FSTB’s skr. (LIU bilag 33) af 27. november 2019 til social og indenrigsminister Astrid Krag om fra hvilken navneliste børn og unge vĂŚlger navn ved navneskift.

Vist 89 gange.
FSTB – foreningen for Støtte til Transkønnede Børn skrev dateret den 27. november til social og indenrigsminister Astrid Krag med kopi til Ligestillingsudvalget med spørgsmĂĽl om fra hvilken navneliste, børn og unge vĂŚlger navn ved navneskift, og hvor mange, der vĂŚlger fra de forskellige lister.

Ligestillingsudvalget har registreret henvendelsen den 28. november 2019 som: LIU Bilag 33. Alm. del. Samling: 2019-20) .

Skrivelsen gengives herunder.

Fra: FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn [mailto:fstb@fstb.dk]
Sendt: 27. november 2019 19:18
Til: min@sim.dk
Cc: Gitte Ravn Jensen <Gitte.Jensen@ft.dk>
Emne: Rettelse: Tal pü anvendelsen af navnelovens muligheder for at lade børn og unge transpersoner optage navn i trüd med deres kønsidentitet

KĂŚre Social og Indenrigsminister Astrid Krag

Jeg skriver til dig pĂĽ vegne af FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn i lyset af den seneste debat om en lovgivning, der af hensyn til barnets bedste skal give børn og unge mulighed for at anmode om et nyt juridisk køn.

I vores forening arbejder vi aktivt for at bedre levevilkür og trivsel for børn og unge transpersoner. Vi ved fra internationale erfaringer og forskning, at en südan ordning vil have en gavnlig effekt pü børn og unge transpersoners trivsel og mentale helbred. Vi er derfor glade for at regeringen behandler emnet med seriøsitet. Da vi fra samme forskning ved at børn, der tidligt støttes i deres kønsidentitet, oplever øget trivsel og mentalt helbred i forhold til de der tvinges til at vente, ønsker vi for børnenes bedste at en ordning i givet fald skal give børnene mulighed for at anmode om et nyt CPR nummer uden aldersbegrÌnsning eller andre forsinkende foranstaltninger.

Jeg kan forstü at kritikere af en südan ordning har rejst bekymringer for hvorvidt det übner mulighed for misbrug. I vores forening er vi ikke bekendt med eksempler pü misbrug af de øvrige muligheder der ligger i lovgivningen for at udtrykke sit køn anderledes end det, der er tildelt ved fødslen.
De øvrige muligheder jeg tÌnker pü her er bekendtgørelse om pas §4 stk 5, der giver mulighed for X i passet i stedet for M eller F, navnelovens §13 stk 3, der giver mulighed for at optage et navn fra listen af henholdsvis drenge- og pige-listen modsat det tildelte køn, samt navnelovens §14 stk 1 og §16 stk 1, der giver mulighed for at optage et navn der büde kan betegne drenge og piger. alle ordninger i øvrigt uden aldersbegrÌnsning.

Jeg anmoder derfor nu ministeren om du kan bekrÌfte vores positive indtryk af lovgivningens anvendelse? At der ikke i nÌvnevÌrdigt omfang foreligger sager, hvor bekendtgørelse om pas §4 stk 5 samt navnelovens §13 stk 3 misbruges til at skade børn?

Da navnelovens §13 stk 3 indebÌrer en vis bureaukratisk proces, med godkendelser gennem Familieretshuset pü baggrund af en vurdering fra enten Rigshospitalet eller Aalborg universitetshospital, vÌlger de fleste børn og unge transpersoner vi kender til, at søge om nyt navn fra listen af navne der büde kan betegne drenge og piger. Af hensyn til debatten anmoder jeg nu om du har mulighed for at oplyse følgende:

Hvor mange børn og unge under 18 skifter fornavn til et, der büde kan betegne drenge og piger?
Til sammenligning:
Hvor mange børn og unge under 18 skifter fornavn til et fra listen af godkendte navne der betegner det modsatte køn end det barnet er tildelt?
Hvor mange børn og unge under 18 skifter fornavn til et fra listen af godkendte navne i overensstemmelse med det køn barnet er tildelt fra fødslen?

Igen, benytter jeg lejligheden for at takke regeringens for dens positive fokus pü børnenes bedste.

Denne henvendelse er sendt med kopi til folketingets ligestillingsudvalg.

Med venlig hilsen

Helge Sune Nymand

NĂŚstforperson
FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn
www.FSTB.dk
fstb@fstb.dk

* * *
Folketingets journal vedr. henvendelsen.
Henvendelsen i pdf-format hos Folketinget.