H. mod Finland РApplication no. 37359/09. Ændring af personnummer. Den Europæiske den 13. november 2012.

Vist 138 gange. Sagen H. mod Finland – Application no. 37359/09 – blev indbragte for Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol af H., idet de finske myndigheder kun ville √¶ndre hendes personnummer fra et mandligt til et kvindeligt og dermed reelt anerkende hendes mand til kvinde k√łnsskifte, hvis hendes og hustruens √¶gteskab √¶ndredes til et registret partnerskab. Hun henviste til artiklerne 8 og 14 i Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde dom i sagen den 13. november 2012.
Spring til dommen.

Klageren blev f√łdt i 1963 som mand, men har altid f√łlt sig som kvinde. I 1996 giftede hun sig med en kvinde, og i 2002 fik de sammen et barn.
I 2004 fik hun det d√•rligere, og i 2005 s√łgte hun l√¶gehj√¶lp. I 2006 blev hun diagnostiseret som transseksuel og har siden levet som kvinde. Den 29. september 2009 fik hun foretaget en mand til kvinde k√łnsskifteoperation.
Den 7. juni 2006 √¶ndrede hun sit fornavn og fik dette indf√łrt i sit pas og k√łrekort. Hun kunne imidlertid ikke f√• √¶ndret sit personnummer og sin k√łnsbetegnelse, der stadig anf√łrer hende som mand.

I perioden fra 2007 til 2009 blev sagen behandlet af alle tilgængelige retsinstanser, som i kort form omtale herunder.

Den 12. juni 2007 anmodede hun retten om at bekræfte, at hun var kvinde, og om at få ændret sit mandlige personnummer ændret til et kvindeligt.

Den 19. juni 2007 afviste retten hendes anmodning. Da hun var gift, og hverken hun eller hustruen ville skilles eller konvertere deres √¶gteskab til et registreret partnerskab, kunne det nye k√łn ikke indf√łres i folkeregistret.

Den 6. juli 2007 ankede hun afg√łrelsen til en h√łjere retsinstans.

Den 5. maj 2008 afgjorde den h√łjere retsinstans anken med samme begrundelse som den f√łrste retsinstans.

Den 8. maj 2008 ankede hun afg√łrelsen af 5. maj 2008 til den √łverste administrative domstol. Hun anmodede endvidere om, at der inden afg√łrelsen blev rettet foresp√łrgsel til EU-Domstolen om fortolkningen af artikel 8 i Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention.

Den 3. februar 2009 afviste den √łverste administrative domstol hendes anke.

Den 29. oktober 2009 indgav hun endnu en anke til den √łverste administrative domstol med anmodning om, at afvisningen af 3. februar 2009 blev omgjort, s√• sagen kunne behandles.

Den 18. oktober 2010 afviste den √łverste administrative domstol hendes anke af 29. oktober 2009.

Den 29. august 2007 ans√łgte hun Folkpensionsanstalten om refusion af udgifterne til k√łnshormonerne, som var en del af hendes behandling.

Den 5. oktober 2007 afviste Folkpensionsanstalten hendes ans√łgning, idet hun skulle have et nyt personnummer, inden hun var berettiget til refusion.

Den 11. oktober 2007 klagede hun til den sociale ankestyrelse over afg√łrelsen fra Folkpensionsanstalten.

Den 21. januar 2010 omgjorde den sociale ankestyrelse afg√łrelsen af 5. oktober 2007og bestemte, at hun var berettiget til at f√• refunderet sine udgifter til k√łnshormoner.
Da denne afg√łrelse ikke blev anket, var den endelig.

På et ukendt tidspunkt klagede hun til Ombudsmanden for ligestilling over, at hun ikke kan få et nyt kvindeligt personnummer.

Den 30. september 2008 meddelte Ombudsmanden for ligestilling, at hun ikke kunne tage stilling til sagen, da den verserede ved domstolene.

* * *
Den 13. november 2012 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol dom i sagen. [Retur]
Sagen startede oprindeligt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 8. juli 2009 med påstand om overtrædelse af artikel 8 og artikel 14 i konventionen.
Den 23. marts 2010 besluttede Domstolen også at behandle sagen i henhold til artikel 12 i konventionen.

Domskonklusionen
Vedr√łrende artikel 8 i konventionen – Ret til respekt for privatliv og familieliv.
I dommen anf√łres det, at godt nok uds√¶ttes klageren for problemer p√• grund af, at hendes personnummer og hendes k√łn efter k√łnsskiftet ikke svarer overens, men hun havde mulighed for at f√• √¶ndret sit √¶gteskab til et registreret partnerskab.
Den finske lov tillader ikke √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn, men da der er mulighed for to personer af samme k√łn at indg√• i et registreret partnerskab, findes det ikke at stride mod artikel 8 i konventionen.

Vedr√łrende artikel 12 i konventionen – Ret til at indg√• √¶gteskab.
I dommen anf√łres det, at klageren har v√¶ret lovformligt gift siden 1996. Da forholdet allerede er behandlet i relation til artikel 8, findes det ikke n√łdvendigt at behandle det i relation til artikel 12.

Vedr√łrende artikel 14 i konventionen – Forbud mod diskriminering.
I dommen anf√łres det, at klagerens situation med hensyn til personnummeret ikke kan sammenlignes med enhver anden persons herunder ikke-transk√łnnede eller ugifte transk√łnnede personers situation, og da den finske lov ikke tillader √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn, har hun ikke v√¶ret udsat for diskrimination, hvorfor der ikke er sket overtr√¶delse af artikel. 14.

Vedr√łrende artikel 3 – Forbud mod tortur – og artikel 2 i protokol nr. 4 i konventionen – Frihed til valg af opholdssted.
Klageren havde ogs√• anf√łrt, at ved at komplicere den juridiske side af hendes k√łnsskifte, havde de finske myndigheder gjort sig skyldig i tortur mod hende.
Klageren havde yderlig anf√łrt, at den forkerte k√łnsangivelse i hendes pas gjorde umuligt for hende at rejse, hvorved hendes frihed til valg af opholdssted var kr√¶nket.
I dommen anf√łres, at disse punkter afvistes som klart grundl√łse.

En enstemmig domstol bestemte:
  1. Klagerne vedr√łrende artiklerne 8, 12 og 14 i konventionen kunne realitetsbehandles, medens de √łvrige klagepunkter afvistes.
  2. Der har ikke været nogen overtrædelse af artikel 8 i konventionen.
  3. Der har ikke været nogen overtrædelse af artikel 14 sammenholdt med artikel 8 i konventionen.
  4. Der har ikke v√¶ret behov for at unders√łge sagen i relation til artikel 12 i konventionen.

Dommen i sin helhed på engelsk hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
Pressemeddelelse af 13. november 2012 p√• engelsk fra Heli H√§m√§l√§inen, som sagen drejer sig om. I pressemeddelelsen udtrykte hun skuffelse over dommen, selv om hun godt kunne se logikken i den – nemlig den finske lovgivning, der ikke tillader √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn.