Formandens beretning ved Trans-Danmarks generalforsamling den 19. marts 2011.

Vist 134 gange.
Formandens beretning – generalforsamlingen 19. marts 2011 kl. 13:00 i Bygningen i Vejle

Den f√łrste st√łrre begivenhed i foreningen var generalforsamlingen.

Generalforsamlingen den 27. marts 2010 kl. 13:00 i Fredericia.

Tina Thranesen blev valgt til dirigent og hun konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet.
Forslag til vedtægtsændringer var rettidigt indsendt
Generalforsamlingen blev afholdt rettidigt i henhold til vedtægterne.

Trans-Danmark har i 2009 v√¶ret meget aktiv. Et af vores fokuspunkter har v√¶ret √łkonomien, hvor vi ligesom i 2008, har vi i 2009 ogs√• et overskud p√• 8,084.03 dkk mod 1,881.58 dkk √•ret f√łr og der budgetteres med et overskud p√• 11,075.- dkk i 2010

Den nye bestyrelse ser nu således ud:
Formand: Karin Astrup (genvalgt)
Næstformand: Tina Vyum
Kasserer: Pia Nielsen
Sekretær: Irene Haffner (genvalgt)
Bestyrelsesmedlem: Ulla R√łrvig (genvalgt)
1. Suppleant: Christina Hansen (ny)
2. Suppleant: Michelle Fisher-Holst (ny)
Revisorer: Jytte Witt og Jan Rasmussen (genvalgt)
Revisorsuppleant: Anna Jonna Armannsdottir (genvalgt)

Vedtægtsændringerne som bestyrelsens vedtægtsudvalg havde lavet og som I alle modtog inden generalforsamlingen blev vedtaget med enkelte ændringer:
I § 6 stk. 5 & 7:
To √¶ndringsforslag blev fremsat, i stk. 5 blev tilf√łjet: “der skal foretages en skriftlig afstemning om udelukkelse”
Stk. 7: “Genoptagelse som medlem af en person der er udelukket kr√¶ver godkendelse p√• en generalforsamling ved en skriftlig afstemning.”

Behandling af indstillingen fra det på generalforsamlingen i 2009 nedsatte navneudvalg om foreningens navn.

Ordet transk√łnnet til diskussion. Ordet er ikke alment kendt endnu.
Der skal ikke ske ændring af navnet i år; men det skal tages op igen om et år Рudvalget arbejder videre.

De nye vedtægter kan ses på vores hjemmeside.

Som noget nyt havde vi i 2010 her i samme bygning som vi befinder os nu, et medlemsm√łde som blev brugt til meningsudvekslinger mellem medlemmerne og bestyrelsen. Et m√łde som b√łr gentages med mellemrum.
Foreningen bestyrelse er altid √•ben for input fra medlemmerne, desv√¶rre er foreningens ressourcer ikke ubegr√¶nsede s√• vi kan opfylde alle √łnsker, desuden er vi ogs√• n√łdt til at prioritere dem vi har.

Dansk politik
I l√łbet af 2010 har Trans-Danmark fremsendt h√łringssvar til flere beslutningsforslag som var til behandling i Folketinget.
Irene og GNOEQA [1] havde sammen med Tina Thranesen udarbejdet “5 krav til politikerne” som har dannet grundlag for B168, der blev fremsat af SF p√• vegne af oppositionen.

Den 25. maj fremsendte Trans-Danmark vores h√łringssvar til folketinget:

Bem√¶rkninger til det fremsatte beslutningsforslag – B 168 – om forbedring af transk√łnnedes rettigheder

Trans-Danmarks h√łringssvar i sin helhed kan ses p√• vores hjemmeside.
Foreningen fremsendte i denne forbindelse vore anbefalinger og argumentation.

