Folkekirken og registreret partnerskab. Rapport afleveret til kirkeministeren den 15. september 2010.

Vist 121 gange.

Folkekirken og registreret partnerskab
Folkekirken og registreret partnerskab
Rapporten, der er p√• 67 sider, blev afleveret af udvalget til kirkeminister, Birthe R√łnn Hornbech den 15. september 2011.

Pkt. 2 i rapporten РSammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger Рer udgivet som selvstændigt dokument.

Udvalget har haft 12 medlemmer, som alle har været personligt udpeget. Ved sammensætningen af udvalget har det været tilstræbt, at medlemmerne tilsammen skulle repræsentere de forskellige synspunkter, som findes i folkekirken.

Udvalget har haft f√łlgende sammens√¶tning:
Formand:
Biskop Peter Skov-Jakobsen, K√łbenhavns Stift
√ėvrige medlemmer:
Generalsekret√¶r, pastor Jens Ole Christensen, Hiller√łd
Fhv. h√łjskoleforstander Erling Christiansen, Farum
Biskop Kresten Drejergaard, Fyens Stift
Fhv. formand for Folketinget Christian Mejdahl, Oudrup, L√łgst√łr
Sognepr√¶st Lisbet Kj√¶r M√ľller, Frederiksberg
Dyrl√¶ge Susanne M√łller, Vejleby, R√łdby
Sognepræst Claus Thomas Nielsen, Stauning
Professor, dr. theol. Kirsten Busch Nielsen, Farum
Biskop Karsten Nissen, Viborg Stift
Fhv. universitetslektor Inge Lise Pedersen, Frederiksberg
Ph.d.-studerende, pastor Benedicte Hammer Præstholm, Beder.
I sekretariatet har deltaget:
Kontorchef Pernille Esdahl
Chefkonsulent Marjun Egholm
Informationskonsulent J√łrgen Engmark.

Udvalgets kommissorium
  1. Skal √¶gteskabsindstiftelsen fortsat foreg√• i folkekirken, eller skal alle samliv indg√•s for den borgerlige √łvrighed, hvorefter der er mulighed for en kirkelig velsignelse, og hvilket ritual skal kunne anvendes ved en s√•dan kirkelig handling?
  2. Under hvilke former skal ogs√• det registrerede partnerskab kunne indg√•s i folkekirken, s√•ledes at to personer af samme k√łn har samme mulighed som √¶gtepar for at indg√• deres samliv if√łlge et kirkeligt ritual, og hvilket ritual skal kunne anvendes?
  3. Hvordan sikrer man, at præster, som af samvittighedsgrunde ikke kan medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab i kirken, har frihed til at sige nej hertil?

Rapportens indholdsfortegnelse
1 Indledning
  1.1 Kommissorium
  1.2 Udvalgets sammens√¶tning
  1.3 Udvalgets arbejde
2 Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger
  2.1 Skal √¶gteskab fortsat kunne indg√•s i folkekirken?
  2.2 Under hvilke former skal partnerskab kunne indg√•s i folkekirken?
    2.2.1 Overvejelser om √¶gteskab og partnerskab
    2.2.2 Kirkelig velsignelse af partnerskab?
    2.2.3 Indg√•else af partnerskab i kirken?
  2.3 Ritualer for velsignelse og indg√•else af partnerskab
    2.3.1 Ritual for velsignelse af partnerskab
    2.3.2 Ritual for indg√•else af partnerskab
    2.3.3 Ritualers placering i ritualbogen
  2.4 Frihedsrettigheder
    2.4.1 Fritagelse af pr√¶ster
    2.4.2 Eventuel fritagelse af andre end pr√¶ster
    2.4.3 Eventuelt alternativt gejstligt tilsyn
3 Skal ægteskab fortsat kunne indgås i folkekirken?
  3.1 Kirkelig vielse
    3.1.1 √Ügteskabsindg√•else efter reformationen – hovedtr√¶k
    3.1.2 √Ügteskabsloven og kirkelig vielse
    3.1.3 N√łdvielse
    3.1.4 Andre trossamfund
  3.2 Udvalgets overvejelser
  3.3 Udvalgets anbefalinger
4 Under hvilke former skal partnerskab kunne indgås i folkekirken?
  4.1 Registreret partnerskab
  4.2 Folkekirken og registreret partnerskab
    4.2.1 Biskoppernes udtalelser og vejledninger
    4.2.2 Otte organisationers udtalelse
    4.2.3 Forslag i Folketinget
  4.3 Indg√•else af partnerskab i folkekirken
    4.3.1 Ens vilk√•r for indg√•else af √¶gteskab partnerskab
    4.3.2 Supplerende bestemmelse om indg√•else af partnerskab
  4.4 Kirkelig velsignelse af partnerskab
  4.5 Udvalgets overvejelser om √¶gteskab og partnerskab
    4.5.1 √Ügteskab
    4.5.2 Partnerskab
    4.5.3 √Ügteskab sammenholdt med partnerskab
  4.6 Velsignelse af partnerskab
    4.6.1 Kirkelig velsignelse af partnerskab
    4.6.2 Videref√łrelse af nug√¶ldende ordning
    4.6.3 Ingen gudstjenestelig markering af det registrerede partnerskab
  4.7 Indg√•else af partnerskab ved en kirkelig handling
  4.8 Udvalgets anbefalinger
5 Ritualer
  5.1 Ritualer – historie og tilblivelsesproces
    5.1.1 Historisk redeg√łrelse
    5.1.2 Regulering af kirkens indre anliggender efter grundloven
    5.1.3 Autoriseret ritual contra vejledende ordning
  5.2 Udvalgets overvejelser
    5.2.1 Kirkelig velsignelse af partnerskab
    5.2.2 Ritual for indg√•else af partnerskab ved en kirkelig handling
    5.2.3 Ritualers placering i ritualbogen
  5.3 Udvalgets anbefalinger
6 Frihedsrettigheder
  6.1 Folkekirkemedlemmers ret til kirkelig betjening
  6.2 Pr√¶sters mulighed for at n√¶gte at vie fraskilte
  6.3 Udvalgets overvejelser
    6.3.1 Fritagelse af pr√¶ster
    6.3.2 Eventuel fritagelse af kirkefunktion√¶rer eller andre
    6.3.3 Eventuelt alternativt gejstligt tilsyn
  6.4 Udvalgets anbefalinger
Bilag 1 Mindretalsudtalelse af Jens Ole Christensen
Bilag 2 Mindretalsudtalelse af Claus Thomas Nielsen
Bilag 3 Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af partnerskab
Bilag 4 Forslag til ritual for indgåelse af partnerskab

