Fleeing Homophobia. Rapport af 5. september 2011 om asylans√łgninger relateret til seksuel orientering og k√łnsidentitet i Europa.

Vist 121 gange.

Fleeing Homophobia.
Fleeing Homophobia.

Titel Fleeing Homophobia
Asylum claims related to
sexual orientation and
gender identity in Europe
Dansk oversættelse
af titlen
Flygter fra homofobi
Asylans√łgninger relateret
til seksuel orientering og
k√łnsidentitet i Europa
Forfatter Sabine Jansen og
Thomas Spijkerboer
Udgivet af COC Holland og
VU University, Amsterdam
Udgivet 5. september 2011
Sprog Engelsk
Antal sider 85

En europ√¶isk arbejdsgruppe har lavet et omfattende sammenlignende studie af asylpraksis i de forskellige EU-lande. Projektet er udf√łrt af Sabine Jansen, fra den hollandske LGBT-organisation COC, sammen med Thomas Spijkerboer, professor ved det juridiske fakultet ved det Fri Universitet Amsterdam.

S√łren Laursen fra LGBT Danmark har v√¶ret den danske landeekspert. P√• et arbejdsm√łde tidligere p√• √•ret problematiserede han den svage itales√¶ttelse af transk√łnnede asylans√łgere – herunder projektets titel – og deres s√¶rlige forhold, som ofte er anderledes end i sager vedr√łrende seksuel orientering. Det fik betydelig indflydelse p√• udformningen af slutrapporten ligesom projektledelsen bad ham udarbejde en artikel om transpersoner og asyl til afslutningskonferencen. Artiklen og pr√¶sentationen blev meget vel modtaget, og underbelysningen af transk√łnnede asylans√łgere endte som en af konferencens syv konklusioner.

Rapporten blev offentliggjort under konferencen Fleeing Homophobia om LGBTI asylans√łgere i Europa, som fandt sted den 5. og 6. september 2011 p√• VU University i Amsterdam, Holland.

Rapporten er et omfattende sammenlignende studie af asylpraksis i de forskellige EU-lande udarbejdet af en europæisk arbejdsgruppe.
Rapporten og den udarbejdelse er et projekt fra COC Holland [1] og VU University Рdet Fri Universitet Рi Amsterdam i samarbejde med den ungarske Helsinki Komité[2], Avvocatura per i diritti LGBT/Rete Lenford [3], og Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil[4], og er finansieret af Den Europæiske Flygtningefond[5], det hollandske indenrigsministerium, bidrag fra Storbritanien og af de deltagende organisationer.

Resumé
Tusindvis af lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede (LGBTI) asyls√łgere s√łger om international beskyttelse i Europa hvert √•r. Den Europ√¶iske Union og de europ√¶iske lande har allerede taget nogle konkrete og positive skridt, s√•som i artikel 10 i anerkendelsesdirektivet at anerkende seksuel orientering som en forf√łlgelsesgrunden.
Nogle medlemsstater har ogs√• eksplicit tilf√łjet k√łnsidentitet som forf√łlgelsesgrunden i deres nationale lovgivning (Portugal, Spanien) eller i politiske dokumenter (√ėstrig, Storbritanien); anerkendelsesdirektivet b√łr √¶ndres til ogs√• at omfatte k√łnsidentitet.
Der er tilf√¶lde, hvor forfulgte LGBTI asylans√łgere anerkendt som flygtninge modtager subsidi√¶r beskyttelse eller f√•r en anden form for beskyttelse i medlemsstaterne i Den Europ√¶iske Union.

