Gratis entre til et diskotek mod at m√łde op i stiletter er i strid med ligestillingsloven, konstaterede Ligebehandlingsn√¶vnet den 5. september 2012 i afg√łrelse nr. 337/2012. KEN nr. 10007.

Vist 161 gange.
Den 5. september 2012 traf Ligebehandlingsn√¶vnet afg√łrelse om, at det var en overtr√¶delse af lov om ligestilling af m√¶nd og kvinder, da et diskotek tilb√łd gratis entr√© til g√¶ster, der m√łdte op i stiletter, idet der utvivlsomt var tale om et tilbud, der i al v√¶sentlighed var rettet mod kvinder.

Afg√łrelsen
Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse nr. 337/2012.
Truffet den 05. september 2012.
J.nr. 7100338-12
Klagen drejer sig om p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łn i forbindelse med, at et diskotek havde et tilbud om gratis entr√© til alle, der i et bestemt tidsrum m√łdte op i stiletter.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Det var i strid med ligestillingsloven, at indklagede havde et tilbud om gratis entr√© til alle, der i et bestemt tidsrum m√łdte op i stiletter.

Sagsfremstilling
Der er klaget over, at et diskotek havde et tilbud om, at man hver fredag mellem kl. 23.00 og 24.00 fik gratis entr√©, hvis man ankom til diskoteket if√łrt stiletter.
I reklamen ses en kvinde if√łrt stiletter.

Parternes bemærkninger
Klager påstår, at indklagedes tilbud er i strid med ligestillingsloven.
Klager har gentagne gange modtaget reklamemails og sms’er fra indklagede, hvori der reklameres med, at det er gratis at komme ind p√• diskoteket, hvis man er if√łrt stiletter.
Klager henviser til, at stiletter uden tvivl er damefodt√łj.

Indklagede påstår, at deres tilbud ikke er i strid med ligestillingsloven.
Indklagede oplyser, at det er korrekt, at diskoteket i en kortere periode fra den 6. januar 2012, har haft et tilbud om, at gæster, der kommer i stiletter, får gratis entré.
Indklagede g√łr g√¶ldende, at tilbuddet var g√¶ldende b√•de for mandlige og kvindelige g√¶ster, men at det hovedsageligt var kvindelige g√¶ster, der havde benyttet sig af tilbuddet. Tilbuddet er dog ogs√• blevet benyttet af nogle m√¶nd.
Indklagede henviser til, at tilbuddet har været ment som et sjovt indslag for diskotekets gæster.
Indklagede har oplyst, at man har valgt at √¶ndre tilbuddet, s√• der ikke kan stilles sp√łrgsm√•lstegn ved indklagedes motiver.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Det fremg√•r af ligestillingsloven, at ingen m√• uds√¶tte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Forbuddet mod forskelsbehandling g√¶lder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilg√¶ngelige for offentligheden.

Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

Ligebehandlingsn√¶vnet finder, at indklagede har overtr√•dt lov om ligestilling af m√¶nd og kvinder ved at tilbyde gratis entr√© til g√¶ster, der m√łdte op i stiletter. Der er utvivlsomt tale om et tilbud, der i al v√¶sentlighed er rettet mod kvinder.

Klager får derfor medhold i sin klage.

Retsregler
Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:
 • Lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsn√¶vnet, som √¶ndret ved lov nr. 530 af 11. juni 2012 om Ligebehandlingsn√¶vnet
  § 1, stk. 1, og stk. 1, om nævnets kompetence
  § 9, stk. 1, om klagebehandling
  § 12, stk. 1, om klagebehandling
 • Lov nr. 388 af 30. maj 2000 om ligestilling af m√¶nd og kvinder, som senest bekendtgjort ved lovbekendtg√łrelse nr. 1095 af 19. september 2007 og med senere √¶ndringer som f√łlge af lov nr. 387 af 27. maj 2008, lov nr. 484 af 12. juni 2009 og lov nr. 182 af 8. marts 2011
  § 1a, stk. 1, om lovens anvendelsesområde
  ¬ß 2, stk. 1 – 3, om forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn
  § 2, stk. 4, om delt bevisbyrde

Afg√łrelsen hos Retsinformation.