Vidensbankens 10 √•rs f√łdselsdag. 26. oktober 2010.

Vist 311 gange.
Af Tina Thranesen
Indledning
For et år siden skrev jeg, om det kunne passe, at det allerede var et år siden, jeg sidst skrev en artikel om, hvad der var sket på Videnbanken og for mig gennem det forudgående år.
Denne gang forundres jeg over, at det er ti √•r siden, jeg startede Videnbanken. Den f√łrste korte tid var det n√¶rmest en pr√¶sentationsside, hvor jeg fortalte lidt om mig selv, havde et par enkelte informationer og nogle f√• links.
Gennem flere år forud havde jeg samlet på transrelaterede informationer, hvorfor det kun gik kort tid, inden jeg begyndte at bringe disse informationer på siden.
Det var nok også et heldigt tidspunkt, jeg startede, da der næsten ikke fandtes dansksproget information om transforhold på internettet, hvilket nok var medvirkende årsag til, at Videnbanken efter min egen mening er blevet en succes.
Gennem √•rene voksede indholdet, hvilket medf√łrte, at det to gange har v√¶ret n√łdvendigt at omprogrammere den – senest i 2007, hvor den fik sit nuv√¶rende udseende og funktion.
Efter ti √•rs forl√łb og med mere end 5.000 forekomster af st√łrre eller mindre omfang og godt 4.500 links til yderlig information synes jeg ogs√•, at den med rette kan betegnes som en videnbank. Der findes ikke andre steder i Danmark en s√• omfattende m√¶ngde transrelateret information samlet samme sted. P√• verdensplan h√łrer den ogs√• til blandt de st√łrste, men da den jo er dansksproget, har den selvf√łlgelig ikke samme udbredelse, som de engelsksprogede.
Is√¶r vil jeg bem√¶rke, at der er omtale af mere end 200 transrelaterede b√łger og godt 130 transrelaterede film.

Det lovmæssige indhold finder jeg speciel anledning til at fremhæve.
Videnbanken er det eneste sted, hvor der findes en samlet oversigt over love, bekendtg√łrelser, vejledninger mm., lov- og beslutningsforslag fremsat i Folketinget, sp√łrgsm√•l til ministre og internationale konventioner o.lign., som p√• den ene eller anden m√•de har transrelation.
Tidslinien vil jeg ogs√• fremh√¶ve. Med knap 500 forekomster fra mytologisk art over forhold fra f√łr vor tidsregning frem til i dag, er det en enest√•√ęnde oversigt over transudviklingen.

Lukningstruet
I l√łbet af august og september m√•ned var jeg meget t√¶t p√• at lukke b√•de Videnbanken og Transdebat.
Det skyldes, at der var Рja jeg vil nærmest betegne det som en hetz Рmod mig og dermed mod Videnbanken og Transdebat. Havde det blot været mod mig alene, kunne jeg have negligeret det, men det var mod mig i min egenskab af indehaver af Videnbanken og Transdebat Рmin måde at at drive dem på. Hetzen foregik ikke alene i Transdebat. Jeg modtog også fra nogle enkelte personer flere e-mail med yderst ubehageligt indhold.
Tilsammen gjorde det, at jeg nærmest totalt mistede lysten til at beskæftige mig med transforhold og mest af alt havde lyst til at lukke og slukke. Så kunne de onde le og de gode græde.
Da det havde stået på en tid, kom der heldigvis en række opmuntrende og positive tilkendegivelser med opfordring om at fortsætte. Det var dels i Transdebat, men også i form af e-mails og telefonsamtaler.
Det gjorde, at jeg langsomt fik lysten igen og derfor fortsætter med både Videnbanken og Transdebat.
Det ville også have gjort mig usigeligt ondt at lukke, men det var meget, meget tæt på.

Bes√łgende
For et √•r siden, mandag den 26. oktober 2009 havde Videnbanken haft 912.290 bes√łgende svarende til 278 i gennemsnit pr. d√łgn i hele Videnbankens levetid.
I dag – tirsdag den 26. oktober 2010 er bes√łgetallet n√•et op p√• 1.016.806 svarende til 278 pr. d√łgn i hele Videnbankens levetid. I det forl√łbne √•r har der alene v√¶ret 104.516 bes√łgende, hvilket er en tilbagegang p√• 8.036 i forhold til det forudg√•ende √•r.
Den nuv√¶rende version af Videnbanken blev taget ibrug den 9. maj 2007. Fra dette tidspunkt til nu har Videnbanken haft 403.879 bes√łgende svarende til 319 bes√łgende pr. d√łgn.

50.000 bes√łgende den 5. juli 2001
50.000 bes√łgende den 5. juli 2001
Husker tydeligt, da de 50.000 bes√łgende blev n√•et – det var den 5. juli 2001. Det syntes jeg var s√• flot, at jeg lavede et lille billede. Men det er jo ikke s√• mange set i forhold til, at bes√łgende nr. 1.000.000 blev n√•et mandag den 6. september 2010.
Nu er antallet af bes√łgende ikke det v√¶sentligste – det er trods alt indholdet, men bes√łgetallet viser dog noget om interessen for en hjemmeside. Og jeg synes faktisk, at Videnbanken har opn√•et ganske flotte bes√łgstal, n√•r det tages i betragtning, at det er en dansksproget hjemmeside med et “smalt omr√•de”.

