Hj√¶lpemidler og forbrugsgoder, Vejledning om st√łtte til. VEJ nr. 10324 af 14. december 2017.

Vist 156 gange.

Vejledning om st√łtte til hj√¶lpemidler og forbrugsgoder – VEJ nr. 10324 af 14. december 2017 – uddyber bestemmelserne om hj√¶lpemidler og forbrugsgoder i ¬ß¬ß 112-113 b i lov om social service (serviceloven).

√ėkonomiske forhold
2. Bevilling af et hj√¶lpemiddel eller et forbrugsgode er uafh√¶ngig af borgerens √łkonomi og fors√łrgelsesgrundlag. Ydelsen af hj√¶lpemidlet/forbrugsgodet er skattefri.

Afg√łrelseskompetence
3. Det er kommunalbestyrelsen, der tr√¶ffer afg√łrelse om st√łtte til hj√¶lpemidler og forbrugsgoder.

Parykker
100. Parykker kan ydes ved vansirende skaldethed, hvilket ikke er sammenligneligt med total skaldethed. Næsten alle parykker fremstilles i dag af kunstfibre.

Herretoupeer eller -parykker bliver næsten alle individuelt fremstillet på grund af den forskelligartede hårplacering på issen hos mænd. Herretoupeer er derfor væsentlig dyrere end dameparykker. Herretoupeer kan vaskes og ibrugtages straks, hvorfor der sjældent vil være behov for reservetoupe.

Dameparykker er enten fabriksfremstillet eller individuelt fremstillet. Der er kun en lille prisforskel på de to paryktyper. Til dameparykker kan der være behov for pasning og sætning, hvorfor der normalt vil være behov for reserveparyk.

Til borgere, der er overf√łlsomme overfor syntetiske stoffer, fores indersiden af toupeen eller parykken med bomuldsmateriale for en lille merpris.

Individuel tilpasning af parykken kan v√¶re n√łdvendig ved en atypisk hovedform.

Holdbarheden af parykker af kunstfibre er gennemsnitlig 1 √•r, men forhold hos den enkelte borger, som f.eks. kraftig transpiration fra hovedbunden, kan bevirke hurtigere nedslidning af parykken og dermed n√łdvendigg√łre hyppigere udskiftning.

Almindelig forekommende h√•rtab – hos m√¶nd f.eks. ¬Ľm√•ne¬ę – anses ikke for omfattet af de almindelige bestemmelser i bekendtg√łrelsen.

Ved midlertidig h√•rtab som f√łlge af behandling, f.eks. kemoterapi, ydes parykken eller toupeen af sygehusv√¶senet.

* * *
[Tina Thranesen:
Se eventuelt Ankestyrelsens:
Principafg√łrelse C-35-03 af 3. september 2003 om hj√¶lpemiddel – paryk “H√•r for livet” – konkret og individuel vurdering – bedst egnet og billigst.]

* * *
Brystproteser
96. Der kan ydes hjælp til brystproteser efter bortoperation af det ene eller begge bryster. Efter en konkret vurdering af de fysiske og kosmetiske gener af en operation, der bevarer en del af brystet, er det også muligt at yde en delprotese.

Kvinder, der af anden grund mangler det ene eller begge bryster, er ligeledes berettiget til proteser eller delproteser.

Vedr√łrende udskiftningstidspunkt kan det v√¶re vejledende, hvilken garanti leverand√łren har givet. Der er normalt l√¶ngere garanti p√• formfaste brystproteser.

Vedr√łrende brystproteser, der indopereres, henvises til sygehusv√¶senet.

Der ydes ikke efter serviceloven, hjælp til særlige protesebrystholdere eller badedragter.

* * *

Vejledningen på Retsinformation.

* * *
Historik
Vejledning nr. 7 af 15. februar 2011 om hj√¶lpemidler, biler, boligindretning mv. blev den 14. december 2017 afl√łst af den nug√¶ldende vejledning.