Forskelsbehandling mellem mænd og kvinder ved beregning af forsikringsydelser forbudt efter 2012 jf. EU-Domstolens dom РC-236/09 Рden 1. marts 2011.

Vist 127 gange.
Den 4. marts 2011 orienterede Folketingets Erhvervsudvalg Р2010-11 ERU alm. del Bilag 174 Рom, at EU-Domstolen forbyder forskelsbehandling mellem mænd og kvinder ved beregning af forsikringsydelser efter 2012.

Sammenfatning
EU-Domstolen har i dommen af 1. marts 2011 – C-236/09 – sl√•et fast, at forskelsbehandling af m√¶nd og kvinder ved beregning af forsikringsydelser skal v√¶re slut efter den 21. december 2012. Sagen drejede sig om gyldigheden af EU Direktiv 2004/113/EF, som sikrer ligebehandlingen af m√¶nd og kvinder i forbindelse levering af varer og tjenesteydelser. Efter direktivet kan medlemsstaterne p√• visse betingelser g√łre brug af en undtagelsesordning.
Da undtagelsesordningen imidlertid er uden fast udl√łbsdato, fandt Domstolen, at den var i strid med traktaten og EU-charteret om grundl√¶ggende rettigheder. Derfor annullerede Domstolen undtagelsesbestemmelsen med virkning fra den 21. december 2012.

Hvad bestemmer direktivet?
Direktiv 2004/113/EF forbyder enhver forskelsbehandling mellem mænd og kvinder i forbindelse levering af varer og tjenesteydelser.
S√•ledes opstiller direktivets artikel 5, stk. 1, f√łlgende regel:
“Medlemsstaterne skal sikre, at anvendelse af k√łn som en faktor ved beregning af pr√¶mier og ydelser i forbindelse med forsikring og lignende finansielle ydelser i alle nye kontrakter, der senest er indg√•et efter den 21. december 2007, ikke f√łrer til forskelle i enkeltpersoners pr√¶mier og ydelser”.
Direktivet indeholdt dog en undtagelse til denne regel. Medlemsstaterne kunne nemlig inden den 21. december 2007 tillade forholdsm√¶ssigt afpassede forskelle i enkeltpersoners pr√¶mier og ydelser, “hvis anvendelsen af k√łn er en afg√łrende faktor ved risikovurderingen, der er baseret p√• relevante og n√łjagtige aktuarm√¶ssige og statistiske data”.

Domstolen konkluderede, at bestemmelsen om, at medlemsstaterne uden tidsbegr√¶nsning kan opretholde en undtagelse til reglen om ikke-k√łnsrelaterede pr√¶mier og ydelser, er i strid med direktivets form√•l om ligebehandling af m√¶nd og kvinder, og uforenelige med EU’s charter om grundl√¶ggende rettigheder.

Domstolen annullerer derfor undtagelsen i Direktiv 2004/113/EF med virkning fra den 21. december 2010.

Dommens betydning for Danmark.
Dommen betyder, at der fra den 21. december 2012 ikke l√¶ngere m√• tegnes forsikringer, som indeb√¶rer en k√łnsm√¶ssig forskelsbehandling i forhold til forsikringsydelser og -pr√¶mier. Eftersom direktivet omfatter alle private forsikringer og pensioner, der er frivillige og uafh√¶ngige af ans√¶ttelsesforhold, vil en r√¶kke forsikringsordninger blive ber√łrt.

I Danmark er Direktiv 2004/113/EF bl.a. gennemf√łrt gennem en √¶ndring af ligestillingsloven af 2007, som ogs√• √•bner mulighed for at benytte undtagelsen om k√łnsdifferentieret beregning af forsikringspr√¶mier og -ydelser m.v. Det vil derfor ogs√• v√¶re n√łdvendigt at √¶ndre loven.
Herhjemme benytter en r√¶kke forsikringsselskaber muligheden for at g√łre forskel p√• k√łn ved beregning af forsikringspr√¶mier og -ydelser. Det g√¶lder bl.a. inden for bilforsikringer og inden for inden for pensionsforsikringer.

Folketingets journal vedr√łrende redeg√łrelsen.
Redeg√łrelsen i sin helhed i pdf-format.
Dommen i sin helhed på EUR Lex.
Dommen i sin helhed i pdf-format.
InfoCuria vedr√łrende dommen.