Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 2018-2021.

Vist 630 gange.

lingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.
lingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

Titel Handlingsplanen til fremme
af tryghed, trivsel
og lige muligheder
for LGBTI-personer 2018-2021.
Forfatter Regeringen
Sprog Dansk
Udgivet af Udenrigsministeriet
Udgivet 6. juni 2018
Antal sider 36
ISBN – trykt version 9788793616578
ISBN – digital version 9788793616585

Regeringen offentliggjorde onsdag den 6. juni 2018 kl. 1100 sin handlingsplan for LGBTI-personer.

Handlingsplanens forord:
Regeringen √łnsker, at Danmark er et samfund med frihed for den enkelte, og hvor alle behandles lige uanset k√łn, seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
I mere end 70 lande er homoseksualitet stadig en forbrydelse. Det er for os helt uforståeligt.
Som dansk regering har vi ikke kun en pligt til, men ogs√• et meget klart √łnske om entydigt at markere, hvor vi st√•r i det her sp√łrgsm√•l. Vi skal ikke acceptere, at lesbiskes, b√łssers, biseksuelles, transk√łnnedes eller interk√łnnedes (LGBTI) rettigheder kr√¶nkes. Hverken ude i verden eller hjemme.
Regeringen står på frisindets og frihedens side.
Og nej, det handler ikke om, hvad ‚ÄĚfolk laver i sovev√¶relset‚ÄĚ.
For ja, det er nu en gang en privat sag.
En handlingsplan med fokus p√• lige muligheder, tryghed og trivsel for LGBTI-personer handler om, at et mindretal i samfundet skal kunne leve deres liv, som de √łnsker, i tryghed med den k√¶reste, √¶gtef√¶lle og b√łrn, og med det kropsudtryk eller k√łnskarakteristika, de nu en gang har eller √łnsker at have. Uden at frygte for flertallets reaktion. Uden at frygte ford√łmmelse, eksklusion eller overgreb. Men derimod v√¶re trygge ved at g√• p√• gaden, komme i idr√¶tsklubber og ved √•bent at fort√¶lle i frokostpausen, hvordan eller med hvem de tilbringer deres fritid, og hvem de holder af.
Som regering har vi derfor besluttet ikke kun at s√¶tte fokus p√•, om lande ude i verden g√łr det godt nok. Vi vil ogs√• kigge p√•, om vi selv g√łr det godt nok. Derfor har vi taget initiativ til ‚Äď som den f√łrste regering i Danmark ‚Äď at etablere en koordinerende funktion hos ligestillingsministeren, s√• vi sikrer koordination af indsatsen, deling af viden og erfaringer. Og ikke mindst sikrer virkeligg√łrelsen af denne handlingsplan. En handlingsplan, der sigter mod hele tiden at g√łre det bedre.
Vi har som land altid v√¶ret med til at g√• forrest og tage nye skridt i den rigtige retning. 1. januar 2017 rykkede Danmark WHOs diagnosekoder for transk√łnnede fra kapitlet om psykiske sygdomme til et neutralt afsnit. Danmark var det f√łrste land i verden til at tr√¶ffe den beslutning ‚Äď og det var ikke et √łjeblik for tidligt.
Men vi vil videre, og med handlingsplanen er det m√•let at mindske LGBTI-personers oplevelse af mistrivsel, frygt for at holde i h√•nd p√• gaden, verbal chikane eller fysiske overgreb, selvmordsfors√łg, manglende lyst til √•benhed p√• arbejdsmarkedet og fordomme blandt andre unge i skolen, p√• uddannelsen eller i idr√¶tslivet.
Vi er derfor glade for, at vi sammen med de √łvrige satspuljepartier kunne afs√¶tte 25 mio. kr. fra satspuljen 2018 til at finansiere hovedparten af initiativerne i denne handlingsplan. Initiativerne s√¶tter bredt ind i forhold til hele LGBTI-gruppen, men fokuserer ogs√• sn√¶vert p√• nogle af de mest udsatte grupper; transk√łnnede og LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund.
For regeringen er lige muligheder uanset k√łn, seksuel orientering eller k√łnsidentitet en pr√¶mis, alle skal acceptere ‚Äď en pr√¶mis der ikke kan gradb√łjes efter kultur, tradition eller religion hverken ude i verden eller herhjemme. Frihed, ligev√¶rd og lige muligheder er vores f√¶lles v√¶rdier. Og der b√łr ikke v√¶re tvivl om, at vi er mennesker f√łrst ‚Äď alt andet derefter.

