Mindreåriges deltagelse i foretræder for Folketingets udvalg. Folketingets formand den 17. april 2023.

Vist 50 gange.
Folketingsmedlemmerne Katrine Daugaard (LA), Susie Jessen (DD), Mikkel Bj√łrn (DF) og Mette Thiesen (DF) bad den 3. marts 2023 om en principiel stillingtagen til, ¬Ľom b√łrn skal og b√łr deltage ved deputationer eller i andre sammenh√¶nge, hvor folketingsmedlemmerne m√• forventes at skulle stille sp√łrgsm√•l og have en generel dr√łftelse, der ikke b√łr involvere b√łrn.¬ę
Baggrunden var et foretr√¶de, som LGBT+ Danmark, Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn og B√łrns Vilk√•r havde for Indenrigsudvalget den 28. februar 2023.
Henvendelsen fra folketingsmedlemmerne er if√łlge udvalgssekret√¶ren for Ligestillingsudvalget ikke offentlig tilg√¶ngelig.

* * *
Herunder gengives svaret fra Folketingets formand, S√łren Gade.

Til:
Katrine Daugaard, LA, Susie Jessen, DD, Mikkel Bj√łrn, DF og Mette Thiesen, DF.

17. april 2023.

Om mindreåriges deltagelse i foretræder for Folketingets udvalg

Kære medlemmer

Tak for jeres henvendelse af 3. marts 2023, hvori I beskriver jeres oplevelse af et foretræde, som blev afholdt i Indenrigsudvalget den 28. februar 2023.

Under foretr√¶det modtog Indenrigsudvalget en deputation best√•ende af personer fra foreningerne LGBT+ Danmark, Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn og B√łrns Vilk√•r, som √łnskede at tale med udvalget om lovgivningen vedr√łrende juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge under 18 √•r. Ligestillingsudvalget og Socialudvalgets medlemmer var inviteret til at deltage under foretr√¶det. I fort√¶ller, at der som en del af deputationen deltog to mindre√•rige b√łrn (en 15-√•rig og en 10-√•rig), som aktuelt var under k√łnsskiftebehandling. Jeres oplevelse var, at de mindre√•riges tilstedev√¶relse som en del af deputationen var problematisk, fordi udvalgenes medlemmer af denne grund ikke kunne komme i dybden med emnet for foretr√¶det.

Med afs√¶t i det p√•g√¶ldende foretr√¶de beder I derfor om en principiel stillingtagen til, ¬Ľom b√łrn skal og b√łr deltage ved deputationer eller i andre sammenh√¶nge, hvor medlemmerne m√• forventes at skulle stille sp√łrgsm√•l og have en generel dr√łftelse, der ikke b√łr involvere b√łrn.¬ę

Pr√¶sidiets medlemmer har dr√łftet jeres henvendelse p√• sit m√łde den 29. marts 2023 og er enige i, at der kan v√¶re udfordringer forbundet med, at b√łrn og unge deltager i et foretr√¶de, bl.a. at udvalgsmedlemmer kan f√łle sig begr√¶nsede i de sp√łrgsm√•l, de kan stille deputationen. P√• den anden side kan det ‚Äď baseret p√• erfaringerne fra flere udvalg ‚Äď nogle gange v√¶re relevant for et udvalg at f√• pr√¶senteret b√łrn og unges perspektiver p√• de politiske problemstillinger, udvalget besk√¶ftiger sig med. B√łrne- og Undervisningsudvalget har bl.a. gode erfaringer med at have organisationerne Danske Skoleelever og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i foretr√¶de.

Det er Pr√¶sidiets holdning, at Folketinget skal v√¶re et √•bent parlament, der generelt √łnsker dialog med borgerne, herunder ogs√• unge mennesker og b√łrn, n√•r dette er relevant. Personer, som kan bidrage til at belyse emnet for et foretr√¶de, og som har en naturlig tilknytning til deputationen, er som udgangspunkt velkomne, men det er naturligvis altid op til udvalgene selv at beslutte, hvem man √łnsker at modtage i deputation. Jeg vedl√¶gger for en god ordens skyld Pr√¶sidiets overordnede retningslinjer for modtagelse af deputationer.