* * *
Beslutningsforslaget 168 lægger op til:
 • at befri os fra de formynderiske begr√¶nsninger i navneloven, s√• vi, som alle andre myndige personer kan v√¶lge vores navn i overensstemmelse med vores k√łnsidentitet.
 • at give os mulighed for at identificere os uafh√¶ngig af vores fysiske fremtr√¶den, s√• vi slipper for ydmygende oplevelser n√•r vi rejser, lejer bil, m√łder op i banken eller er i kontakt med offentlige myndigheder mm.
 • at de uoverskuelige, og for mange, frustrerende forl√łb p√• sexologisk klinik i f√łrste omgang fors√łges gjort mere brugervenlige, ved at de enkelte forl√łb underl√¶gges et oplyst planlagt tidsforl√łb, og der indf√łres en klagemulighed ved afslag p√• k√łnsskifte.
 • at transk√łnnede, der lever i overensstemmelse med deres k√łnsidentitet, befries for urimelige krav om langvarige forl√łb p√• sexologisk klinik og krav om un√łdvendige operationer ved √łnske om civilretsligt k√łnsskifte.

Desværre nåede Folketinget ikke at færdigbehandle B168 i denne folketingssamling, hvilket betyder at beslutningsforslaget bortfaldt.

Allerede i januar fremsendte vi bem√¶rkninger til forslaget B50 om hadforbrydelser hvor f√łlgende blev skrevet

“Det er med stor beklagelse, at foreningen i referatet fra Folketingets 1. behandling tirsdag den 26. januar 2009 af beslutningsforslag B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelser fandt sted kan l√¶se, at Justitsministeren betegner k√łnsidentitet som en seksuel orientering.
Justitsministeren udtalte:
For s√• vidt ang√•r forslaget om at tilf√łje k√łn, er det anf√łrt i bem√¶rkningerne til forslaget, at der hermed sigtes til at medtage forbrydelser rettet mod transk√łnnede. Hertil skal jeg bem√¶rke, at straffelovens ¬ß 81, nr. 6 allerede henviser til forurettedes seksuelle orientering som en strafsk√¶rpende omst√¶ndighed. Det skal s√•ledes allerede i dag indg√• i sk√¶rpende retning, at en forbrydelse er motiveret i, at ofret er transk√łnnet eller transseksuel. S√• der er alts√• ikke nogen merv√¶rdi p√• det her punkt i forslaget.

K√łnsidentitet er ikke en seksuel orientering. K√łnsidentitet drejer sig om en persons indre opfattelse af sit k√łn. Hos transk√łnnede er der ikke overensstemmelse mellem det biologisk k√łn og den indre k√łnsidentitet,
og det har ikke noget med seksuel orientering at g√łre.”

Desuden har vi haft f√łlgende korrespondance
 1. Bemærkninger til L 130 РForslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv. fremsat den 3. marts 2010.
 2. [Bem√¶rkninger til] Europar√•dets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
 3. Bemærkninger til L 130 РForslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv. fremsat den 3. marts 2010.
 4. [Bemærkninger til] Specialeplanlægning fra Sundhedsstyrelsen
  1) Vurdering af indikation for k√łnsskifteoperation og
  2) K√łnsskifteoperation
 5. [Bem√¶rkninger til] L 123 Forslag til Lov om √¶ndring af lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige andre love samt oph√¶velse af lov om registreret partnerskab

Som det fremgår af ovenstående så har vi været aktive på dette område i 2010 og i denne forbindelse vil jeg gerne takke Tina Thranesen for hendes hjælp og råd.

Hvad bringer 2011os?
Vi ved med sikkerhed at der i 2011 skal afholdes folketingsvalg og derfor er det vigtigt at vi kan komme på forkant med udviklingen.
Derfor er vi i gang med at planlægge forskellige tiltag for den kommende tid.

Jeg deltog i et arrangement i K√łbenhavn arrangeret af de Radikales folketingskandidat Uffe Elb√¶k, med deltagelse af Mogens Jensen (S) og Iben Wiehe (SF), samt et sp√łrgepanel best√•ende af Steffen Jensen LGBT, Klaus Legau Stop AIDS, Kirstine M√łlgaard Filmfestivalen, journalist Sune Prahl Knudsen og tidligere minister Yvonne Herl√łv Andersen

Som det nok ikke er forbig√•et ret mange af jer, s√• afholdte Trans-Danmark i samarbejde med LGBT Danmark og de √łvrige danske transorganisationer en h√łring i Folketingets f√¶llessal.

