Formandens beretning. 31. marts 2007.

Vist 119 gange.
Af Karin Astrup, formand.

2006 har v√¶ret et s√¶rdeles travlt √•r for Trans-Danmark. Vi har haft mange aktiviteter i gang i det forgangne √•r, b√•de nationalt og internationalt Trans-Danmark er den eneste danske forening som er aktiv i det internationale samarbejde, og som har 2 medlemmer i styregruppen. Det h√łje aktivitetsniveau afspejler sig i √•rets resultat, hvilket vi vender tilbage til ved gennemgangen af √•rsregnskabet.

P√• vores generalforsamling i april 2006 fik vi en bestyrelse med f√łlgende sammens√¶tning:

Formand: Karin Astrup.
Næstformand: Erwin Jöhnk.
Kasserer: Jane Johansen.
Sekretær: Tina Schuldt.
Bestyrelsesmedlem: Anja Christiansen.
1. suppleant: Ulla R√łrvig.
2. suppleant: Tina Larsen.

I juli måned besluttede foreningens næstformand at forlade bestyrelsen da han vil koncentrere sig om hans landspolitiske karriere i Centrumsdemokraterne, hvor han er indvalgt i regionsbestyrelsen for region Midtjylland. Dette arbejde er meget krævende, så Erwin har valgt at bruge sine kræfter her indtil videre, hvor han forventer at stille op til næste folketingsvalg.
Det er et stort tab for foreningen at Erwin ikke l√¶ngere er med i bestyrelsen, alene i kraft af hans store erfaring. Konsekvensen af dette er at Ulla R√łrvig tr√•dte ind i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig herefter s√•ledes at Tina Schuldt blev n√¶stformand, Anja Christiansen blev sekret√¶r og Ulla bestyrelsesmedlem med ansvar for sociale aktiviteter. Heldigvis kan vi stadig tr√¶kke p√• Erwin, hvilket vi selvf√łlgelig vil g√łre.

Hvad har foreningen så brugt tiden til i år?

Foredragsvirksomhed
Bestyrelsen besluttede at f√• foredragsvirksomheden √łget ved at benytte booking firmaer, men resultatet af denne aktivitet i 2006 har ikke v√¶ret s√¶rlig god. Faktisk har de foredrag som vi har afholdt kommet via direkte henvendelser til foreningen. Alligevel har der v√¶ret en lille stigning i eftersp√łrgslen.
Erwin holdte et foredrag p√• den 10. transgender konference i Berlin om transgender personers forhold i Danmark, Norge og Sverige. Foredraget er p√• 1¬Ĺ time, og led i en lang r√¶kke indl√¶g. Konferencen fandt sted i perioden 30.09 – 03.10. 20

H√łringssvar
Kastrationsloven oph√¶ves den 1. januar 2007, idet den bliver indskrevet i sundhedsloven og i ¬ß 115 er anf√łrt at sundhedsloven kan ske med henblik p√• k√łnsskifte. ¬ß 115. En person kan f√• tilladelse til sundhedsloven, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse.

I denne forbindelse blev en vejledning fra sundhedsstyrelsen sendt i h√łring og Trans-Danmark sendte et fyldestg√łrende svar, hvor vi gjorde opm√¶rksom p√• hvor vi gerne s√• √¶ndringer. Efter genneml√¶sning af de √łvrige h√łringsparter svar, m√• vi sige at der kun var meget f√• der kommenterede forslaget.

TGEU:
Som det er de fleste bekendt deltog Trans-Danmark i det f√łrste europ√¶iske transgender council i Wien i 2005, hvor vores repr√¶sentant Erwin J√∂hnk blev valgt til styregruppen.

Trans-Danmark nedsatte i denne forbindelse en arbejdsgruppe som skal tage sig af TGEU arbejdet. Denne arbejdsgruppe består af Karin, Erwin, Tina Schuldt og Pia Nielsen. Erwin og Karin har hidtil været Trans-Danmarks repræsentanter i Steering committee. Efter Erwin forlod bestyrelsen overtog Tina Schuldt Erwins plads i SC.

TGEU er i √łjeblikket i gang med at lave et udkast til vedt√¶gter i et udvalg hvor vi sidder med. Vedt√¶gterne er skrevet p√• tysk da organisationen vil blive oprettet i √ėstrig og √łstrigsk lov kr√¶ver at vedt√¶gterne er p√• tysk.
Trans-Danmark er ikke enig med det f√łrste udkast, da man er ved at lave TGEU til en meget lukket forening, hvor man skal godkendes for at blive medlem, derfor har vi netop afleveret vores responsum til den arbejdsgruppe der er i gang med lave vedt√¶gter.

