Hadforbrydelser i Danmark – vejen til en effektiv beskyttelse. Udredning nr. 8 af 7. februar 2011 fra Institut for Menneskerettigheder (IMR).

Vist 389 gange.

Hadforbrydelser i Danmark
Hadforbrydelser i Danmark

Titel Hadforbrydelser i Danmark
– vejen til en effektiv beskyttelse
Udredning nr. 8
Redaktion Lisbeth Garly Andersen og Susanne Nour
Tilrettelæggelse Lisbeth Garly Andersen
Cecilia Decara
Mette Foldager
Bj√łrn Dilou Jacobsen
Stéphanie Lagoutte
Suzanne Rosenkilde Nielsen
Mandana Zarrehparvar
Forlagsredakt√łr Klaus Slavensky
Forlag Institut for Menneskerettigheder (IMR)
Udgivet 7. februar 2011
Sprog Dansk
Antal sider 111
ISBN-13 978-87-91836-39-8

Rapporten belyser, hvordan hadforbrydelser håndteres i Danmark og indeholder vurderinger af om de procedurer, der er udviklet hos politi, anklagemyndighed og domstole, sikrer en effektiv beskyttelse mod hadforbrydelser.

Udredningen indeholder desuden en gennemgang af dansk lov og retspraksis samt relevante EU-retlige og menneskeretlige forpligtelser.

Herudover indeholder udredningen en beskrivelse af politiets og anklagemyndighedens h√•ndtering af hadforbrydelser, og NGO‘ers og forurettedes opfattelse af denne h√•ndtering.

Udredningen er bl.a. bygget på kvalitative interviews med politi og anklagemyndighed på forskellige niveauer i to politikredse, samt interviews med en række frivillige organisationer.

Institut for Menneskerettigheders udredning om hadforbrydelser, indeholder afslutningsvis en opsummering af de problemfelter, der g√łr sig g√¶ldende, og en r√¶kke forslag til hvordan h√•ndtering af hadforbrydelser kan styrkes i Danmark.

Omtale af rapporten hos Institut for Menneskerettigheder.
Hadforbrydelser i Danmark – vejen til en effektiv beskyttelse. Udredning nr. 8 i pdf-format hos Institut for Menneskerettigheder.