Mandag den 14. marts 2011 var en transpolitisk m√¶rkedag. For f√łrste gang nogensinde blev der afholdt en h√łring p√• Christiansborg med fokus p√• is√¶r sundhedspolitiske og socialpolitiske forhold for transpersoner. Der blev udarbejdet et officielt referat af dagens mange indl√¶g, hvilket vil kunne ses her p√• hjemmesiden, n√•r det foreligger.

Dagen var på alle måder en stor succes. Der var en række indlæg, som på udmærket vis belyste forholdene. Der var ud over deltagelse af en række transpersoner deltagelse af nogle (få) politikere samt en del fagfolk fra relevante myndigheder. Desværre havde de pågældende fagfolk af deres forskellige chefer fået påbud om, at de ikke måtte udtale sig, men de lyttede interesseret til indlæggene.
I alt deltog der 100 personer i h√łringen.
Det var desuden dejligt at se, at en række medier deltog. Danmarks Radio, Ritzaus Bureau, Berlingske Tidende, Modkraft samt nogle journalister, vi ikke præcist fik identificeret.

Desuden blev Irene interviewet i Aftenshowet på DR1 ligesom Pia er blevet interviewet af radiokanalerne P4 Trekanten og P4 Syd.
Det har naturligvis givet en række indlæg i forskellige aviser samt på flere avisers netsider.

1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer?
2. Er det hensigtsm√¶ssigt, at transk√łnnede underkastes psykiatrisk udredning forud for √¶ndringer af deres krop?
3. Hvordan sikres den bedst mulige vejledning af transk√łnnede i forbindelse med et k√łnsskifte?
4. Skal Danmark forholde sig til internationale konventioner, herunder Hammarberg rapporten, menneskerettigheder og henstillinger fra EU om transk√łnnedes forhold?

II K√łnsregistrering og socialpolitiske sp√łrgsm√•l
1. Skal Danmark fastholde krav om kirurgiske √¶ndringer forud for anerkendelse af et k√łnsskifte?
Juridiske og sociale konsekvenser af at tillade civilretsligt k√łnsskifte uden forudg√•ende indgreb.
2. Daglige k√łnsbestemte registreringer: Herunder frit valg af fornavn, k√łnsbestemmelse i personnummer og pas, samt problemer med kun 2 registreringsfelter for k√łn
3. Hadforbrydelser – er love om had forbrydelser og registrering af samme gode nok?
4. Afsluttende bemærkninger og forslag om nedsættelse af et transpolitisk udvalg med deltagelse af relevante politikere, institutioner og interesseorganisationer.

Blandt de mange foredragsholdere kan n√¶vnes Vibe Grevsen, Pia Nielsen, Maria Sundin RFLS, K√łbenhavns Universitet, Kamal Qureshi, Sebastian Svegaard, Karin Astrup, David Zennaro og formanden for ILGA Europe, Martin K.I. Christensen.

2011 er sp√¶ndende i den forstand at partierne i oppositionen ved et eventuelt magtskifte skal til at leve om til deres l√łfter.

TGEU i 2010:
I dagene 1. – 3. oktober 2010 blev det 3.europ√¶iske Council afholdt p√• Malm√ł Universitet.
Der var tilmeldt 240 deltagere fra 35 lande. Der er dermed tale om, at deltagerantallet fortsat stiger fra gang til gang at Council afholdes.

Under åbningen holdt Den Europæiske Kommissær for Menneskerettigheder Thomas Hammarberg et indlæg via videokonference, hvor han understregede, at transpersoner har de samme rettigheder, som alle andre i samfundet.

Desuden holdt Vladimir Luxuria fra Italien en indledende tale. Hun er den f√łrste transperson i Europa, som har v√¶ret medlem af landets parlament. Det var en meget interessant tale med et vist humoristisk isl√¶t omkring hendes forskellige erfaringer.

Undervejs p√• Councillet blev der afholdt 3 plenarforsamlinger med en r√¶kke ledere, parlamentsmedlemmer m.v. De omhandlede de 3 hovedemner p√• Council, som var f√łlgende:
 1. Embracing Diversity (Omfavne forskellighed)
 2. Stretching Boundaries (Strække grænserne)
 3. Demanding Rights (Kræve rettigheder)

Plenarforsamlingerne kom godt omkring de forskellige emner takket være de forskellige meget dygtige talere fra en lang række lande.