Hvis man i et udvalg i et konkret tilf√¶lde vurderer det uhensigtsm√¶ssigt, at bestemte personer deltager i et foretr√¶de, f.eks. mindre√•rige, kan udvalgsformanden p√• vegne af udvalget afvise disse personer. Der b√łr dog ogs√• ‚Äď i et vist omfang ‚Äď tages et hensyn til deputationens vurdering af, hvordan deputationens synspunkter bedst muligt bliver pr√¶senteret for udvalget.

Det er if√łlge Pr√¶sidiet udvalgsformandens rolle ‚Äď sammen med Udvalgssekretariatet ‚Äď at tilrettel√¶gge foretr√¶der p√• en m√•de, s√• b√•de udvalgsmedlemmer og deputation f√•r et godt udbytte af m√łdet. I nogle tilf√¶lde vil dette betyde, at udvalgsmedlemmerne inden m√łdet skal forberedes p√•, hvem der kommer i foretr√¶de.

Jeg vil p√• den baggrund bede Udvalgssekretariatet om fremover at sp√łrge mere ind til deputationsdeltagernes tilh√łrsforhold til en deputation inden et foretr√¶de. Form√•let med denne justering af eksisterende praksis er, at udvalg og udvalgsform√¶nd med flere forh√•ndsinformationer f√•r bedre mulighed for at forberede sig p√• de foretr√¶der, som m√•ske b√łr tilrettel√¶gges og afvikles p√• en s√¶rlig m√•de. Formatet for et foretr√¶de kan altid justeres, s√• det passer til det enkelte foretr√¶de, og det er som n√¶vnt udvalgsformanden, der sammen med udvalget m√• foretage en konkret vurdering af, hvordan et foretr√¶de afvikles mest hensigtsm√¶ssigt, herunder om mindre√•rige evt. skal afvises.

Endelig vil jeg understrege, at det ikke er intentionen med et foretr√¶de, at et udvalg skal debattere med deputationen. Udvalget b√łr lytte til en deputation og evt. stille sp√łrgsm√•l, som deputationen svarer p√•, men deputationen kan ikke stille sp√łrgsm√•l til medlemmerne. Den politiske debat og evt. opf√łlgning i udvalget b√łr derfor f√łrst og fremmest foreg√•, n√•r deputationen har forladt udvalgslokalet.

Med venlig hilsen

S√łren Gade
Folketingets formand

Præsidiets Retningslinjer for modtagelse af deputationer
(fra Udvalgsvejledningen ‚Äď Pr√¶sidiets guide til arbejdet i Folketingets st√•ende udvalg, 2019)
  • Deltagerne i deputationen skal have et naturligt tilh√łrsforhold til den person, organisation, forening (el.lign.), som s√łger foretr√¶de, f.eks. som medlem, ansat eller advokat. Personer uden egentlig tilknytning kan s√•ledes ikke deltage i foretr√¶det.
  • Deputationen f√•r adgang til at afgive en kortfattet redeg√łrelse for sine synspunkter.
  • Udvalgets medlemmer kan efter redeg√łrelsen stille sp√łrgsm√•l til deputationen. Sp√łrgsm√•l stilles i sp√łrgerunder, det vil sige, at der stilles sp√łrgsm√•l fra flere af udvalgets medlemmer, f√łr deputationen f√•r lejlighed til at svare.
  • Egentlig forhandling finder ikke sted, men de synspunkter, som deputationen fremf√łrer, indg√•r i udvalgets fortsatte overvejelser
  • Deputationen kan s√•ledes ikke stille sp√łrgsm√•l til udvalget.
  • Foretr√¶det forventes normalt ikke at overstige 15 minutter.
  • Alle deltagere i deputationen b√łr v√¶re bekendt med ovenn√¶vnte regler vedr√łrende deputationens foretr√¶de.

* * *
Her anf√łres kun link til skrivelsen fra Folketingets formand, S√łren Gade hos Indenrigsudvalget.
Folketingets journal vedr√łrende Indenrigsudvalgets bilag 23 om retningslinjer for modtagelse af deputationer i udvalgene, herunder deputationer med mindre√•rige deltagere.

Skrivelse fra Folketingets formand, S√łren Gade om mindre√•riges deltagelse i foretr√¶der for Folketingets udvalg i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Folketingets oplysning oplyste den 18. april 2023 kl. 1556:
“Jeg har talt med udvalgssekret√¶ren for Ligestillingsudvalget. Henvendelsen er ikke offentlig tilg√¶ngelig.”

“Henvendelsen” er henvendelsen af 3. marts 2023, som er anf√łrt f√łrst i svaret.