Pkt 4.8 i rapporten – Udvalgets anbefalinger
Et flertal p√• 11 af udvalgets medlemmer (Peter Skov-Jakobsen, Inge Lise Pedersen, Erling Christiansen, Lisbet M√ľller, Kirsten Busch Nielsen, Benedicte Pr√¶stholm, Karsten Nissen, Susanne M√łller, Christian Mejdahl, Claus Thomas Nielsen og Jens Ole Chri-stensen) anbefaler, at den hidtidige sondring mellem √¶gteskab og registreret partnerskab fastholdes, s√•ledes at der ikke bliver tale om vielse i henhold til et f√¶lles ritual for hetero- og homoseksuelle.

Et flertal p√• ni af udvalgets medlemmer (Peter Skov-Jakobsen, Inge Lise Pedersen, Erling Christiansen, Lisbet M√ľller, Kirsten Busch Nielsen, Benedicte Pr√¶stholm, Karsten Nissen, Susanne M√łller og Kresten Drejergaard) anbefaler, at lovgivningen om registreret partnerskab og den kirkelige lovgivning √¶ndres, s√•ledes at der bliver mulighed for, at der kan ske kirkelig velsignelse af et registreret partnerskab i henhold til et autoriseret ritual.

Seks af udvalgets medlemmer (Peter Skov-Jakobsen, Inge Lise Pedersen, Erling Christiansen, Lisbet M√ľller, Kirsten Busch Nielsen, Benedicte Pr√¶stholm) anbefaler, at lovgivningen om registreret partnerskab samt den kirkelige lovgivning √¶ndres, s√•ledes at der bliver mulighed for, at partnerskab kan indg√•s ved en kirkelig handling.

De seks medlemmer foreslår samtidig, at der autoriseres et ritual til brug ved indgåelse af partnerskab.

Et medlem af udvalget (Kresten Drejergaard) mener, at √¶gteskab og partnerskab sagligt set er √©t og samme f√¶nomen, hvorfor partnerskabsloven og √¶gteskabsloven b√łr erstattes af en samlivslov. Tilsvarende b√łr der – under foruds√¶tning af at samlivet fortsat skal kunne stiftes i kirken – udarbejdes et k√łnsneutralt vielsesritual, som skal kunne anvendes p√• lige fod med det nug√¶ldende vielsesritual for heteroseksuelle par.

Det er for det samlede udvalg en forudsætning, at såvel kirkelig indgåelse af partnerskab som kirkelig velsignelse af registreret partnerskab kombineres med ændring af den kirkelige lovgivning, således at en præst har frihed til at nægte at medvirke ved den kirkelige handling. Udvalgets overvejelser om dette er beskrevet i kapitel 6.

To medlemmer af udvalget (Christian Mejdahl og Claus Thomas Nielsen) kan ikke tilslutte sig de n√¶vnte forslag om indg√•else eller velsignelse af partnerskab i kirken. De √łnsker i stedet, at 1997-ordningen fastholdes, s√•ledes at en pr√¶st i folkekirken, som er villig dertil, kan medvirke ved en gudstjenestelig markering af det allerede indg√•ede registrerede partnerskab. En samlet redeg√łrelse for Claus Thomas Nielsens synspunkter findes som bilag 2 i denne rapport.

Et medlem af udvalget (Jens Ole Christensen) kan af bibelteologiske grunde samt mere aktuelle kirkelige grunde ikke tilslutte sig de n√¶vnte forslag om indg√•else eller velsignelse af partnerskab i kirken og √łnsker af samme grunde heller ikke, at der som hidtil skal v√¶re mulighed for gudstjenestelig velsignelse af heteroseksuelle par.

* * *
Rapporten: Folkekirken og registreret partnerskab. Afleveret til kirkeministeren den 15. september 2010.
Pkt. 2 fra rapporten – Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger i pdf-format.

* * *
Pressemeddelelse af 15. april 2010 fra kirkeminister Birthe R√łnn Hornbech om, at hun har nedsat det udvalg, som har udf√¶rdiget ovenn√¶vnte rapport.