Desuden blev der afholdt 24 workshops. Hovedemnet var her naturligvis konferencens hovedtema, men herudover var der workshops omkring TGEU‘s strategi, omkring TGEU‘s regnskabstal og aktiviteter, hvilket blev afholdt af Pia og Karin ligesom Pia afholdt en workshop omkring forslaget til nye vedt√¶gter for TGEU.

Desv√¶rre blev der kastet en skygge over Councillet, idet der skete 2 hatecrime overfald p√• tyrkiske deltagere undervejs. Deltagerne led heldigvis ikke alvorlig fysisk overlast, men en meget beklagelig yderlig faktor var, at det svenske politi udviste en meget transfobisk adf√¶rd. De svenske arrang√łrer bragte derfor sagen op for Sveriges √łverste politidirekt√łr i ugen efter Councillet.

TGEU har ligeledes udsendt en pressemeddelelse, hvor sagen beklages og ford√łmmes.
Den sidste aften holdt omkring 100 af Councillets deltagere en demonstration i Malm√ł imod hatecrimeoverfald.
Både dette og Councillet i det hele taget havde en meget fin dækning i medierne. Svensk TV4 havde et nyhedsindslag ligesom de store landsdækkende svenske aviser dækkede Councillet.

Den sidste aften havde byen Malm√ł inviteret alle Councillets deltagere til en reception p√• byens flotte r√•dhus. Her holdt borgmesteren en tale, hvor han f√łrst p√• byens vegne undskyldte for de 2 hatecrime overfald. Herefter kom han med meget opmuntrende ord til transbev√¶gelsen og til TGEU‘s arbejde. Det kan her tilf√łjes, at byen Malm√ł har givet en betydelig √łkonomisk st√łtte til afholdelsen af Councillet.

Om l√łrdagen blev der endvidere afholdt generalforsamling i TGEU
Her blev der fortalt om TGEU‘s forskellige aktiviteter, om TGEU‘s regnskabstal ligesom der blev foresl√•et en √¶ndring af vedt√¶gterne.

Alle de forskellige forhold blev godkendt.
Desuden blev der afholdt valg til den nye Steering Committee.
Karin Astrup blev igen valgt til medlem af Executive Board og som kasserer for TGEU.
Pia Nielsen blev genvalgt som medlem af Steering Committee.

De √łvrige valgte af Executive Board blev:
Julia Ehrt (formand), Richard Köhler (næstformand) og Maria Sundin (sekretær).

De √łvrige valgte af Steering Committee blev:
Wiktor Dynarski fra Polen, Carla LaGata fra Tyskland, Cat McIlroy fra Irland og Kristian Randjelovic fra Serbien.

I l√łbet af 2010 deltog Karin og Pia i Steering Committee m√łder i Dublin, Bruxelles, Malm√ł og igen i Bruxelles.

√Örets sidst m√łde i december var det andet m√łde med den nye SC; men meget produktivt

Den 11. december af Steering Committee m√łde med deltagelse af b√•de Karin og Pia. Da der var mange punkter at dr√łfte tog m√łdet hele dagen.
Et vigtigt punkt var forberedelser til en r√¶kke m√łder om mandagen.

Den 12. december arbejdede vi p√• at g√łre vores strategi operationel. Med andre ord dr√łftede vi, hvorledes vi kunne g√łre den overordnede strategi brugbar i det daglige arbejde og dermed ville blive f√łrt ud i livet. Ogs√• dette m√łde tog hele dagen.

13. december
Denne dag bestod af en lang r√¶kke m√łder, hvor TGEU og heriblandt alts√• Karin og jeg havde m√łde med en r√¶kke organisationer.

F√łrst havde vi m√łde med regionsdirekt√łr Vicky Claes fra International Planned Parenthood Federation (IPPF), hvor en f√¶lles ber√łringsflade jo bl.a. er transb√łrn.
Hun var en meget åben person, som var meget interesseret i et fremtidigt samarbejde.
IPPF og hendes eget kendskab til transområdet var dog temmelig beskedent.

