Hans-Ole B√¶kgaard, Indre Mission bad den 11. november 2020 om foretr√¶de for Ligestillingsudvalget pga. usikkerhed om forst√•else af begreberne k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika.

Vist 50 gange.
Hans-Ole B√¶kgaard, pr√¶st og formand for Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark bad i sin skrivelse af 11. november 2020 om foretr√¶de for Ligestillingsudvalget, idet han i skrivelsen udtrykte usikkerhed om, hvad der ligger i forst√•else af begreberne k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, hvad vil de kunne komme til at betyde i praksis, og udtrykte bekymrede over de mulige negative konsekvenser af regeringens LGBTI+ lovpakke.

Henvendelsen registreret som Ligestillingsudvalget (LIU). Alm. del. Samling: 2020-21. Bilag 24,

* * *
Herunder gengives skrivelsen.

Fra: Hans-Ole Bækgaard [mailto:hans-ole.baekgaard@indremission.dk]
Sendt: 11. november 2020 12:26
Til: heidi.bank@ft.dkheidi.bank@ft.dk
Emne: anmodning om foretræde for Ligestillingsudvalget

Kære Heidi Bank

Jeg skriver til dig som formand for Ligestillingsudvalget for at anmode om foretræde for udvalget. Jeg er bekendt med, at der for tiden er visse restriktioner på Christiansborg pga. Covid-19. Mit håb er, at det kan være muligt at få foretræde inden årets udgang.

Sagen omhandler det lovforslag, som er nævnt i regeringens lovprogram for dette folketingsår på side 38:
‚ÄĚ√Ündring af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd, lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer) (Feb II)

Lovforslaget har til form√•l at styrke beskyttelsen af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer. Uden for arbejdsmarkedet vil der med lovforslaget ske en styrkelse af beskyttelsen mod forskelsbehandling og chikane p√• grund af seksuel orientering, og der foresl√•s indsat et eksplicit forbud mod forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika i lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd. Tilsvarende foresl√•s der inden for arbejdsmarkedet indsat et eksplicit forbud mod forskelsbehandling og chikane p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika. For at sikre effektive h√•ndh√¶velsesmuligheder foresl√•s der klageadgang til Ligebehandlingsn√¶vnet, og Institut for Menneskerettigheder f√•r et klart mandat til at rejse sager og lave analyser p√• omr√•det. Forslaget indeb√¶rer endvidere en tydeligg√łrelse af beskyttelsen af trans- og interk√łnnede mod hadforbrydelser og hadefulde ytringer i straffeloven. Dette g√łres ved, at begreberne k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika foresl√•s indsat i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, om hadforbrydelser og ¬ß 266 b, stk. 1, om hadefulde ytringer. Begreberne foresl√•s desuden indsat eksplicit i racediskriminationsloven, s√• sager om forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika fremover ogs√• vil kunne behandles som straffesager.‚ÄĚ

De folkekirkelige v√¶kkelsesbev√¶gelser ‚Äď herunder Indre Mission, som jeg repr√¶senterer ‚Äď st√łtter modstanden mod diskriminering, homo-/transfobi m.v. I den forstand kan vi f√łlge de intentioner, som forslaget udtrykker. Vi kan ogs√• st√łtte udtalelser fra Ligestillingsministeren, n√•r han siger: ‚ÄĚVi vil et samfund, hvor det er tydeligt i lovgivningen og for alle, at der er plads til forskellighed ‚Ķ at Danmark er et samfund, hvor alle mennesker er ligev√¶rdige og m√łdes wed respekt‚ÄĚ (jf. imdledning i https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nye-initiativer-skal-sikre-plads-til-forskellighed/).

Men vi er usikre p√•, hvordan man med dette lovforslag ‚Äď s√•fremt det vedtages ‚Äď fremover vil definere diskrimination og give plads for forskellighed.
Det drejer sig s√¶rligt om den usikkerhed, der ligger i forst√•else af begreberne k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika. Hvad d√¶kker de helt pr√¶cist over? Og hvad vil de kunne komme til at betyde i praksis?

Det ligger i forl√¶ngelse af, at vi kan v√¶re bekymrede over de mulige negative konsekvenser, som kan f√łlge af regeringens LGBTI+ lovpakke. I notatet https :// mfvm .dk /publikationer/publikation/pub/hentfil/publication/gennemgang-af-lovgivning-paa-lgbti-omraadet/ [Siden findes ikke mere. Tina Thranesen] til regeringens politik p√• omr√•det, offentliggjort august 2020, er der givet en begrebsafklaring (fx side 9-11), men den rejser samtidig en r√¶kke sp√łrgsm√•l og en utydelighed for os.
Vil der eksempelvis være rum for forskellige syn på, hvordan vi definerer
k√łn og friheden til at itales√¶tte dette ‚Äď uden at der er tale om diskrimination? Ogs√• selvom dette ikke flugter med eller udtrykker en bestemt ideologi (fx den tilgang, som regeringens forslag l√¶gger op til) eller enkeltpersoners opfattelse af at v√¶re diskrimineret? Vil lovforslaget kunne betyde, at ytringsfriheden reelt indskr√¶nkes og dermed ogs√• religionsfriheden b√•de principielt og i praksis?

Foretr√¶dets form√•l er at g√łre opm√¶rksom p√• uklarheder, som lovforslaget efter vores opfattelse rummer.
Endvidere √łnsker vi at fremkomme med eksempler for udvalget p√• negative f√łlger, som denne lov i vores optik vil kunne medf√łre.

Deputationen vil bestå af to personer udover undertegnede (navne oplyses senere). Og vi vil gerne fremsende yderligere materiale forud, såfremt det er muligt at få foretræde.

Med venlig hilsen
Hans-Ole Bækgaard
—————————————-
Hans-Ole Bækgaard
Præst og formand for Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark
email: hans-ole.baekgaard@indremission.dk
tlf.: 4157 7473
Indre Mission

* * *
Folketingets journal vedr. henvendelsen.
Henvendelsen i pdf-format hos Folketinget.