Styregruppem√łder TGEU:
TGEU har i afholdt tre m√łder i Steering Committee det f√łrste i marts i Geneve og det a-det i Manchester i slutningen af juni og det sidste i Torino i Italien.

P√• m√łdet i Manchester fremlagde Erwin vores forslag til TGEU konferencen i 2007; men vores opl√¶g faldt ikke i de √łvrige deltageres smag, s√• Erwin fik en del sp√łrgsm√•l med hjem, som vi svarede i juli m√•ned. Samtidig har man besluttet at det n√¶ste council skal v√¶re den stiftende generalforsamling for TGEU, hvilket vores opl√¶g ikke indeholdt da det mere var en konference med workshops. Derfor har SC besluttet at det n√¶ste Council vil blive afholdt i Torino i oktober/november 2007.

Den 17 – 18. november 2006 blev der afholdt endnu et TGEU Styregruppem√łde i Torino. Tina Schuldt deltog i dette i stedet for Karin, da hun var forhindret.

Tina blev modtaget en smule k√łligt af et par m√łdedeltagere, for historien er den, at vi havde kritiseret udkastet til vedt√¶gterne ret s√• kraftigt, og kommet med en del mindre heldige udtalelser om disse vedt√¶gtsforslag, det var √ėstrigerne blevet MEGET sure over, og havde rent faktisk fors√łgt ikke bare at forhindre vores deltagelse i m√łde, men ogs√• Karins deltagelse i Styregruppen, som TD¬īs repr√¶sentant.

Hvis √ėstrigerne havde haft magt til det, s√• havde de blokeret for alt hvad der har med TD at g√łre. Men demokratiet sejrede og Karin blev valgt ind i Styregruppen med 2 stemmer imod 7, Vi beh√łver vist ikke n√¶vne, hvem der stemte imod.

Det blev til nogle meget lange, men s√¶rdeles konstruktive m√łdedage. Men der mangler meget endnu, det er sv√¶rt at samle s√• mange forskellige nationer og s√• n√• frem til en f√¶lles politik, der er mange sm√• problemer der skal l√łses, ting som vi her i Danmark betragter som bagateller, bliver i andre lande betragtet som alvorlige problemer, og s√• skal der jo bruges megen tid p√• disse. Det g√łr s√• absolut heller ikke sagen nemmere, at flertallet af de tilstedev√¶rende ikke havde et klap begreb om m√łdeledelse. Og desv√¶rre ser det heller ikke ud til, at de har den store erfaring i foreningsledelse, s√• der ligger en del sv√¶re opgaver forude, en v√¶sentlig opgave er at f√• styr p√• det √łkonomiske grundlag, flertallet er af den overbevisning, at pengene de skal komme via fondsst√łtte, hvilket er komplet ureali-stisk. Vi har dr√łftet det i TD, og jeg har foresl√•et dem, at de skal fasts√¶tte et medlemskon-tingent, det m√łder voldsom modstand fra bl.a. Tyskland. Et andet v√¶sentligt problem er typer af medlemskab og stemmerettigheder i forhold dertil, som vedt√¶gterne er nu, har enkeltst√•ende medlemmer (alts√• personer som ikke repr√¶sentere en forening eller gruppe) n√łjagtig den samme stemmev√¶gt som en hel forening/gruppe, dette er naturligvis komplet uacceptabelt s√• det er noget der skal ses p√•.

Efter planen, skal der holdes noget der minder om en stiftende generalforsamling næste efterår, som tingende se ud nu, vil den blive afholdt i Torino.

P√• m√łdet blev det oplyst, at alle som var medlem af en forening som var tilmeldt TGEU og som har interesse i at f√łlge lidt mere med i TGEU¬īs arbejde, kan henvende sig via mail til webmaster TGEU og f√• tilsendt brugernavn og adgangskode til medlemsomr√•det p√• TGEU¬īS hjemmeside.
N√¶ste styregruppe m√łde er i Amsterdam ultimo april 2007, hvor Karin og Tina deltager.

Kjole-Ole sagen
“Jeg synes, du skal g√• hjem og tage din mors t√łj af. S√• er du velkommen i butikken.”
S√•dan vedgik Steffen Berg, at han afviste Ole Steen Mortensen som kunde i B&O-forretningen p√• hj√łrnet af Sct. Mathias Gade og Dumpen I Viborg.

Trans-Danmark, besluttede derfor at indgive en politianmeldelse mod

Steffen Berg,
indehaver af B&O-forretning,
Sankt Mathias Gade 30, 8800 Viborg,

for overtr√¶delse af “Lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race m.v.” ved tirsdag den 14. november 2006 om formiddagen at have afvist at betjene Ole Steen Mor-tensen kendt som Kjole-Ole p√• samme vilk√•r som andre i sin forretning med ordene “Jeg synes, du skal g√• hjem og tage din mors t√łj af. S√• er du velkommen i butikken”.