Herefter havde vi et m√łde med 3 medlemmer af Europeans Womens Lobby (EWL)’s √łverste ledelse – heriblandt generalsekret√¶ren Myria Vassiliadou, som ogs√• var taler p√• Council i Malm√ł. EWL har i alt omkring 2.500 medlemsorganisationer over hele Europa. Deres samlede medlemsantal er alts√• 6 cifret.
Kvindebev√¶gelsen har jo i √•rtier k√¶mpet for ligestilling ligesom vi g√łr det nu. Derfor har vi rigtig mange f√¶llestr√¶k i vores kamp.

TGEU aftalte med EWL et tættere samarbejde og EWL er meget åbne overfor at ligestilling også skal dække transpersoner. De vil derfor tage vores synspunkter med i betragtning i deres fortsatte arbejde for ligestilling.

Det tredje m√łde var et m√łde med flere deltagere.

Der var deltagere fra Equinet (the European Network of Equality Bodies), fra Social Platform, fra ILGA og fra Europaparlamentet. TGEU og ILGA pr√¶senterede her et par Powerpoint pr√¶sentationer, der kan ses p√• foreningens hjemmeside. Disse pr√¶sentationer dannede baggrund for m√łdets dr√łftelser.

Som det sidste punkt p√• dagsordenen havde TGEU m√łde med Social Platform, der arbejder med menneskerettigheder p√• Europ√¶isk niveau. TGEU besluttede sig for at melde sig ind, idet det giver b√•de politiske, praktiske og √łkonomiske fordele

I 2010 havde TGEU desuden 27 Skype m√łder i SC af ca. 2 timers varighed.

ILGA Europe Annual Conference

I oktober deltog Karin for f√łrste gang i ILGA Europe √•rsm√łde i Den Haag (Holland). Dette var en fantastisk oplevelse.

I de 5 dage √•rsm√łdet varede deltog Karin i mindst 4 workshops og 6 plenumm√łder.
Det var mange interessante emner der blev taget; og der kan n√¶vnes f√łlgende som s√¶rligt interessante:

Under m√łdet indkaldte Kamal Qureshi alle de danske deltagere til et m√łde under aftensmaden, hvor Trans-Danmark, LGBT Danmark og Sabaah deltog.

TGEU havde under √•rsm√łdet sit f√łrste SC m√łde med den nye bestyrelse, desv√¶rre var Pia ikke tilstede; og her var opf√łlgningen p√• council i Malm√ł hovedemnet, s√•vel som overdragelsen af arbejdsomr√•der fra den forrige SC.

ILGA Europe afholdte også valg til diverse organer og her blev der indgået forskellige alliancer, blandt stemte TGEU på Maria Sjödin til ILGA Europe repræsentant til ILGA World.

Sociale arrangementer
Også i det forgangne år har Trans-Danmark haft sociale arrangementer, som Ulla og Michelle har stået for.
Vi har på dette område et samarbejde med TID

Desv√¶rre m√•tte vi opgive gennemf√łrelsen af Irenes kabaret sidste efter√•r; men den vil vi have programmet i 2011. Kabaretten har for nylig v√¶ret opf√łrt p√• √Ölborg teater, s√• jeg kan kun opfordre alle til at komme, n√•r den opf√łres n√¶ste gang, sandsynligvis i √Örhus.

Som noget nyt havde Trans-Danmark K√łbenhavn arrangeret sociale events i Stork√łbenhavn.
Trans-Danmark Hovedstaden blev dannet p√• initiativ af Lisbeth Merete efter Trans-Danmarks f√łrste m√łde i K√łbenhavn i l√¶ngere tid. Det f√łrste m√łde var en blanding af et inspirationsm√łde og et m√łde hvor gratisavisen Urban lavede et interview med baggrund i de “de 5 punkters” videre sk√¶bne i folketinget. De 5 punkter, der blev uarbejdet som resultat af Irenes og GNOEQAs lobbyisme p√• Christiansborg.
M√łdet blev sponseret af Yvonne med et v√¶ld af l√¶kre og feminine kager, og forgik i Christianshavns beboerhus d. 5. marts 2010.
Siden da er der holdt yderligere 4 arrangementer i Trans-Danmark Hovedstadens regi.

