EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. 31. maj 2013 og oktober 2014.

Vist 179 gange.

EU LGBT undersøgelse.
EU LGBT undersøgelse.

Titel EU LGBT survey
European Union lesbian, gay, bisexual
and transgender survey – Main results
De første resultater
UdfĂŚrdiget
og udgivet af
FRA – European Union Agency
for Fundamental Rights
Udgivet 17. maj 2013
Antal sider 36
Sprog Engelsk
ISBN-13 978-92-9239-173-7
Undersøgelsens vÌsentlige resultater
Udgivet Oktober 2014
Antal sider 144
Sprog Engelsk
ISBN-13 978-92-9239-175-1

Pü grund af manglende sammenlignelige data om respekt, beskyttelse og gennemførelse af de grundlÌggende rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT personer), lancerede FRA i 2012 sin EU-online-undersøgelse af LGBT personers oplevelser af diskrimination, vold og chikane.

Undersøgelsens resultater giver vÌrdifuld dokumentation om, hvordan LGBT personer i EU og Kroatien oplever fordoms-motiveret diskrimination, vold og chikane i forskellige situationer, herunder beskÌftigelse, uddannelse, sundhedspleje, boligforhold og andre tjenesteydelser.

EU LGBT undersøgelse.
EU LGBT undersøgelse.
Resultaterne viser, at mange skjuler deres identitet eller undgür steder pü grund af frygt. Andre oplever diskrimination og vold, fordi de er LGBT person. De fleste anmelder dog ikke südanne hÌndelser til politiet eller anden relevant myndighed. Ved at analysere undersøgelsens resultater, kan denne rapport hjÌlpe EU-institutionerne
og medlemsstaterne med at identificere de grundlÌggende rettighedsudfordringer for LGBT personer i EU og Kroatien. Undersøgelsen kan dermed støtte udviklingen af effektive og mülrettede europÌiske og nationale juridiske og politiske løsninger for at imødekomme behovene hos LGBT personer og sikre beskyttelse af deres grundlÌggende rettigheder.

* * *
Omtale af undersøgelsens første resultater hos FRA – European Union Agency for Fundamental Rights.
Undersøgelsens første resultater i pdf-format hos FRA – European Union Agency for Fundamental Rights.
Omtale af undersøgelsens væsentligste resultater hos FRA – European Union Agency for Fundamental Rights.
Undersøgelsens væsentligste resultater i pdf-format hos FRA – European Union Agency for Fundamental Rights.