Det er foreningens opfattelse, at Ole Steen Mortensen kendt som Kjole-Ole har v√¶ret udsat for forskelsbehandling alene p√• grund af, at han var if√łrt kvindet√łj. Dette synspunkt synes Bang & Olufsen i Struer ogs√• at dele jf. deres skriftlige beklagelse til Ole Steen Mortensen og reprimanden over for Steffen Berg.

Uagtet det m√•ske af artiklen i Viborg Stifts Folkeblad af 25. november 2006 (nr. 3) kan synes, at Ole Steen Mortensen ikke √łnsker videre foretaget, s√• var det foreningens opfattelse, at der burde rejses tiltale mod Steffen Berg, idet det er v√¶sentligt for alle transvestitter og transseksuelle, at en adf√¶rd som Steffen Berg, har udvist bliver p√•talt og straffet og dermed ogs√• for at modvirke, at Steffen Bergs holdning og handlem√•de af andre er-hvervsm√¶ssige eller almennyttige virksomhed bliver opfattet som lovlige.

Foreningen har forst√•else for, at Ole Steen Mortensen m√•ske ikke √łnsker videre foretaget, men i og med, at han er st√•et offentligt frem med fulde navn og billede i Viborg Stifts Folkeblad, er det foreningens opfattelse, at han m√• t√•le de ulemper, som en straffesag mod Steffen Berg eventuelt m√• give ham.
Hensynet til “almenheden” prim√¶rt forst√•et som alle transvestitter og transseksuelle i landet m√• i den sammenh√¶ng v√¶gtes h√łjere.

Til anmeldelsen var artiklerne fra Viborg Stift Folkeblad vedlagt som bilag

Siden hen har Ole Mortensen udtrykt sin glæde over at foreningen har taget sagen op.

Vi afventer nu politiet unders√łgelse.

Frit sygehusvalg indenfor EU
P√• konferencen i Wien fik dette ogs√• en h√łj prioritet formuleret s√•ledes:

Indbyggere i EU skal frit kunne vælge enhver psykolog, læge, kirurg eller andre behandlere i ethvert EU land i henhold til den frie udveksling af varer og tjenesteydelser som det er nedfældet i traktaten om det indre marked.
EU-domstolengav Peerboms/Smits medhold i forbindelse med en sag mod flere holland-ske sygekasser at sygehusbehandling er en vare i traktatens forstand.
I Danmark er de transseksuelle i forbindelse med k√łnsskifteoperationer ikke engang d√¶kket af det hjemlige sygehusvalg, og med de f√• operationer der udf√łres i Danmark, er det forbundet med betydelig h√łjere risiko at blive opereret i Danmark end i andre lande i Europa, hvor man foretager flere hundrede operationer √•rligt.

Domstolen: Sygehusbehandling er en vare i traktatens forstand.

Retten til fri udveksling af varer og tjenesteydelser er en af de helt grundl√¶ggende frihedsrettigheder i traktaten om det indre marked. Det f√łrste, som domstolen sl√•r fast er, at l√¶ge- og hospitalsydelser er omfattet af reglerne om fri bev√¶gelighed. Det fremg√•r if√łlge domstolen, “af fast retspraksis, at l√¶gelig virksomhed henh√łrer under anvendelsesomr√•det for traktatens artikel 60, uden at der herved skal son-dres efter, om hj√¶lpen ydes inden for eller uden for hospitalssektoren” (pr√¶mis 53).
Domstolen fastsl√•r, at hovedreglen er retten til fri udveksling af l√¶ge-og hospitalsydelser i unionen, E√ėS landene for at v√¶re helt korrekt.

Med dette en mente, er det vores opfattelse, at sundhedslovens § 89 og 90, angående udlandsfunktionen, som siger:

Det er vores opfattelse at RHSK ikke kan opn√• den forn√łdne ekspertise i forbindelse med de kirurgiske indgreb under den k√łnsmodificerende operation, da man opererer mindre end 10 personer √•rligt, enten mand til kvinde eller kvinde til mand. De seneste par √•r viser statistikken at der er blevet opereret 7 personer.

Til sammenligning bliver der opereret flere hundrede personer i nogle af vore nabolande i EU. Eksempelvis blev 768 personer opereret i Tyskland sidste år.

S√• med henvisning til Peerboms/Smits og sundhedslovens ¬ß 90, b√łr man oplyse at der er mulighed for at gennemf√łre behandlingen i udlandet og f√• den betalt efter sundhedslovens ¬ß 243.

