FRA’s rapport af 7. juli 2016: 2016-rapport om grundl√¶ggende rettigheder. FRA’s udtalelser.

Vist 60 gange.

2016-rapport om grundlæggende rettigheder
2016-rapport om grundlæggende rettigheder

Titel 2016-rapport om
grundlæggende rettigheder.
FRA’s udtalelser
Udfærdiget og
udgivet af
Den Europæiske Unions
Agentur for Grundlæggende
Rettigheder (FRA)
Udgivet 7. juli 2016
Antal sider 24
Sprog Dansk
ISBN-13 978-92-9491-300-5
PDF ISBN 978-92-9491-291-6

Fra rapporten gengives herunder alene hovedparten af et enkelt afsnit indeholdende tekst om ligebehandling og forskelsbehandling i relation til k√łn, k√łnsidentitet, k√łnsskifte og seksuel orientering.

2 Ligebehandling og ikke-forskelsbehandling (side 7)
EU‘s dedikerede indsats for at bek√¶mpe forskelsbehandling og fremme ligebehandling og social inklusion kommer til udtryk i den udvikling af retsv√¶senet samt de politiske foranstaltninger og tiltag, som EU‘s institutioner og medlemsstater har iv√¶rksat i 2015. Forslaget til direktiv om ligebehandling var dog endnu ikke blevet vedtaget ved √•rets udgang. Det bet√łd, at den beskyttelse, som EU-lovgivningen ydede, fortsat var uensartet og afh√¶ngig af, hvilket af livets aspekter og hvilket karakteristikum der skulle beskyttes, hvorved der blev fastholdt et √•rsagshierarki i forbindelse med beskyttelse mod forskelsbehandling.

FRA‘s udtalelser
EU har et solidt retsgrundlag for bek√¶mpelse af forskelsbehandling, men opererer stadig med et √•rsagshierarki i forbindelse med beskyttelse mod forskelsbehandling. Direktiverne om ligebehandling uanset k√łn og race yder omfattende beskyttelse mod forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race eller etnisk oprindelse i EU. Forskelsbehandling p√• grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering er til geng√¶ld kun forbudt inden for omr√•derne besk√¶ftigelse, erhverv og erhvervsuddannelse i henhold til direktivet om ligebehandling med hensyn til besk√¶ftigelse og erhverv. Forhandlingerne om forslaget til R√•dets direktiv om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering – direktivet om ligebehandling – havde i 2015 varet syv √•r. Ved √•rets udgang var man endnu ikke n√•et frem til den enstemmighed i forhandlingerne, der er n√łdvendig i R√•det, for at et direktiv kan vedtages.

FRA‘s udtalelser
For at sikre en mere lige beskyttelse mod forskelsbehandling inden for livets forskellige aspekter mener FRA, at EU‘s lovgivere b√łr overveje alle muligheder for at f√• vedtaget direktivet om ligebehandling uden yderligere forsinkelser. Vedtagelsen af dette direktiv ville sikre omfattende beskyttelse mod forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering p√• lige vilk√•r.

Der blev i √•rets l√łb gjort en r√¶kke fremskridt med hensyn til beskyttelse mod forskelsbehandling p√• grund af k√łn, herunder k√łnsskifte, religion eller tro, handicap, seksuel orientering og k√łnsidentitet. Alle disse karakteristika er beskyttet i henhold til direktiverne om ligestilling og direktivet om ligebehandling med hensyn til besk√¶ftigelse og erhverv, med undtagelse af k√łnsidentitet og k√łnsskifte. Selv om k√łnsidentitet ikke udtrykkeligt er et beskyttet karakteristikum i EU-lovgivningen, er forskelsbehandling som f√łlge af en persons k√łnsskifte forbudt i henhold til direktiv 2006/54/EF om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv (omarbejdning). I to medlemsstater blev registrerede partnerskaber mellem par af samme k√łn i vid udstr√¶kning sidestillet med √¶gteskab, undtagen med hensyn til adoption, mens √¶gteskab mellem par af samme k√łn blev legaliseret i en medlemsstat. I andre medlemsstater blev der gennemf√łrt reformer vedr√łrende forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet. [‚Ķ]

* * *
Omtale af rapporten hos EU’s ret og publikationer, hvorfra rapporten kan hentes p√• flere sprog, herunder p√• dansk.
Rapporten i pdf-format hos FRA.
Folketingets journal, (Ligestillingsudvalget, LIU, Alm. del 2016-17 bilag 28), vedr√łrende rapporten.
Rapporten i pdf-format hos Folketinget, (Ligestillingsudvalget, LIU).
Folketingets journal, (Retsudvalget, REU, Alm. del 2016-17 bilag 135), vedr√łrende rapporten.
Rapporten i pdf-format hos Folketinget, Retsudvalget, REU.
Folketingets journal, (Udl√¶ndinge- og Integrationsudvalget, UUI, Alm. del 2016-17, bilag 107), vedr√łrende rapporten.
Rapporten i pdf-format hos Folketinget, Udlændinge- og Integrationsudvalget, UUI.