Forslag af 30. juni 2006 fra Sundhedsstyrelsen til vejledning om kastration.

Vist 207 gange.
Sundhedsstyrelsen sendte den 30. juni 2006 et udkast til vejledning om kastration med henblik p√• k√łnsskifte i h√łring.
Vejledningen skal v√¶re et supplement til kastrationsbekendtg√łrelsen, som Indenrigs- og Sundhedsministeren udstedte den 10. januar 2006 i medf√łr af ¬ß 115 i sundhedsloven.

Vejledningen skal være på plads den 1. januar 2007.

Udkast til
Vejledning om kastration med henblik p√• k√łnsskifte

Denne vejledning knytter sig til bekendtg√łrelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte (herefter bekendtg√łrelse om sterilisation og kastration), samt sundhedsloven nr. 546 af 24. juni 2005.

1. Almindelige bemærkninger
Kastration med henblik p√• k√łnsskifte er reguleret i sundhedslovens kapitel 33.
Efter sundhedslovens ¬ß 116 er det indenrigs- og sundhedsministeren der giver tilladelse til kastration. Denne kompetence er i henhold til bekendtg√łrelsen om sterilisation og kastration ¬ß 5, videregivet til Sundhedsstyrelsen.

2. Betingelser
Efter sundhedslovens ¬ß 115 kan der gives tilladelse til kastration herunder med henblik p√• k√łnsskifte, s√•fremt ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse. Derudover foruds√¶ttes det bl.a., at ans√łgerens √łnske om k√łnsskifte er vedholdende, og at ans√łgeren kan overskue konsekvenserne af et k√łnsskifte. Typisk vil der inden ans√łgning indsendes foreligge en observationsfase, der s√¶dvanligvis str√¶kker sig over mindst 2 √•r. Begrundelsen for kravene er, at der er tale om et omfattende og irreversibelt indgreb.
Kastration er i sig selv ikke tilstr√¶kkelig grundlag for tilladelse til et egentligt k√łnsskifte med hvad deraf f√łlger som fx personnummerskift. Der skal tillige foretages en vurdering af ans√łgerens psykiske forhold. I denne vurdering indg√•r ans√łgerens egen k√łnsopfattelse samt en vurdering af, om √łnsket om et egentligt k√łnsskifte er vedvarende.

3. Fremgangsm√•den ved anmodning om kastration i forbindelse med k√łnsskifte
Ans√łgning om tilladelse til k√łnsskifte skal indsendes til Sundhedsstyrelsen.
K√łnsskifteomr√•det er klassificeret som en h√łjt specialiseret behandlingsform, hvorfor det af Sundhedsstyrelsens Vejledning om specialeplanl√¶gning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusv√¶senet vil fremg√• hvilket/ hvilke steder, der kan varetage denne behandlingsform.
Sundhedsstyrelsen giver som udgangspunkt ikke tilladelse til kastration i forbindelse med k√łnsskifte, medmindre ans√łgeren i nogle √•r har gennemg√•et et observationsforl√łb p√• et af de steder, som if√łlge specialeplanl√¶gningsvejledningen er tillagt kompetence til at varetage denne vurdering og behandlingsform.

3.1 Indhentelse af erklæring
Styrelsen indhenter en erkl√¶ring vedr√łrende ans√łgeren fra den afdeling/ klinik, der har st√•et for observationsforl√łbet. Erkl√¶ringen forel√¶gges herefter for Retsl√¶ger√•det med henblik p√• en vurdering af ans√łgeren. N√•r Retsl√¶ger√•dets udtalelse foreligger, tager styrelsen stilling til ans√łgningen.

3.2 Erklæringens indhold
En erkl√¶ring vil typisk indeholde f√łlgende oplysninger:
 1. navnet p√• den l√¶ge patienten har haft kontakt med i forbindelse med observationsforl√łbet,
 2. varighed af patientens kontakt til den l√¶ge der har st√•et for observationsforl√łbet,
 3. psykologiske tests, herunder navn og stillingsbetegnelse på den person der har stået for testene,
 4. kontakt med andre afdelinger,
 5. kontakt med andre relevante personer/institutioner.