Generelle resultater
Denne rapport viser imidlertid, at der er betydelige forskelle i den m√•de, hvorp√• de europ√¶iske lande unders√łger LGBTI asylans√łgninger. Efterh√•nden som Europa sigter mod at skabe et f√¶lles europ√¶isk asylsystem med en ensartet status, er det yderst problematisk.
Dublin-systemet, hvorefter kun √©n EU-medlemsstat unders√łger en asylans√łgning, foruds√¶tter en illusorisk f√¶lles standard i anvendelsen af flygtningelov, som desv√¶rre mangler.
For at im√łdeg√• disse forskelle i behandlingen af asylans√łgninger, b√łr det europ√¶iske asylst√łttekontor prioriterer, fremme og koordinere identifikation og samling af god praksis vedr√łrende behandlingen af lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede asylans√łgninger. En anden generel konklusion, som f√łlger af denne sammenlignende unders√łgelse er, at p√• en r√¶kke punkter, er de europ√¶iske staters praksis lavere end de standarder, der kr√¶ves af internationale og europ√¶iske menneskerettigheder og flygtningelovgivning.
Europ√¶isk praksis viser tydeligt, at de nationale myndigheder i mange tilf√¶lde stadig bruger stereotyper ved behandlingen LGBTI asylans√łgninger. For eksempel stadig retsafg√łrelser bygger stadigt hyppigt p√• opfattelsen af, at en asylans√łgers seksuelle orientering kun skal tages alvorligt, n√•r ans√łgeren har et “overv√¶ldende og irreversibel” indre trang til at have sex med en person af samme k√łn.
N√•r s√•danne stereotyper anvendes af beslutningstagerne, udelukkes forfulgte biseksuelle og andre LGBTI mennesker, der ikke opf√łrer sig i overensstemmelse med disse stereotyper, fra at opn√• international beskyttelse.
Stereotyper kan udelukke lesbiske, der ikke opf√łrer sig p√• en maskulin m√•de, ikke-kvindagtige homofile, og LGBTI ans√łgere, der har v√¶ret gift eller har b√łrn.
Desuden er den grundl√¶ggende karakter af relevante menneskerettigheder for LGBTI mennesker ofte afvist i asylpraksis i de europ√¶iske stater. Regelm√¶ssigt sendes LGBTI asylans√łgere tilbage til deres hjemland, fordi de angiveligt kan forhindre forf√łlgelse ved at skjule deres identitet. Det g√łr, LGBTI ans√łgere ikke nyder godt af det grundl√¶ggende begreb, som er kernen i flygtningeret: Hvis personer har en velbegrundet frygt for forf√łlgelse p√• grund af den legitime ud√łvelse af en menneskerettighed, har de ret til international beskyttelse. Hvis det kr√¶ves af dem, at de skal opgive deres menneskerettigheder for at blive “beskyttet”, oph√¶ves funktionen af s√•danne rettigheder. Tilsvarende er LGB asylans√łgere j√¶vnligt vendt tilbage til lande, hvor de har en velbegrundet frygt for at blive f√¶ngslet eller d√łmt til d√łden for at have deltaget i seksuelle aktiviteter med en person af samme k√łn. Et andet eksempel er, at alvorlige menneskerettighedskr√¶nkelser mod transpersoner, som forekommer i stor stil i mange dele af verden, ofte ikke f√łrer til asyl.

Der tages forbehold for oversættelsesfejl. Ved brug som dokumentation henvises til den originale rapport. Tina Thranesen.

Noter af Tina Thranesen.
  1. [Retur] COC – Cultuur en Ontspannings-Centrum (Center for Kultur Fritid) er en hollandsk LGBT organisation stiftet i 1946.
  2. [Retur] Den ungarske Helsinki Komité arbejder ligesom Helsinki kommittéer i mange andre lande for overholdelse af menneskerettighederne.
    Helsinki Kommittéerne blev oprettet i mange lande med baggrund i Helsinki-aftalen РThe Helsinki Accords Рsom blev indgået i 1975 mellem Sovjetblokken og Vestmagterne og forpligtede parterne til at overholde menneskerettighederne.
  3. [Retur] Avvocatura per i diritti LGBT/Rete Lenford er en italiensk advokatorganisation, der arbejder for at fremme LGBT-rettigheder, som blev stiftet p√• initiativ af tre advokater – Saveria Ricci, Francesco Bilotta og Antonio Rotelli – for at im√łdekomme behovet for og formidling af information om og respekt for homoseksuelles rettigheder i italien.
    Organisationen har etableret et netværk af advokater over hele landet, der beskæftiger sig med retslig beskyttelse af homoseksuelle.
  4. [Retur] European Council on Fefugees and Exiles (ECRE) – Det Europ√¶iske R√•d for Flygtninge og Personer i Eksil – er en pan-europ√¶isk alliance af omkring 70 organisationer i 30 lande, der arbejder for at beskytte og fremme respekten for alle personer, der s√łger asyl i Europa.
  5. [Retur] Den Europ√¶iske Flygtningefond er oprettet af Den Europ√¶iske Union, for i et enkelt instrument at samle de forskellige initiativer inden for integration, modtagelse og frivillig repatriering af asylans√łgere, flygtninge og fordrevne personer, herunder i tilf√¶lde af massiv tilstr√łmning.

* * *
Rapporten i sin helhed i pdf-format.