Globalt Fokus den 28. februar 2022: Et styrket f√¶lles fundament – et supplement til Danmarks udviklingspolitiske strategi “F√¶lles om Verden”.

Vist 19 gange.

Globalt Fokus - Et styrket fælles fundament
Globalt Fokus РEt styrket fælles fundament
Globalt Fokus skrev den 28. februar 2022:
Globalt Fokus lancerer i dag fire konkrete og ambiti√łse m√•ls√¶tninger og 46 delm√•ls√¶tninger, der skal styrke fundamentet i Danmarks udviklingspolitiske og humanit√¶re strategi.

I samarbejde med over 120 akt√łrer fra udviklingssektoren har Globalt Fokus nu udviklet en klar k√łreplan for sektorens f√¶lles arbejde med demokrati og menneskerettigheder, som er og fortsat skal v√¶re det b√¶rende fundament i Danmarks udviklingspolitiske og humanit√¶re strategi.

Et styrket f√¶lles fundament‘ er et supplement til Danmarks udviklingspolitiske strategi ‘F√¶lles om Verden‘ og skal fungere som vejviser for de √łvrige to tematikker i ‘F√¶lles om Verden‘ – Skr√łbelighed, konflikter og n√¶romr√•der samt Klima, natur og milj√ł.
Onsdag den 2. marts overr√¶kker vi ‘Et styrket f√¶lles fundament‘ til Minister for udviklingssamarbejde, Flemming M√łller Mortensen, n√•r han g√¶ster Globalt Fokus til en debat om implementering af den udviklingspolitiske og humanit√¶re strategi.”

* * *
Fra “Et styrket f√¶lles fundament” gengives herunder indledningen og de punkter, der specifikt indeholder transforhold (LGBTIQ+ forhold).

MÅLSÆTNINGER PÅ DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER FOR FÆLLES OM VERDEN:
DANMARKS UDVIKLINGSPOLITISKE OG HUMANITÆRE STRATEGI

Dette dokument er udviklet som et supplement til F√¶lles om Verden: Danmarks udviklingspolitiske og humanit√¶re strategi fra 2021. Med udgangspunkt i en samskabende proces med sektoren opstiller dokumentet konkrete m√•ls√¶tninger for, hvordan Danmark b√łr arbejde med demokrati og menneskerettigheder.
Det er m√•lrettet mod beslutningstagere, implementerende parter og andre akt√łrer i dansk udviklingssamarbejde som vejledende m√•ls√¶tninger for deres arbejde i l√łbet af strategiperioden. Som facilitator for denne proces, opfordrer Globalt Fokus ogs√• danske beslutningstagere til at erkl√¶re sig enige i, at anvende og finansiere m√•ls√¶tningerne samt at st√• til ansvar over for disse.

BAGGRUND
F√¶lles om Verden: Danmarks udviklingspolitiske og humanit√¶re strategi s√¶tter vigtige visioner for tre hovedomr√•der: 1. Demokrati og menneskerettigheder, 2. Skr√łbelighed, konflikter og kriser og 3. Klima, natur og milj√ł. De to sidstn√¶vnte tematiske omr√•der har hver is√¶r fire klare m√•ls√¶tninger og omkring 30 delm√•ls√¶tninger oplistet i strategien, som specificerede, hvordan Danmark ville arbejde for at skabe forandring p√• hver af de omr√•der. Ikke desto mindre var der ingen m√•ls√¶tninger og delm√•ls√¶tninger oplistet under demokrati og menneskerettigheder, hvilket resulterede i, at dansk civilsamfund gik i spidsen for at definere disse i dette dokument.

FORM√ÖL
Da demokrati og menneskerettigheder er beskrevet som fundamentet i strategien, vil en specificering af, hvordan man opn√•r disse, g√łre alle relevante parter bedre i stand til at arbejde for de forandringer, der er udstukket i strategien. Gennem en r√¶kke workshops har akt√łrer fra den danske udviklingssektor udviklet m√•ls√¶tninger og delm√•ls√¶tninger for demokrati og menneskerettigheder for at understrege vigtigheden af selvst√¶ndige ambitioner p√• dette omr√•de. Ligeledes, for at demokrati og menneskerettigheder reelt kan v√¶re fundamentet i strategien, skal synergier til de to andre tematiske omr√•der 2. Skr√łbelighed, konflikter og kriser og 3. Klima, natur og milj√ł styrkes, hvorfor dette ogs√• er adresseret i dokumentet.

