FN’s MenneskerettighedsrĂĽd rapport af 4. maj 2011 om menneskerettighedssituationen i Danmark.

Vist 68 gange.
Den 4. maj 2011 vedtog FN’s arbejdsgruppe under FN’s MenneskerettighedsrĂĽd en rapport om den universelle periodiske bedømmelse af menneskerettighedssituationen i Danmark – Universal Periodic Review – UPR – udarbejdet pĂĽ grundlag af den interaktive dialog med Danmark den 2. maj 2011, hvor der deltog delegationer fra 48 FN-lande, som tilsammen formulerede 133 anbefalinger.

FN-landenes delegationer fokuserede primĂŚrt pĂĽ:
  1. Danmarks forhold til internationale konventioner,
  2. kvinders rettigheder,
  3. diskrimination af etniske minoriteter,
  4. børns rettigheder,
  5. tortur,
  6. flygtninge og asylansøgere.

Transkønnede personers forhold blev ikke omtalt af nogen af delegationerne, og ingen af anbefalingerne vedrørte noget derom.

Den danske regering skal senst ved FN’s MenneskerettighedsrĂĽds 18. session i september 2011 afgive svar om dens holdning til de 133 anbefalinger.

Presseddelelse af 2. maj 2011 pĂĽ engelsk fra fra FN’s MenneskerettighedsrĂĽd om den interaktive dialog med Danmark den 2. maj 2011.
FN’s arbejdsgruppes vedtagne rapport af 4. maj 2011 i pdf-format. Findes kun pĂĽ engelsk.