Helle Thorning-Schmidts regering af 3. oktober 2011 i relation til transpersoner.

Vist 189 gange.
Mandag den 3. oktober 2011 fik Danmark en ny regering. Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraterne dannede en regering bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti (SF) og Det Radikale Venstre.
Regeringen kom til at bestå af i alt 23 ministre, nye ministerier blev oprettet, nogle blev nedlagt og resortområdet blev flyttet.
Af umiddelbar betydning for transpersoner kan f√łlgende oplyses om √¶ndringer af ministerier og nye ministre. Omtalt i alfabetisk r√¶kkef√łlge.
Det skal dog n√¶vnes, at ikke alle nye ministerier er p√• plads endnu, og at der heller ikke er hjemmesider til alle nye ministerier, eller at eksisterende ministeriers hjemmesider er ajourf√łrt mht. til deres resortomr√•der.
Der kan derfor v√¶re enkelte omr√•der, som er anf√łrt under forkert ministerium. Efterh√•nden, som det bliver helt klarlagt, bliver Vidensbanken ajourf√łrt.

Beskæftigelsesministeriet РMette Frederiksen
Har bl.a. Ligebehandlingsnævnet og Ankestyrelsen under sit resortområde.

B√łrne- og undervisningsministeriet – Christine Antorini
Det tidligere navn var Undervisningsministeriet.
Har som hidtil ansvaret for forhold for folkeskolen, undervisning af b√łrn og unge.
F√•r fra Social- og Integrationsministeriet overf√łrt ansvaret for dag-, fritids- og klubtilbud for b√łrn og unge.
F√•r fra Flygtninge-, Indvandrer- og Integrationsministeriet, der nedl√¶gges, overf√łrt ansvaret for danskundervisning som andetsprog.
F√•r fra √ėkonomi- og Indenrigsministeriet overf√łrt sager vedr√łrende nationale mindretal.

Europaministeriet – Nicolai Halby Wammen
Fra Udenrigsministeren overf√łres sager vedr√łrende europapolitiske opgaver, herunder det danske EU-formandskab (1. januar 2012 – 30. juni 2012), samt danske handelspolitiske interesser.
Den departementale ekspedition af sager vedr√łrende disse forretningsomr√•der sker i Udenrigsministeriet under ledelse af europaministeren og p√• dennes ansvar.

Justitsministeriet – Morten B√łdskov
Varetager fortsat opgaver vedr√łrende det samlede justitsv√¶sen.
Afgiver Familiestyrelsen med tilh√łrende sagsomr√•det, hvilket bl.a. er navneloven og Det Centrale Personregister til Social- og Integrationsministeriet.
F√•r fra Flygtninge-, Indvandrer- og Integrationsministeriet, der nedl√¶gges, ansvaret for sager vedr√łrende udl√¶ndingeomr√•det, herunder sager vedr√łrende asyl, humanit√¶r opholdstilladelse, familiesammenf√łring, EU og-indf√łdsret, inklusive de til omr√•det h√łrende institutioner m.v., hvilket bl.a. har betydning i relation til flygtninge, der angiver deres transk√łnnethed som flygtningegrund.

Kulturministeriet РUffe Elbæk
Har ikke sagsomr√•der, der har direkte betydning for transk√łnnede, men Uffe Elb√¶k, der er homoseksuel, har ved flere lejligheder udtalt st√łtte til transk√łnnedes forhold.

Ligestillings- og kirkeministeriet (og ministerium for nordisk samarbejde) – Manu Sareen
Hed tidligere Kirkeministeriet.
F√•r fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet overf√łrt Ligestillingsafdelingen med tilh√łrende sagsomr√•der.
Ligestillingsafdelingen er ikke et selvstændigt ministerium, men arbejder med ligestilling på tværs af alle ministerområder.

Social- og IntegrationsministerietKaren Hækkerup
Hed tidligere Socialministeriet.
F√•r fra Justitsministeriet bl.a. Familiestyrelsen med tilh√łrende sagsomr√•der, hvilket bl.a. er forhold om for√¶ldremyndighed, barnets bop√¶l, √¶gtef√¶lle- og b√łrnebidrag, adoption, √¶gteskabsloven, lov om registreret partnerskab, separation og skilsmisse, √¶gtef√¶llers pensionsrettigheder, faderskab og godkendelse af trossamfund, lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd og navneloven.
F√•r fra Flygtninge-, Indvandrer- og Integrationsministgeriet, som nedl√¶gges, ansvaret for sager vedr√łrende integrationspolitik, forebyggelse af radikalisering og integrationsanalyser, inklusive de til omr√•det h√łrende institutioner m.v.

Sundheds- og Forebyggelsesministeriet – Astrid Krag
Tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Har ansvar for sager vedr√łrende omr√•det for sundhed og forebyggelse, inklusive de til om√•det h√łrende institutioner m.v.

Uddannelsesministeriet – Morten √ėstergaard
Ministeriets fulde navn er: Ministerium for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Ministerens daglige titel er: Uddannelsesminister.
F√•r fra Undervisningsministeriet overf√łrt ansvaret for sager vedr√łrende videreg√•ende uddannelser p√• professionsbachelomiveau, herunder de videreg√•ende uddannelser for voksne under √•ben uddannelse, inklusive de til omr√•det h√łrende institutioner m.v.

√ėkonomi- og IndenrigsministerietMargrethe Vestager
F√•r fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet overf√łrt ansvaret for sager vedr√łrende indenrigsomr√•det, inklusive de til omr√•det h√łrende institutioner m.v. herunder Det Centrale Personregister, valg og folkeafstemninger.
F√•r fra Kulturministeriet overf√łrt ansvaret for sager vedr√łrende lov om videreg√•ende kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblioteksskole, inklusive de af loven omfattede institutioner, samt kunstneriske uddannelser, som modtager tilskud fra Kulturministeriet, dog bortset fra Statens Teaterskole, Filmskolen, Kunstakademiets Billedkunstskole samt musikkonservatorierne.

* * *
Regeringen Helle Thorning-Schmidt pr. 3. oktober 2011
 • Statsminister Helle Thorning-Schmidt
 • √ėkonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager
 • Udenrigsminister Villy S√łvndal
 • Finansminister Bjarne Fog Corydon
 • Justitsminister Morten B√łdskov
 • Minister for forskning, innovation og videreg√•ende uddannelser Morten √ėstergaard
 • Skatteminister Thor M√∂ger Pedersen
 • Transportminister Henrik Dam Kristensen
 • Erhvervs- og v√¶kstminister Ole Christian Liep Sohn
 • Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Mogens Hansen
 • Besk√¶ftigelsesminister Mette Frederiksen
 • B√łrne- og undervisningsminister Christine Edda Antorini
 • Social- og integrationsminister Karen Angelo H√¶kkerup
 • Minister for f√łdevarer, landbrug og fiskeri Mette Gjerskov
 • Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard
 • Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr
 • Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag Kristensen
 • Forsvarsminister Nick H√¶kkerup
 • Milj√łminister Ida Margrete Meier Auken
 • Europaminister Nicolai Halby Wammen
 • Minister for ligestilling og kirke og minister for nordisk samarbejde Manu Sareen
 • Minister for udviklingsbistand Christian Friis Bach
 • Kulturminister Uffe Elb√¶k

Den 7. oktober 2011.
Tina Thranesen.