M√ÖLGRUPPE OG ANVENDELSE
Dette dokument henvender sig til beslutningstagere og implementerende parter og andre akt√łrer i dansk udviklingssamarbejde. Intentionen er, at det skal anvendes som m√•ls√¶tninger for, hvordan man udvikler, styrer og tilpasser politikker og programmer vedr√łrende demokrati og menneskerettigheder i dansk udviklingssamarbejde.
Dokumentet opstiller delm√•ls√¶tninger, som p√• nogle omr√•der allerede f√łlges og p√• nogle omr√•der ikke g√łr, og pr√¶senterer s√•ledes et s√¶t tilgange til at vejlede det eksisterende og nye arbejde vedr√łrende demokrati og menneskerettigheder.

PROCESSEN BAG DOKUMENTET
Flere end 120 deltagere tog del i de fire workshops for i f√¶llesskab at udvikle indholdet af dette dokument. Workshopr√¶kken var √•bne for alle i sektoren, med h√łj deltagelse fra dansk civilsamfund, hvilket skabte vigtig legitimitet og engagement i arbejdet. I alle fire workshops gav talere fra det globale syd vigtige input og inspirerende r√•d, som bidrog til udviklingen af m√•ls√¶tningerne.

MÅLSÆTNING 1
DANMARK SKAL
Arbejde for at styrke menneskerettigheder, god regeringsf√łrelse og individers deltagelse i programmer, beslutningsprocesser og internationale indsatser.
DANMARK VIL
[…]

 • Styrke individers muligheder for at f√• indflydelse p√• beslutninger, der p√•virker deres liv, ved at fremme et gunstigt demokratisk milj√ł med fokus p√• individers rettigheder. Det indeb√¶rer is√¶r opm√¶rksomhed p√• at st√łtte kvinder, LGBTIQ+ personer, racediskriminerede grupper, oprindelige folk, personer med handicap, b√łrn, unge, religi√łse minoriteter, internt fordrevne, flygtninge, migranter og andre i s√¶rlig risiko for udsathed, forf√łlgelse og diskrimination.
  […]
 • Sikre, at menneskerettigheder i det digitale rum respekteres, beskyttes og opfyldes, herunder retten til privatliv, ytringsfrihed, anti-diskrimination, foreningsfrihed, adgang til information og frihed fra chikane. Det indeb√¶rer is√¶r opm√¶rksomhed p√• at bek√¶mpe online diskrimination af visse grupper s√•som kvinder, LGBTIQ+ personer, racediskriminerede grupper, oprindelige folk, personer med handicap, b√łrn, unge, religi√łse minoriteter, internt fordrevne, flygtninge, migranter og andre i s√¶rlig risiko for udsathed, forf√łlgelse og diskrimination.

MÅLSÆTNING 2
DANMARK SKAL
Fremme global k√łnsligestilling ved at st√łtte l√łsninger ledet af lokale akt√łrer i det globale syd, bek√¶mpe intersektionelle former for under trykkelse og implementere en feministisk udenrigs- og udviklingspolitik.
DANMARK VIL
[…]

