Flerdimensional diskrimineringspolitik i Norden. Rapport af 29. oktober 2008.

Vist 150 gange.

Flerdimensional diskrimineringspolitik i Norden
Flerdimensional diskrimineringspolitik i Norden

Titel Flerdimensional
diskrimineringspolitik
i Norden – en oversigt
Forfatter Rikke Randorff Hegnh√łj
Forlag NIKK – Nordisk institutt for
kunnskap om kj√łnn
Udgivet 29. oktober 2008
Sprog Skandinavisk og engelsk
Antal sider 258
ISBN-13 978-82-7864-023-8

Det finske formandskab i Nordisk Ministerr√•d har givet Nordisk Institutt for kunnskap om kj√łnn (NIKK) til opgave at udf√łre en udredning af aktuelle politiske tiltag for en flerdimensional diskrimineringspolitik i de nordiske lande.

I de seneste år er der i Norden foregået en diskussion om behovet for at samordne eller sammenlægge forskellige enheder, der arbejder med diskrimination.
I Danmark har regeringen fremsat et lovforslag om oprettelse af et samlet klagenævn for ligebehandling (februar 2007).
I Finland er der nedsat en arbejdsgruppe under justitsministeriet, som skal kortlægge behovet for en flerdimensional diskrimineringspolitik.
I Norge sammenlagdes Likestillingsombudet, Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering i 2006 til Likestillings- og diskrimineringsombudet.
I Sverige oprettedes Delegationen för mänskliga rättigheter i 2006 som et resultat af regeringens nationale handlingsplan for menneskerettigheder.

Delegationen skal virke frem til den 31. marts 2010.
Formålet med dette projekt er at give et samlet overblik over de nordiske landes tiltag med hensyn til flerdimensional diskrimineringspolitik.
Udredningen skal:
  1. Præsentere udgangspunkterne for diskussionen om en flerdimensional diskrimineringspolitik i de nordiske lande (bl.a. politisk-ideologisk, juridisk og praktisk-administrativt).
  2. Diskutere de konkrete forslag som er blevet præsenteret i de enkelte lande og hvad de har resulteret i.
  3. I f√łrste omgang er tyngdepunktet p√• Norden, men paralleller til √łvrige landes (is√¶r EU) skal indg√•. Projektet kan evt. senere udvides til en mere systematisk oversigt over situationen i EU med Norden som region.
Udredningen fokuserer på:
  1. Offentlige partsindlæg fra interesseorganisationer.
  2. Offentlig debat generelt.
  3. Dokumenter (fx lovforslag, betænkninger etc.).

* * *
I rapporten er transk√łnnedes forhold omtalt i f√łlgende omfang:

I omtalen er der flere steder noter. De er for medtaget her i omtalen og anf√łrt i umiddelbar forl√¶ngelse det sted, hvor de forekommer.

P√• side 11 om anti-diskrimineringspolitik i EU anf√łres bl.a.:
“I 1997 vedtog medlemslandene Amsterdamtraktatens artikel 13, der introducerer en bredere anti-diskrimineringsregel. Her sl√•s det fast, at: “…the European Parliament, may take appropriate action to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.[10]”

[10] The concept of sexual orientation covers homosexuality, bisexuality and heterosexuality. Transsexuals are therefore referred to the Equal Opportunities Ombudsman as it is estimated as discrimination based on gender (and the way they express it) rather than based on sexual orientation (Annual report of the Ombudsman against Discrimination on grounds of Sexual Orientation 2006)

P√• side 12 om forholdene i Storbritannien anf√łres bl.a.:
“Det har l√¶nge v√¶ret den nuv√¶rende regerings √łnske at samle lovgivningen i en mere moderne, konsistent og effektiv lovgivning.[18] I juni 2008 fremlagde regeringen derfor et forslag til en samlet lovgivning.”

[18] Trans person is a concept covering all persons who through their gender expressions and/or gender identity differ greatly from a binary gender norm or interpret their biological gender in an unconventional way. Often includes transvestites, transgenderists, drags, transsexuals, intergender and intersexuals.(SOU 2006:22)

P√• side 45 i rapportens indledende opsumering anf√łres, at:
“i Sverige har man valgt at tilf√łje”k√łnsoverskridende identitet eller udtryk” til listen, hvilket skyldes at man √łnsker at give bedre beskyttelse til gruppen af transpersoner”.

På side 64 til 84 i den danske del på dansk (skandinavisk) og i engelsksproget udgave på side 85 til 107:
gennemgås den historiske udvikling af ligestillings- og antidiskriminationslovgivningen i Danmark og de etablerede klagenævn. Videre gennemgås forarbejdet til Lov om Ligebehandlingsnævnet og etablering af det i loven omtalte Ligebehandlingsnævnet, der skal starte sin virksomhed den 1. januar 2009 samtidig med at loven træder ikraft.

P√• side 110 i den finske omtale anf√łres det, at:
under de nug√¶ldende forhold er transseksuelle formentlig omfattet af diskriminationslovgivningen om k√łnsdiskrimination – om ikke andet, s√• grundet EU-lovgivningen, medens det findes uklart hvorvidt transvestitter er omfattet.

P√• side 196 anf√łres det under nuv√¶rende svensk lovgivning:
“I forbindelse med vedtagelse af de tre diskriminationslove i 1999 blev det ogs√• vedtaget, at indrette en Ombudsmand mod diskrimination p√• grund af seksuel orientering.[57]”.

[57] Begrebet seksuel orientering d√¶kker homo-, bi- og heteroseksualitet. Transseksuelle henvises derfor til J√§mO, idet det vurderes at de i h√łjere grad diskrimineres p√• grund af deres k√łn (og den m√•de de udtrykker det p√•) en p√• grund af deres seksuelle orientering (HomO √•rsrapport 2006).

(1. Juli 1980 blev J√§mst√§lldhetsombudsmannen (J√§mO) √•bnet som institution, der skulle f√łre tilsyn med loven og tage imod anmeldelser om k√łnsdiskriminering, sexchikane og chikane p√• grund af klager over k√łnsdiskrimination i arbejdslivet og p√• videreg√•ende uddannelser.)

P√• side 202 anf√łres under omtale af kommende svensk lovgivning:
“I lovforslaget foresl√•s endvidere en for√łgelse af beskyttede kategorier idet diskrimination skal v√¶re forbud p√• grund af k√łn, k√łnsidentitet, etnisk tilh√łrsforhold, religion eller anden trosopfattelse, funktionsneds√¶ttelse, seksuel orientering og alder. S√•ledes foresl√•s beskyttelsen med tilf√łjelsen af kategorien “k√łnsidentitet” ekspanderet til ogs√• at omfatte alle former for transpersoner.[65]”.

[65] Transperson er et samlingsbegreb for personer der gennem sine k√łnsudtryk og/eller k√łnsidentitet afviger fra en bin√¶r k√łnsnorm eller fortolker sine biologiske k√łn p√• en ikke-konventionel m√•de. Oftest indregnes transvestitter, transgenderister, drag-personer, transseksuelle, intergender og intersexuelle i begrebet. (SOU 2006:22).

P√• side 207 anf√łres under omtale af svenske forhold:
“Med den nye Regering (fra september 2006) omorganiseredes arbejdet mod diskrimination p√• departementalt niveau idet ligestillings- og integrationsministeriet blev sl√•et sammen til et f√¶lles departement, som ogs√• har ansvaret for HBT-sp√łrgsm√•l.[71]”.

[71] HBT = Homo-, Bi- og Transpersoner.

* * *
Rapporten i pdf-format hos NIKK.