsfremme mv. (§ 06.11.01.30),
4. Borgerservice (§ 06.11.01.40),
5. Ligestillingspolitik (§ 06.11.01.50) og
6. Fiskeripolitik (§ 06.11.01.60. Fiskeripolitik).

 
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
R
2016
15,1
0,4
R
2017
12,0
0,0
B
2018
17,3
F
2019
15,2
B01
2020
14,8
B02
2021
14,0
B03
2022
9,7

(Side 27)
50. Ligestillingspolitik
P√• kontoen afholdes udgifter vedr√łrende l√łn og √łvrig drift i Ligestillingsafdelingen. Ministeren kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedr√łrende ligestilling, herunder LGBTI-omr√•det (lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner og interk√łnnede personer).
I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forh√łjet med 0,6 mio. kr. √•rligt i 2017 og 2018 samt 0,5 mio. kr. √•rligt i 2019 og 2020 til administration af satspuljeinitiativer, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
Kontoen er forh√łjet med 3,0 mio. kr. √•rligt i 2018-2021 til etablering af en koordinerende funktion p√• LGBTI-omr√•det.
Endvidere er der afsat 0,3 mio. kr. √•rligt i 2019-2021 til koordinering af indsatsen til bek√¶mpelse af menneskehandel, samt med 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. √•rligt i 2019-2021 til administration af satspuljeinitiativer, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af den 10. november 2017. Heraf er der overf√łrt 0,1 mio. kr. √•rligt i 2019-2021 til ¬ß 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til administration af initiativer p√• LGBTI-omr√•det under Sundhedsstyrelsen, jf. Aftale om udm√łntning af ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer af januar 2018. Kontoen er tilsvarende nedskrevet.
Tilskudsbevillingen til Kvinderådet på 1,2 mio. kr. årligt er fra 2019 flyttet til § 06.11.16.
Fremme af k√łnsligestilling blandt kvinder og m√¶nd.

(Side 39)
 
Mio. kr.
Udgift
R
2016
R
2017
B
2018
8,0
F
2019
0,3
B01
2020
0,4
B02
2021
2,2
B03
2022
0,1

(Side 41 – 42)
31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
Over kontoen afholdes udgifter til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af den 10. november 2017. Der vil under rammen kunne etableres ans√łgningspuljer til fx NGO’er, foreninger mv. med henblik p√• at involvere civilsamfundet i indsatsen. Der vil endvidere kunne gives direkte projektst√łtte til relevante organisationer, gennemf√łres analyser, unders√łgelser, indg√•s kontrakter, udarbejdes informationsmateriale og kampagner mv. Udm√łntningen af rammen i konkrete initiativer aftales efterf√łlgende mellem satspuljekredsen og ministeren for ligestilling.
Satspuljekredsen og ministeren for ligestilling er enige om 12 konkrete initiativer, jf. Aftale om udm√łntning af rammen til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer af januar 2018. Heraf gennemf√łres en r√¶kke af initiativerne p√• andre ministeromr√•der.
Der er i 2018 overf√łrt 0,5 mio. kr. til Udl√¶ndinge- og Integrationsministeriet ¬ß 14.69.14.
Driftsst√łtte til brugerorganisationer mv. og 0,5 mio. kr. til Sundhedsministeriet ¬ß 16.11.11.
Sundhedsstyrelsen, jf. akt. 66 af 22. februar 2018. Der er i 2019 indbudgetteret med overf√łrelse af midler til initiativer p√• andre ministeromr√•der i 2019-2021. Kontoen er tilsvarende nedskrevet.

* * *
Forslag til finanslov for finansåret 2019 hos Finansministeriet.