Dansk information
Det har hele tiden været min intention, at Videnbanken skal være på dansk. For år tilbage kunne jeg i det store og hele nå at lave omtale på dansk af det meste af det, som jeg fik kendskab til. Imidlertid er mængden af transrelateret information, som jeg modtager fra den vide verden blevet så omfattende, at det ikke mere er muligt at omtale det hele.
Det er dog stadig min intention, at at omtale det væsentligste af det, som sker rundt om i verden.

Postlisten – Transgender DK
Postlisten har ikke v√¶ret anvendt i det forl√łbne √•r. Den vil imidlertid forblive aktiv – mest af historiske grunde.

Transdebat
Debatforummet er et tilbud. Det g√•r op og ned med debatterne. Nogle perioder er der stor debatlyst – andre perioder er der ret stille. Nogle gange er der endog nogle, der g√łr sig store anstrengelser for at v√¶re ubehagelige over for andre, og det er ubehageligt for alle at l√¶se – og vidner mest om skribentens egen karakter.
Som nævnt, så er det et tilbud Рhvor meget, det bruges er alene op til brugerne.

Arrangementsfortegnelsen
Fortegnelsen er stadig det sted, hvor der er st√łrst mulighed for at f√łlge med i, hvad der er af arrangementer af interesse for transk√łnnede – uanset hvem, der er arrang√łr. Det tilstr√¶bes at omtale alle transrelaterede arrangementer.
I det forl√łbne √•r er der omtalt 101 arrangementer i arrangementsfortegnelsen – s√• kom ikke og sig, at der ikke sker noget, eller der ikke er mulighed for at deltage i noget sammen med andre.
Arrangementerne er mangeartede og best√•r bl.a. af foreningernes generalforsamlinger, almindelige hygge-/caf√©m√łder, jubil√¶ums-/f√łdselsdagsfester, biograf- og teaterforestillinger, debatm√łder og udstillinger mm. Der m√• siges at v√¶re noget for enhver smag.

Kontakt til skoleelever, studerende, medier og enkeltpersoner
I det forgangne √•r har jeg haft der – som i l√łbet af forrige √•r – v√¶ret13 henvendelser fra skoleelever, journaliststuderende, journalister og universitetsstuderende m.fl. med sp√łrgsm√•l af n√¶sten enhver art, anmodning om hj√¶lp til interview mm.
Selv har jeg medvirket ved flere interview og med f√• undtagelser er det lykkedes at hj√¶lpe de forskellige herunder at skaffe de √łnskede kontakter

Stafetten
Stafetten er en artikelserie, der startede den 1. september 2008, hvor forskellige personer efter eget valg skrev en artikel, som p√• den ene eller anden m√•de havde relation til k√łnsidentitettransvestismetransseksualisme. En betingelse til skribenterne var, at de skulle give stafetten videre til en ny skribent.
Desværre stoppede stafetten i slutningen af 2009, da det ikke lykkedes for en skribent at få den videregivet. Måske tages ideen op på et senere tidspunkt.

Mindeliste over dr√¶bte transk√łnnede
Mindelisten indeholder en fortegnelse over 505 transpersoner, der i er blevet dr√¶bt i perioden fra 1970 frem til februar 2010. Grundet tidsm√¶ssige √•rsager har jeg ikke f√•et ajourf√łrt listen. Det er mit h√•b, at jeg p√• et tidspunkt f√•r tid til det. Jeg er i besiddelse af informationerne, men det er meget tidskr√¶vende at f√• dem struktureret og skrevet artiklerne om de enkelte dr√¶bte personer.

Fem punkter til forbedring af transk√łnnedes rettigheder
Udarbejdelsen af fem punkter blev startet af Irene Haffner, der havde f√•et en henvendelse fra SF om af frems√¶tte fem v√¶sentlige og konkrete punkter til forbedring af transk√łnnedes forhold
Det medf√łrte en skriftlig korrespondance mellem Irene Haffner og GNOEQA [1] og mig fulgt op af et m√łde hos Irene den 13. oktober 2009 og afsluttet med yderlig skriftlig kommunikation.
Resultatet blev skriftet med fem punkter til forbedring af transk√łnnedes rettigheder, som Trans-Danmark, TiD og det dav√¶rende LBL nu LGBT Danmark tilsluttede sig.
Skriftet med de fem punkter dannede grundlag for beslutningsforslag B 168 om forbedring af transk√łnnedes forhold, som blev fremsat den 26. marts 2010 af SF med tilslutning fra Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. Beslutningsforslaget bortfaldt imidlertid ved folketings√•rets afslutning oktober 2010, da det ikke var blevet f√¶rdigbehandlet.

