Resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet vedtaget af FN’s Menneskerettighedsr√•d den 17. juni 2011.

Vist 231 gange.
Resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet vedtaget af FN’s Menneskerettighedsr√•d den 17. juni 2011. betragtes som banebrydende, da den er den f√łrste af sin slags.
Resolutionen, der blev foresl√•et af Sydafrika, anmoder FN’s h√łjkommiss√¶r for menneskerettigheder om at udarbejde en unders√łgelse om vold og discrmination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet. Resolutionen opfordrer ogs√• til en paneldiskussion, der skal afholdes i Menneskerettighedsr√•det for at diskutere unders√łgelsens konklusioner.

Resolutionen blev vedtaget med 23 lande for, 19 imod, 3 undlod at stemme og 2 var fraværende.

Resolution A/HRC/17/19 i sin helhed
De Forenede Nationer
A/HRC/17/L.9/Rev.1
Generalforsamling
Den 15. juni 2011

Menneskerettighedsr√•dets 17. m√łde, dagsordenens punkt 8

Opf√łlgning og gennemf√łrelse af Wien-erkl√¶ringen og handlingsprogrammet

Grækenland, Irland, Frankrig, Norge, Slovenien, Sydafrika, Sverige, Schweiz:
Revideret udkast til resolution

17. Menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet

Menneskerettighedsrådet,

Minder om de universelle, indbyrdes afh√¶ngige, udelelige og indbyrdes forbundne menneskerettigheder som er nedf√¶ldet i Verdenserkl√¶ringen om menneskerettigheder og dermed uddybet i andre menneskerettighedsinstrumenter, s√•som den internationale konvention om √łkonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og andre relevante centrale menneskerettighedsinstrumenter,

Minder ogs√• om, at Verdenserkl√¶ringen om menneskerettigheder bekr√¶fter, at alle mennesker er f√łdt frie og lige i v√¶rdighed og rettigheder, og at enhver er berettiget til alle de rettigheder og friheder, som n√¶vnes i denne erkl√¶ring uden forskelsbehandling af nogen art, s√• som, race, farve, k√łn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, f√łdsel eller anden status;

Minder yderligere om Generalforsamlingens resolution 60/251 af 15. marts 2006[1], hvor forsamlingen udtalte, at Menneskerettighedsr√•det b√łr v√¶re ansvarlig for at fremme den universelle respekt for beskyttelse af alle menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder for alle uden forskelsbehandling af nogen art og p√• en fair og lige m√•de,

Udtrykker alvorlig bekymring over vold og diskrimination i alle regioner i verden beg√•et mod personer p√• grund af deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet.
  1. Anmoder H√łjkommiss√¶ren om at bestille en unders√łgelse, som skal v√¶re f√¶rdig til december 2011 og dokumentere diskriminerende love og praksisser og voldshandlinger mod personer p√• baggrund af deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet i alle regioner i verden, og beskrive hvordan den internationale menneskerettighedslovgivning kan bruges til at stoppe vold og relaterede kr√¶nkelser af menneskerettighederne p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet;
  2. Beslutter at indkalde til en paneldiskussion til afholdelse under det 19. m√łde i Menneskerettighedsr√•det, som skal v√¶re orienteret om oplysningerne i unders√łgelsen bestilt af H√łjkommiss√¶ren, for at have konstruktiv, informeret og √•ben dialog om sp√łrgsm√•let om diskriminerende love og praksisser og voldshandlinger mod personer p√• baggrund af deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet;
  3. Beslutter ogs√•, at panelet ogs√• skal diskutere en passende opf√łlgning p√• anbefalingerne fra unders√łgelsen bestilt af H√łjkommiss√¶ren;
  4. Beslutter at forblive optaget af denne sag.

F√łlgende lande stemte for resolutionen:
Argentina, Belgien, Brasilien, Chile, Cuba, Ecuador, Frankrig, Guatemala, Ungarn, Japan, Mauritius, Mexico, Norge, Polen, Republikken Korea, Slovakiet, Spanien, Schweiz, Ukraine, Thailand, England , USA, Uruguay.
F√łlgende lande stemte imod resolutionen: Angola, Bahrain, Bangladesh, Cameroun, Djibouti, Gabon, Ghana, Jordan, Malaysia, Maldiverne, Mauretanien, Nigeria, Pakistan, Qatar, Moldova, Rusland, Saudi-Arabien, Senegal, Uganda.
F√łlgende lande undlod at stemme: Burkina Faso, Kina, Zambia
Fraværende lande: Kirgisistan, Libyen (suspenderet)

Note

  1. [Retur] United Nations. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf Resolution adopted by the General Assembly. 15. marts 2006. A/RES/60/251.
    2. Beslutter, at Rådet er ansvarligt for at fremme universel respekt for beskyttelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for alle, uden forskelsbehandling af nogen art og på en fair og lige måde;

Der tages forbehold for oversættelsesfejl. Ved brug som dokumentation henvises til originalteksten. Tina Thranesen.

Resolutionen i pdf-format.