 • Sikre, at hverken udenrigspolitik eller indsatser i udviklingssamarbejde er kontraproduktive for arbejdet med Leave No One Behind, is√¶r med opm√¶rksomhed p√• kvinder LGBTIQ+ personer, racediskriminerede grupper, oprindelige folk, personer med handicap, b√łrn, unge, religi√łse minoriteter, internt fordrevne, flygtninge, migranter og andre i s√¶rlig risiko for udsathed, forf√łlgelse og diskrimination.
  […]
 • Etablere en pulje med det form√•l at st√łtte og styrke lokalt forankrede feministiske, kvindeledede og LGBTIQ+ ledede civilsamfundsakt√łrer og bev√¶gelser samt benytte sin globale position og netv√¶rk til at advokere for en v√¶sentlig stigning i global finansiering til disse grupper.
  […]
 • St√łtte organisationer, der arbejder for at udrydde k√łnsstereotyper og √¶ndre normer, der fastholder og normaliserer ulighed, diskrimination samt seksuel og k√łnsbaseret vold. Dette kan g√łres ved at st√łtte lokale kvinder, LGBTIQ+ personer og feministiske civilsamfundsakt√łrer samt facilitere dialog i lokalsamfund, engagere m√¶nd i indsatsen og uddanne fagfolk inden for rets-, sundheds- og uddannelsesystemet.
  […]
 • St√• i spidsen for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) globalt med s√¶rligt fokus p√• omr√•der som abort, seksualundervisning (CSE) og LGBTIQ+ rettigheder, der konstant udfordres af st√¶rk modstand. Dette kan g√łres ved at presse p√• for fremskridt inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder gennem bilaterale partnerskaber og ved at styrke arbejdet med SRSR p√• gr√¶srodsniveau, hvor lokale organisationer i det globale syd leder arbejdet, samt ved at v√¶re en st√¶rk fortaler for, at SRSR ikke kan adskilles fra menneskerettigheder og k√łnsligestilling.

MÅLSÆTNING 3
DANMARK SKAL
St√łtte et frit, mangfoldigt, inkluderende og modstandsdygtigt civilsamfund og aktivt fremme et gunstigt milj√ł for civilsamfundet, ligev√¶rdige partnerskaber og lokalt lederskab i det globale syd for at sikre varig forandring.
DANMARK VIL
[…]

 • Engagere duty bearers til mere aktivt at inkludere alle individer i deltagende beslutningsprocesser, is√¶r med opm√¶rksomhed p√• kvinder, LGBTIQ+ personer, racediskriminerede grupper, oprindelige folk, personer med handicap, b√łrn, unge, religi√łse minoriteter, internt fordrevne, flygtninge, migranter og andre i s√¶rlig risiko for udsathed, forf√łlgelse og diskrimination.
  […]

MÅLSÆTNING 4
DANMARK SKAL
Anvende og fremme en tværministeriel og rettighedsbaseret tilgang baseret på lokale behov og prioriteter, i alle humanitære, udviklingsog diplomatiske indsatser i det globale syd, også når der arbejdes med tvungen migration og fordrivelse, konflikter og klimaforandringer.
DANMARK VIL
[…]

 • Styrke menneskers mulighed for, kollektivt og individuelt, at forsvare deres rettigheder og f√• deres stemme h√łrt i forbindelse med beskyttelse og fremme af menneskerettigheder, konfliktl√łsning, b√¶redygtig fredsopbygning og klimaindsatser. Dette indeb√¶rer is√¶r opm√¶rksomhed p√• kvinder, LGBTIQ+ personer, b√łrn, racediskriminerede grupper, oprindelige folk, individer med handicap, b√łrn, unge, religi√łse minoriteter, internt fordrevne, flygtninge, migranter og andre i s√¶rlig risiko for udsathed, forf√łlgelse og diskrimination. Derudover skal en intersektionel tilgang til deltagelse i beslutningsprocesser og i implementeringen af politikker og programmer sikres.
  […]

* * *
Publikationen “Et styrket f√¶lles fundament” hos Globalt Fokus.
Global Fokus om “Et styrket f√¶lles fundament”.

* * *
Globalt Fokus:
Globalt Fokus: DEBAT: FÆLLES OM VERDEN РFRA STRATEGI TIL HANDLING
Onsdag 02 Marts 2022, 13:00 – 15:00
Debatten er √•ben for alle og der vil v√¶re mulighed for at deltage aktivt i debatten med kommentarer og sp√łrgsm√•l b√•de live og online.

Der er desværre ikke flere fysiske pladser, men vi sender live her: bit.ly/3hhL3Hu

* * *
Udenrigsministeriet om: “Dansk udviklingspolitisk strategi 2021-2025: F√¶lles om Verden”.
Udenrigsministeriet om: “F√¶lles om Verden Danmarks udviklingspolitiske strategi”, som blev lanceret i juni 2021.