Indsatser
Styrket sundhedsindsats i almen praksis m√•lrettet LGBTI-personer: Der igangs√¶ttes en indsats, der har som m√•l at sikre en styrket forebyggende indsats med udgangspunkt i almen praksis. Almen praksis skal kl√¶des bedre p√• til at m√łde LGBTI-personer med fordomsfrihed og tolerance samt have st√łrre viden om sundhedsudfordringer blandt LGBTI-personer, fx mental sundhed herunder √łget risiko for selvmord, seksuelt overf√łrbare infektioner, hepatitis, rygning, alkohol og kr√¶ft. Derudover igangs√¶ttes en informationsindsats m√•lrettet LGBTI-personer, som skal opfordre LGBTI-personer til at v√¶re fordomsfri og √•bne over for deres alment praktiserende l√¶ge om deres seksualitet, da l√¶gen p√• den m√•de kan yde den bedste og mest relevante hj√¶lp og behandling til den enkelte patient. Initiativet er finansieret af satspuljen 2018.

Informationsmateriale til pleje- og aktivitetspersonale p√• √¶ldreomr√•det vedr√łrende √¶ldre LGBTI-personer: Der udarbejdes informationsmateriale, der skal underst√łtte pleje- og aktivitetspersonale i m√łdet med √¶ldre LGBTI-personer. Dette med henblik p√• at √łge LGBTI-personers sundhed og sikre dem en god og v√¶rdig alderdom med respekt for deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet. Materialet skal underst√łtte en fordomsfri og tolerant dialog mellem pleje- og aktivitetspersonale og LGBTI-personer. Tidligere erfaringer og relevante akt√łrer inddrages i udarbejdelsen af inspirationsmaterialet. Initiativet er finansieret af satspuljen 2018.

Etablering af videnscenter p√• transomr√•det: Der etableres et videnscenter i sundhedsv√¶snet, som skal udvikle viden og fastholde erfaringer p√• transomr√•det. Videnscenteret, som vil v√¶re murstensl√łst, f√•r en bestyrelse sammensat af de to centre p√• omr√•det i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Nordjylland. Den daglige drift varetages af en forskningsleder og et sekretariat. Hertil kan knyttes forskere og ph.d.-studerende fra de involverede afdelinger, etableres databaser og forskningsprotokoller m.v., ligesom centeret kan arrangere kurser og konferencer m.v. Initiativet er finansieret af satspuljen 2018.

√ėget informationsindsats i relation til transk√łnnede: Der igangs√¶ttes en √łget informationsindsats i sundhedsv√¶snet, herunder brugerinddragelse og aktiviteter, der fremmer dialog og √•benhed omkring behandlingstilbud, informationsm√łder til brugere og p√•r√łrende samt indsatser rettet mod relevante personalegrupper som skolel√¶rere og sundhedspersonale. Der gennemf√łres dialogm√łder mellem sygehusene og brugerorganisationer mv. og lignende initiativer, som har til form√•l at im√łdekomme brugerorganisationernes √łnske om st√łrre transparens og medindflydelse p√• omr√•det. Initiativet er finansieret af satspuljen 2018.

Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede: Der igangs√¶ttes et pilotprojekt, hvor transk√łnnede kan modtage supplerende r√•dgivning, der er uafh√¶ngig af den √łvrige udredning og behandling. R√•dgivningsinitiativet iv√¶rks√¶ttes i tilknytning til det eksisterende tilbud, der varetages i Region Hovedstaden og Region Nordjylland. R√•dgivningen varetages af psykologer og socialr√•dgivere og har til form√•l blandt andet at sikre psykologisk og social st√łtte i den transk√łnnedes transistionsforl√łb eller ved behov for hj√¶lp til afklaring vedr√łrende k√łnsidentitet fx hen imod et k√łnsskifte. Initiativet er finansieret af satspuljen 2018.