Da udlandsfunktionen omfatter b√•de diagnostik, behandling og rehabilitering j√¶vnf√łr ovenst√•ende, s√• b√łr dette omfatte hele behandlingsforl√łbet, idet der ikke findes nogen saglig begrundelse for at det kun b√łr omfatte det kirurgiske indgreb, hvilket ogs√• fremg√•r af Peerboms/Smits dommen.

Trans-Danmark arbejder på at få foretræde for sundhedsudvalget desangående.

Enhedslistens queerudvalg
EQ havde inviteret Trans-Danmark, PfT, ALMA (Alternative Maskuliniteter) og TiD til et erfaringsudvekslingsm√łde i K√łbenhavn, som vi valgte at deltage i da vi √łnsker kontakter til alle partier repr√¶senteret i Folketinget. Til m√łdet dukkede TiD ikke op og havde heller ikke meldt
afbud.
M√łdet var ganske interessant for alle parter idet vi fik en indsigt i de holdninger som Enhedslisten har omkring transgender problemstillinger, samtidig med at forskellene mellem foreningerne kom frem. Alt i alt var m√łdet positivt og EQ forventer at lave en opf√łlgning p√• det i anden halvdel af 2006.
Dog var vi lidt overrasket over hvor liden indsigt vore kollegaer har i jura og √łkonomi.

Samarbejde
I 2005 indgik vi en aftale om samarbejde med Transvestitforeningen i Danmark, TiD, så vore medlemmer frit kan deltage i foreningernes arrangementer, ligesom de to formænd er medlemmer hos den anden forening.
Dette har betydet at vi har haft et par f√¶lles arrangementer i Nordjylland og S√łnderjylland i 2006, ligesom at der har v√¶ret TiD medlemmer til vores arrangementer.

Bog projekt “H√•ndbog om k√łnsidentitet”
Trans-Danmark er i √łjeblikket ved at udf√¶rdige en bog med arbejdstitlen “H√•ndbog om k√łnsidentitet”.
Form√•let er at komme “hele vejen rundt” om alle forhold med betydning for transvestitter og transseksuelle.
Bogen vil bl.a. behandle f√łlgende omr√•der:
· Definitioner af de relevante ord og begreber.
· Sociale forhold (forhold til familie, venner, arbejde, råd og tips m.v.).
· Juridiske forhold (Straffelov, Navnelov og diskriminationslove).
¬∑ Medicinske forhold (k√łnshormonbehandling, k√łnsmodificerende operationer og feminiseringskirurgi).
Den vil desuden indeholde en historisk gennemgang af transvestismen og transseksualismen gennem årene.
Endelig vil bogen indeholde artikler fra en række fagfolk og fra forskellige typer af transpersoner.
Vi regner med at bogen vil udkomme i 4. kvartal 2007.

Andre projekter:
1. Vi arbejder p√• at f√• lavet en unders√łgelse af hvor mange transvestitter og transseksuelle der findes i Danmark i samarbejde med et universitet.
2. Jobformidling for transpersoner
3. Arbejdsmarkedspolitik
4.CPR-nummeret problematikken

Disse projekter bliver ikke uddybet særlig meget, idet de ikke er nået så langt som vi gerne ville.
Dog har vi nu sat navne på en del af projektgrupperne og håber at vi kan få disse aktiveret bedre i 2007; men hidtil har problemet været at der stort set er de samme personer der står for alt arbejde og derfor har vi måttet prioritere.

Sociale aktiviteter – TS-kontakt:
Hele √•ret har der v√¶ret afholdt cafe aftener et en gang om m√•neden i √Örhus, derudover har vi haft en velbes√łgt sommerfest der igen i √•r fandt sted hos Signe i Skader. Selvom Thor var ude og smide lidt rundt med hammeren s√• var det en hyggelig fest for de 20 der var m√łdt op. Der var rigeligt med mad og grillen blev flittig benyttet til Grillmester Bibi’s gl√¶de. Denne gang var der igen en del nye ansigter, og jeg h√•ber vi ser dem som med-lemmer i fremtiden.
Julefrokosten blev i √•r afholdt i Randers med 25 deltagere til god med og julehygge. Grunden til at dette arrangement var forlagt til Randers var at vi ville fors√łge at lade de kendte Randers m√łder genopst√• i TD regi. Faktisk er det lykkedes Pia at f√• h√•ndslag herp√•, s√• n√¶ste Randers m√łde vil foreg√• i Vejle den 13. april 2007

Jeg vil gerne her opfordre til at I bruger foreningen mere. Det kr√¶ver at man betaler sit kontingent og at man er aktiv ikke n√łdvendigvis i bestyrelsen, men i et projekt som man br√¶nder for. Ildsj√¶le hj√¶lper projekterne til et resultat.

Karin Astrup
Formand
Trans-Danmark, Landsforeningen for transvestitterog transseksuelle.