Flygtningekonventionen * FN-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling.

Vist 1.424 gange.

Flygtningekonventionen fasts√¶tter de minimumsregler, som de tilsluttende stater er forpligtigede til at f√łlge. De m√• dermed godt have regler, der yder en bedre beskyttelse af flygtninge, end n√¶vnt i konventionen.
Herunder n√¶vnes kun et enkelt punkt – nemlig definitonen p√• af udtrykket “flygtning”, som er v√¶sentligt bl.a. for forst√•elsen af hvem, der kan f√• asyl.
Som det ses, s√• skal der ud over de n√¶vnte grunde v√¶re en velbegrundet frygt for forf√łlgelse. Det er dermed ikke tilstr√¶kkeligt, at en person fremf√łrer at v√¶re forfulgt. En person kan alts√• ikke f√• asyl p√• grund af kriminalitet. Der kan heller ikke gives asyl, hvis den p√•g√¶ldende kan opn√• beskyttelse i sit hjemland i forbindelse med f.eks. forf√łlgelse fra enkeltpersoner eller grupper i sit hjemland.

Bekendtg√łrelse – BKI nr. 55 af 24. november 1954 – om Danmarks ratifikation af den i Geneve den 28. juli 1951 undertegnede konvention om flygtninges retsstilling. Konventionen henh√łrer under Udenrigsministeriet.
Konventionen blev vedtaget i Geneve den 28. juli 1951 under en særlig FN-konference om flygtninges retsstilling.

Uddrag af konventionen

Kapitel I.
Almindelige bestemmelser.
Artikel 1.
Bestemmelse af udtrykket “flygtning”.

A.2.
For n√¶rv√¶rende konventions form√•l skal udtrykket “flygtning” finde anvendelse p√• enhver person, der:
p√• grund af begivenheder, indtr√•dt inden den 1. januar 1951, og som f√łlge af velbegrundet frygt for forf√łlgelse p√• grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilh√łrsforhold til en s√¶rlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig udenfor det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller p√• grund af s√•dan frygt, ikke √łnsker – at s√łge dette lands beskyttelse; eller som ikke har nogen statsborgerret, og p√• grund af s√•danne begivenheder befinder sig udenfor det land, hvor han tidligere havde fast bop√¶l, og ikke er i stand til – eller p√• grund af s√•dan frygt ikke √łnsker – at vende tilbage dertil.

Punkt C РF angiver en række årsager til, at beskyttelsen som nævnt i konventionen ikke finder anvendelse eller ikke længere finder anvendelse.

Resten af konventionen indeholder en lang r√¶kke forhold, som overordnet og generelt kan siges at anf√łre, at en flygtning i vidst muligt omfang skal behandles som statens egne borgere.

Afslutningsvis citeres fra konventionen:
Udfærdiget i Geneve den otteogtyvende juli 1951 i et enkelt eksemplar, hvis engelske og franske tekster skal have samme gyldighed, og som skal forblive deponeret i De Forenede Nationers arkiv, og hvoraf bekræftede kopier skal tilstilles alle medlemmer af De Forenede Nationer og de i artikel 39 omhandlede ikke-medlemsstater.

Samme dag Рden 28. juli 1951 Рunderskrev Danmark konventionen, den 17. november 1952 ratificerede Folketinget konventionen og den 4. december 1952 blev tiltrædelsesdokumentet deponeret hos FN.

Bekendtg√łrelse om Danmarks ratifikation af den i Geneve den 28. juli 1951 undertegnede konvention om flygtninges retsstilling – BKI nr. 55 af 24. november 1954 – p√• Retsinformation.
Protokol om √¶ndring af konventionen. Bekendtg√łrelse – BKI nr. 21 af 12. februar 1968 – af protokol af 31. januar 1967 vedr√łrende flygtninges retsstilling hos Retsinformation. Best√•r af nogle ajourf√łrende √¶ndringer af flygtningekonventionen. De indledningsvis n√¶vnte punkter er ikke √¶ndret.
Informationer om konventionen hos FN.

Udlændingeloven indeholder bestemmelser om bl.a. flygtningeforhold, asylregler, udvisning og afvisning.
* * *
Fra den 26. oktober 2012 er det muligt for LGBT-personer, der flygter fra deres hjemland p√• grund af deres k√łnsidentiet eller seksuelle orientering at opn√• opholdstilladelse i Danmark med status som konventionsflygtning.

Se nærmere om baggrunden i artiklen LGBT-flygtninge kan fra den 26. oktober 2012 få asyl i Danmark om skrivelse fra Flygtningenævnet til LGBT Danmark.