Informationsmateriale m√•lrettet for√¶ldre til b√łrn f√łdt med variation i k√łnskarakteristika: Der udarbejdes informationsmateriale m√•lrettet for√¶ldre til b√łrn, der bliver f√łdt med variation i k√łnskarakteristika. Informationsmaterialet, der vil have Sundhedsstyrelsen som afsender, skal tage udgangspunkt i, hvordan for√¶ldrene bedst informeres omkring det l√¶gefaglige samt de dilemmaer og udfordringer, der er forbundet med variationen i deres barns k√łnskarakteristika. Materialet vil tage udgangspunkt i den overordnede faglige vejledning, der er under udarbejdelse af regionerne og det faglige selskab. Materialet bliver udarbejdet med inddragelse af relevante interessenter. Initiativet er finansieret af satspuljen 2018.

Konference om variation i k√łnskarakteristika: For at skabe √łget √•benhed, viden og dialog omkring variation i k√łnskarakteristika vil Sundhedsstyrelsen i andet halv√•r af 2018 afholde en sundhedsfaglig konfe rence. For at sikre, at relevante fagfolk og interessenter deltager, vil invitationen blive sendt bredt ud.

Gennemgang af proces for udv√¶lgelse af bloddonorer: Der er behov for st√łrre fokus p√• udv√¶lgelsen af bloddonorer, s√• den bliver mindre stereotyp og mere fokuseret p√• risikoadf√¶rd. Der er derfor iv√¶rksat en gennemgang af blodbankernes proces for vurdering af donorers egnethed, herunder sp√łrgeskemaerne til potentielle bloddonorer og generel praksis.

Herunder gengives omtalen fra Ligestillingsministeriet (fra Udenrigsministeriets hjemmeside).
Danmarks f√łrste handlingsplan for homoseksuelle og transk√łnnede
06.06.2018 11:00
Regeringen lancerer sin handlingsplan p√• 42 initiativer, der skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede (LGBTI).

Halvdelen af de danske homoseksuelle undg√•r offentligt at holde i h√•nd med en partner af samme k√łn af frygt for overfald, trusler eller chikane. 40 pct. er ikke √•bne om deres seksualitet eller k√łnsidentitet p√• arbejdspladsen. Og homoseksuelle og transk√łnnede har tre gange s√• mange selvmordsfors√łg som den √łvrige del af befolkningen.

Det er alarmerende if√łlge ligestillingsminister Eva Kjer Hansen, der ogs√• har det koordinerende ministeransvar for lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede (LGBTI). Det er derfor ogs√• det helt centrale i Regeringens handlingsplan at modvirke utryghed og mistrivsel.

‚ÄĚRegeringen vil sende et klokkeklart signal. Vi vil ikke acceptere, at homoseksuelle og transk√łnnedes rettigheder kr√¶nkes. Vi vil ikke acceptere, at denne gruppe generelt skal have et d√•rligere og mere utrygt liv. Og vi vil s√¶tte handling bag ordene. Regeringen er p√• frisindets og frihedens side. Alle skal behandles lige uanset k√łn, seksuel orientering eller k√łnsidentitet‚ÄĚ, siger Eva Kjer Hansen.

Regeringens nye brede handlingsplan indeholder 42 konkrete initiativer. R√•dgivning, netv√¶rksmuligheder og st√łtten skal √łges. Der skal mere fokus p√• at fremme √•benhed og inklusion p√• arbejdsmarkedet og fordomme skal bek√¶mpes. Lovgivningen skal ses igennem med en t√¶ttekam. Endelig er der fokus p√• de homoseksuelle og transk√łnnede i de etniske minoritetsmilj√łer, der er en s√¶rligt udsat gruppe.