Det n√¶ste arrangement var netop en opbakning til “de 5 punkter” som SF i samarbejde med lobbyisterne havde udformet som et beslutningsforslag B 168, planlagt til freml√¶ggelse i folketingssalen d. 4. maj. Et fors√łg fra Trans-Danmarks side p√• at samle transk√łnnede til en markering af dagen under sloganet “transk√łnnedes befrielsesdag” blev skudt i s√¶nk under et veritabelt nationalistisk hysteri i T-gruppen LGBT. Forslaget blev udskudt til slutningen af maj, hvor vi i Trans-Danmark hovedstaden valgte, bare selv at markere vores tilslutning, ved at m√łde op p√• tilh√łrer pladserne

I juni langserede vi konceptet: sammenkomster for udg√•ende transk√łnnede. Det var prim√¶rt t√¶nkt som sammenkomster der kr√¶vede en vis √•benhed, men ikke et fors√łg p√• at holde personer, der levede mindre √•bent ude, men da interessen for arrangementer havde v√¶ret beskeden ville vi pr√łve noget nyt. Det f√łrste m√łde var dog under private former, s√• alle kunne deltage, uden frygt for afsl√łring af nogen art. Lisbeth Merete stillede lejlighed til r√•dighed og havde ogs√• kokkereret, s√• budgettet var holdt meget lavt. Der blev snakket arrangementer, t√łj og makeup, politik, facebook, i det hele taget hele randen rundt, inden vi sent (efter de sidste busser) br√łd op efter en hyggelig aften.

Sommerens h√łjdepunkt var Picnic i Kongens Have. Der havde v√¶ret efterlyst et grill arrangement, men desv√¶rre er det ikke lovligt med √•ben ild i slots- og ejendomsstyrelsens besiddelser, s√• efter venlig foresp√łrgsel, endte det med Picnic i Kongens Have.

√Örets sidste arrangement blev Priden. Der var lagt op til den gode kombination af alvor og fest. S√•ledes lagde vi ud med et Havfrueevent i Nyhavn kl. 12, Lisbeth Merete sammen med nogle af GNOEQAs kvindelige bekendtskaber delte foldere ud mens GNOEQA poserede som havfrue uden temaet “i virkeligheden er jeg slet ikke en havfrue”, Rebecca, som havde spottet ideen, dukkede op, men i en noget tilbagetrukket rolle og uden makeup.

Det har selvf√łlgelig v√¶ret skuffende at tilslutningen til arrangementerne har v√¶ret s√• ringe som den har. TD-H har haft mange ting i st√łbeskeen s√• som m√łde med plastikkirurg, modefotograf og m√łde p√• Christiansborg med sundhedsordf√łrere og sexologisk klinik. Det er klart at den slags ingen mening har, n√•r tilslutningen kun er p√• 1-2 personer ud over arrang√łrerne.
Vi h√•ber, at der vil komme en bedre tilslutning til kommende arrangementer. H√łringen p√• Christiansborg har vist at der ogs√• kommer folk til arrangementer i dronningens K√łbenhavn.

Til slut vil jeg gerne bede medlemmerne bakke op om foreningens arrangementer, da arrang√łrerne l√¶gger et stort arbejde i at stable disse p√• benene.

Foreningens √łkonomi:
Pia vil om et √łjeblik komme med regnskabet for 2010, og jeg vil derfor kun sige at dette omr√•de har stor fokus for bestyrelsen, vi arbejder intens p√• at f√• tilf√łrt flere midler s√•ledes at vi kan f√• gennemf√łrt mange af de √łnsker som vi har.
Derfor vil jeg bede medlemmer pr√łve at f√• hvervet nye medlemmer, der kan bidrage til foreningens √łkonomi

Pt. er bestyrelsen i gang med at s√łge flere fonde og i mods√¶tning til 2010 har vi i 2011 modtaget penge fra Gr√¶srodsfonden til h√łringen i Folketinget.

Karin Astrup
Formand

* * *
Beretningen i pdf-format.* * *

 1. [Retur] GNOEQA er indsat i stedet for pågældendes navn, hvilket dog er mig bekendt. Tina Thranesen.