Forskelsbehandling på grund af race m.v. Lov om forbud mod

Vist 556 gange. Lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race m.v., – LBK nr. 626 af 29. september 1987, der tr√•dte i kraft den 1. juli 1987, h√łrer under Justitsministeriet.

Loven g√łr det s√•ledes ulovligt at n√¶gte at betjene de personer, som loven omhandler, f.eks. i forretninger, ligesom det er ulovligt at n√¶gte dem adgang til transportmidler, restaurationer, diskoteker, museer og andre steder, hvortil der er √•ben for almenheden.

* * *
Herunder gengives det væsentligste af loven.
¬ß 1. Den, som inden for erhvervsm√¶ssig eller almennyttig virksomhed p√• grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika n√¶gter at betjene den p√•g√¶ldende p√• samme vilk√•r som andre, straffes med b√łde eller f√¶ngsel indtil 6 m√•neder.
Stk. 2. På samme måde straffes den, som af nogen af de i stk. 1 nævnte grunde nægter at give en person adgang på samme vilkår som andre til sted, forestilling, udstilling, sammenkomst eller lignende, der er åben for almenheden.
§ 2. Loven omfatter ikke uagtsomt forhold.
¬ß 3. Er en af de i ¬ß 1 n√¶vnte overtr√¶delser beg√•et af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der p√•l√¶gges selskabet som s√•dant b√łdeansvar.
§ 4. Sager om overtrædelse af denne lov behandles som politisager.

* * *
Det er denne lov, der var grundlaget for, at B&O-forhandleren i Viborg fik en b√łde p√• 3.000 kr. for at afvise at betjene Kjole-Ole i sin forretning.

Se også Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Lov om forskelsbehandling på grund af race m.v. på Retsinformation.

* * *
Historik