‚ÄĚDet er generelt nogle triste tal, vi kan l√¶se om utryghed, mistrivsel og selvmord. De er alt for h√łje. Men det ser endnu v√¶rre ud, n√•r det g√¶lder de etniske minoritetsmilj√łer, hvor en tredjedel har selvmordstanker. Det fort√¶ller en historie om en kultur, hvor uvidenhed og intolerance, n√•r det g√¶lder homoseksuelle og transk√łnnede f√•r lov at trives. Vi skal st√łtte de kr√¶fter, der tager den kamp‚ÄĚ, siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

P√• sundheds- og √¶ldreomr√•det lanceres en r√¶kke konkrete initiativer, der skal forbedre trivsel og sundhed for LGBTI-personer. P√• transomr√•det etableres bl.a. et nyt videnscenter, der skal indsamle og udvikle viden p√• omr√•det, mens der ogs√• afs√¶ttes midler til √łget information og r√•dgivning. P√• omr√•det for interk√łn laves informationsmateriale, der m√•lrettes til for√¶ldre til b√łrn med variation i k√łnskarakteristika. Man styrker ogs√• sundhedsindsats i almen praksis i forhold til LGBTI-personer.

Sundhedsminister Ellen Trane N√łrby, siger:
‚ÄĚVi skal st√łtte og m√łde mennesker og deres forskellighed med respekt og omsorg for deres livssituation. Med handlingsplanen lancerer vi seks nye initiativer p√• sundheds ‚Äď og √¶ldreomr√•det. Det er n√łdvendigt, for som det er lige nu, s√• har LGBTI-gruppen brug for, at vi hj√¶lper bedre. Med initiativerne √łger vi blandt andet sundhedspersonalets viden og kompetencer, s√• de i endnu h√łjere grad kan give en tidssvarende st√łtte og behandling til LGBTI-personer.‚ÄĚ

Kontakt:
For ligestillingsministeren: presserådgiver Casper Steen Pedersen, tlf. 41 53 26 42.
For sundhedsministeren: presserådgiver Natasja Dybmose, tlf. 20 67 08 74.

Baggrund:
I august sidste √•r lancerede statsminister Lars L√łkke Rasmussen p√• en reception i forbindelse med CPH Pride, at Regeringen skulle have en koordinerende minister for omr√•det, og at regeringen ville lave en samlet handlingsplan. Ligestillingsministeren blev koordinerende minister.

I dag pr√¶senter statsminister Lars L√łkke Rasmussen og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen s√• den f√łrste danske handlingsplan for homoseksuelle, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede (LGBTI). Det skete p√• regnbuepladsen i K√łbenhavn. Planen er finansieret med 25 mio. kr. fra satspuljen for 2018. Dertil kommer en r√¶kke initiativer, der er finansieret inden for 11 ministeriers egne rammer heraf mange p√• sundhedsomr√•det.

Der er 42 konkrete initiativer i handlingsplanen. Den sætter bredt ind. Initiativerne fokuserer på at skabe en bedre og mere respektfuld sundhedsindsats, at bekæmpe fordomme særligt blandt unge, fremme åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet og at bekæmpe homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt. Der vil samtidig blive foretaget en gennemgang af lovgivningen på tværs af områder, for at se, om der er steder, der trænger til fornyelse.

Desuden styrkes r√•dgivning, netv√¶rk og st√łtte til hele gruppen ogs√• uden for storbyerne, og specifikt til homoseksuelle, biseksuelle eller transk√łnnede med etnisk minoritetsbaggrund.

Regeringen har sammen med partierne bag satspuljen (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) afsat 25 mio. kr. til 15 af initiativerne i handlingsplanen, som str√¶kker sig over perioden 2018-2021. De √łvrige initiativer finansieres inden for ministeriernes egne rammer.

Udvalgte Tal:

* * *
Handlingsplanen i pdf-format hos Folketinget – Ligestillingsudvalget (LIU) Alm. del. Bilag 101.
Omtale af handlingsplanen hos Folketinget – Ligestillingsudvalget (LIU) Alm. del. Bilag 101.

Handlingsplanen i pdf-format hos Regeringen.