Endvidere skal erklæringen indeholde oplysning om:
 1. sociale forhold,
 2. legemlige sygdomme,
 3. medicin- og alkoholforbrug, herunder misbrug,
 4. tidligere og nuværende psykiske tilstand,
 5. seksuel udvikling,
 6. k√łnsskifte√łnsket (patientens og andres oplysninger, forl√łbet indtil nu etc.),
 7. k√łnshormonbehandling,
 8. psykologisk unders√łgelse, (eventuelt flere, konklusion af unders√łgelsen, eventuelle kommentarer til unders√łgelsen af den der udarbejder erkl√¶ringen),
 9. objektiv legemlig unders√łgelse,
 10. objektiv psykisk unders√łgelse,
 11. samlet konklusion. Et kort resume, patientens holdning til k√łnsskifte√łnsket, reaktion p√• eventuelt afslag. Patientens reaktion p√• k√łnshormonbehandling, b√•de psykisk og fysisk. Testpsykologisk og klinisk
 12. indtryk. L√¶gens vurdering af k√łnsskifte√łnsket, herunder hvad taler for og imod, og om nuv√¶rende genitalia m.m. medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser,
 13. erkl√¶ringen skal endvidere indeholde en vurdering af, hvorledes ans√łgeren vil klare en eventuel k√łnsmodificerende behandling, herunder ans√łgerens mentale ressourcer.

3.3 Praktiske forhold efter indgrebet
N√•r kastration og k√łnsmodificerende indgreb er foretaget, underrettes Sundhedsstyrelsen, der herefter afg√łr om det kan anerkendes, at ans√łgeren har skiftet k√łn.
Styrelsen s√łrger samtidig for, at den p√•g√¶ldendes nye k√łn bliver registreret i Det Centrale Personregister, og at den p√•g√¶ldende f√•r et nyt personnummer, der svarer til det nye k√łn.
Den p√•g√¶ldende kan nu f√• √¶ndret sit fornavn i overensstemmelse med sit nye k√łn.
Herefter har den p√•g√¶ldende mulighed for at f√• udstedt pas, k√łrekort, f√łdselsattest og lignende legitimationsdokumenter med sit nye k√łn, navn og personnummer.
Den p√•g√¶ldende betragtes s√•ledes p√• alle m√•der som en person af det nye k√łn.
Udgifterne i anledning af kastration afholdes efter sundhedsloven § 246 af staten.

4. Anerkendelse af k√łnsskifte foretaget i udlandet
Det er Sundhedsstyrelsen, der tager stilling til anerkendelse af k√łnsskifte foretaget i udlandet.
Afg√łrelsen om anerkendelse af et udenlandsk k√łnsskifte vil altid bero p√• en konkret vurdering.
Der skal s√•ledes forel√¶gge en erkl√¶ring fra den opererende l√¶ge, samt en erkl√¶ring fra en dansk speciall√¶ge i gyn√¶kologi, der har foretaget en klinisk unders√łgelse af personen, indvendig s√•vel som udvendig. Sundhedsstyrelsen kan endvidere indhente yderligere oplysninger, s√•fremt det i den konkrete sag sk√łnnes n√łdvendigt.
Det er en foruds√¶tning for at anerkende et juridisk k√łnsskifte fra mand til kvinde, at f√łlgende er opfyldt:
 1. K√łnskirtlerne er fjernet (orchidektomi),
 2. penis er fjernet (penektomi),
 3. vaginoplastik og tildannelse af k√łnsl√¶ber er foretaget.

Der b√łr endvidere foreligge oplysninger om den p√•g√¶ldendes hormonale status.
Ved anerkendelse af et juridisk k√łnsskifte fra kvinde til mand kan forholdene variere. Det er dog en foruds√¶tning for k√łnsskiftet, at b√•de livmoder og begge √¶ggestokke er fjernet.

Sundhedsstyrelsen, den… 2006
Anne Mette Dons

* * *
Udkastet til kastrationsvejledningen i pdf-format.