EU oversatte forkert
Gennem tiden havde jeg flere gange konstateret, at der i tekster fra EU blev lavet en forkert overs√¶ttelse af det engelske ord transgender. Det blev konsekvent oversat til transseksuel, hvilket er forkert. Den korrekte overs√¶ttelse er transk√łnnet eller transperson. Den 4. oktober 2010 skrev jeg derom til EU-Kommissionens
overs√¶ttelsesservice. Allerede n√¶ste dag fik jeg retursvar om, at de fremover vil overs√¶tte transgender til transk√łnnet/transperson person. Dejligt, at det for en gangs skyld var s√• nemt at komme igennem med et √łnske.

Billet til Two Spirit i Cinemateket den 24. oktober 2010
Billet til Two Spirit i Cinemateket den 24. oktober 2010

Arrangementer mm., som jeg i √•rets l√łb har deltaget i
 1. Fredag den 20. november 2009. TiD-arrangement i Vejle.
 2. Fredag den 27. november 2009. TiD‘s julefest i BeboerBrugsen i K√łbenhavn.
 3. Fredag den 11. december 2009. Trans-Danmarks julefrokost i Kolt syd for √Örhus
 4. Onsdag den 30. december 2009. Deltog i interview i K√łbenhavn.
 5. L√łrdag den 9. januar 2010. Privat f√łdselsdagsfest hos Tine Petersen i Odense.
 6. Fredag den 15. januar 2010. TiD‘s nyt√•rskur i BeboerBrugsen i K√łbenhavn.
 7. Tirsdag den 26. januar 2010. Blev interviewet af Lobo i Cafe Sult, K√łbenhavn.
 8. Fredag den 12. februar 2010. TiD‘s generalforsamling i BeboerBrugsen i K√łbenhavn. Var dirigent.
 9. Fredag den 5. marts 2010. M√łde i Trans-Danmark i medborgerhuset p√• Christianshavn.
 10. L√łrdag den 27. marts 2010. Generalforsamling i Trans-Danmark i Fredericia. Var dirigent.
 11. Fredag den 9. april 2010. TiD-m√łde i BeboerBrugsen i K√łbenhavn.
 12. Tirsdag den 13. april 2010. Vedt√¶gtsm√łde i TiD hos Olivia Marianne Peuckert i K√łbenhavn.
 13. Mandag den 3. maj 2010. Blev interviewet af to universitetsstuderende i K√łbenhavn.
 14. Mandag den 3. maj 2010. Vedt√¶gtsm√łde i TiD hos Olivia Marianne Peuckert i K√łbenhavn.
 15. Fredag den 7. maj 2010. TiD-m√łde – fokus p√• brystpartiet – BeboerBrugsen i K√łbenhavn.
 16. Onsdag den 12. maj 2010. Deltog i telefoninterview Rikke Faurholt, Politiken.
 17. Onsdag den 19. maj 2010. TiD-makeupdemonstration i Teaterhj√łrnet, K√łbenhavn.
 18. Fredag den 4. juni 2010. TiD-m√łde hos Basta Cosi i Bagsv√¶rd.
 19. L√łrdag den 26. juni 2010. Sankthansfest hos Signe Kruse i Skader p√• Djursland.
 20. Torsdag den 1. juli 2010. Vedt√¶gtsm√łde i TiD hos Olivia Marianne Peuckert i K√łbenhavn.
 21. Fredag den 17. september 2010. Bes√łgte Michelle Fridan privat i K√łbenhavn.
 22. Fredag den 17. september 2010. TiD-m√łde i BeboerBrugsen, K√łbenhavn.
 23. L√łrdag den 9. oktober 2010. TiD-m√łde i BeboerBrugsen, K√łbenhavn.
 24. Torsdag den 14. oktober 2010. M√łde med Aske Bang, Casper Castello og Nina Helveg i K√łbenhavn om deres filmprojekt.
 25. S√łndag den 24. oktober 2010. S√• filmen Two Spirits i Chinemateket, K√łbenhavn

Foreningsengagement
Jeg er medlem af b√•de Trans-Danmark og TiD og har deltaget i flere af begge foreningers arrangementer og v√¶ret dirigent ved begge foreningernes seneste generalforsamlinger. Ligeledes har jeg v√¶ret begge foreninger behj√¶lpelig i forskellige g√łrem√•l, s√• som vedt√¶gtsarbejde, udarbejdelse af skrivelser til myndigheder mm.

Fremtiden
Mine tanker om fremtiden er fortsat, som jeg ogs√• skrev sidste √•r, at g√łre Videnbanken til det sted, hvor der kan findes seri√łs og trov√¶rdig information om k√łnsidentitet, – transvestisme og transseksualisme ved til stadighed at ajourf√łre informationerne og tilf√łje nye.

Tak
Til sidst vil jeg udtrykke en tak til alle de mange – kendte som ukendte, som har g√¶stet Videnbanken, som har kontaktet mig, og som jeg har m√łdt.
Uden denne respons og den glæde ved at have lært så mange at kende, ville jeg i særdeleshed i år bibeholdt lysten til at arbejde med Videnbanken.

Tirsdag den 26. oktober 2010.
Tina Thranesen.

Note
 1. [Retur] GNOEQA er indsat i stedet for pågældendes navn, hvilket dog er mig bekendt. Tina Thranesen.