Høring af 7. juni 2017 over udkast til bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort.

Vist 174 gange.
Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 7. juni 2017 udkast til bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort i offentlig høring. Høringsfristen udløber den 21. juli 2017. Bekendtgørelsen trÌder i kraft den 1. september 2017.
Eventuelle bemĂŚrkninger til udkastet sendes pr. e-mail til llhj@oim.dk med kopi til fvjur@oim.dk.
Eventuelle spørgsmül kan rettes til fuldmÌgtig Liza Lund Højgaard Jensen (llhj@oim.dk), tlf. 41851433).
Udkastet til bekendtgørelsen er en følge af lovforslag L 55 af 9. november 2016 om udstedelse af legitimationskort, der efter vedtagelse blev udmøntet i lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af legitimationskort.

Herunder gengives først udkastet til bekendgørelsen og derefter bilag 1 om legitimationskortets udseende.

UDKAST
Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort

I medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af legitimationskort, fastsÌttes:

§ 1. Til personer pü 15 ür og derover kan udstedes et legitimationskort, der har til formül at dokumentere indehaverens identitet.
Stk. 2. Legitimationskortet udstedes i overensstemmelse med forskrifterne i bilag 1.

§ 2. Ansøgning om legitimationskort indleveres til den kommune, hvor ansøgeren er bopÌlsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR).
Stk. 2. Ansøgeren skal møde personligt op og ved forevisning af original dübs-, navne- eller fødselsattest eller pas, kørekort eller sygesikringsbevis godtgøre sin identitet. Kommunen kan i sÌrlige tilfÌlde anvende kontrolspørgsmül som supplerende kriterium til at godtgøre ansøgerens identitet.
Stk. 3. Ansøgningen skal vedlÌgges et fotografi af ansøgeren. Fotografiet skal opfylde følgende krav:
1) Fotografiet skal vĂŚre af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller eller andre skader.
2) Fotografiet skal vÌre et vellignende portrÌtbillede i størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet müler 30-36 mm i højden.
3) Fotografiet skal tages lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden hovedbeklÌdning og det øverste af skuldrene.
4) Ansigtet skal vĂŚre jĂŚvnt belyst.
5) Begge øjne skal vÌre helt synlige, og blikket skal vÌre rettet mod kameraet.
6) Munden skal vĂŚre lukket.
7) Briller mĂĽ ikke vĂŚre tonede og skal vĂŚre uden reflekser.
8) Baggrunden skal vĂŚre lys og uden skygger eller andre motiver.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at ansøgeren bÌrer hovedbeklÌdning pü det i stk. 2 nÌvnte fotografi, hvis ansøgeren af religiøse grunde anmoder herom. Tilladelse kan meddeles efter en konkret vurdering, süfremt ansigtets hovedtrÌk tydeligt fremgür af fotografiet. Dette betyder, at ansigtets hageparti, nÌse, kindben, øjne og øjenbryn ikke mü vÌre tildÌkket, og at panden skal vÌre afdÌkket i et südant omfang, at ansigtsformen fremgür.

§ 3. Kommunalbestyrelsen opkrÌver et gebyr pü højst 150 kr. for udstedelsen af legitimationskortet.
Stk. 2. Gebyret efter stk. 1 skal inden for rammen af det i stk. 1 nĂŚvnte maksimale gebyr svare til de med udstedelsen forbundne omkostninger, herunder administrationsomkostninger.

§ 4. Legitimationskortet udstedes med en gyldighedsperiode pü 10 ür.

§ 5. Bekendtgørelsen trÌder i kraft den 1. september 2017.

* * *

Bilag 1
Bestemmelser om legitimationskortets udseende og indhold mv.
Legitimationskortets udseende og indhold

Legitimationskortet har to sider.

1) Legitimationskortets forside
I forsidens øverste venstre hjørne er anført betegnelsen ”Legitimationskort”. I forsidens højre side findes et fotografi af indehaveren.

Legitimationskortets indhold er pü forsiden herudover anført med følgende indhold:
1. Indehaverens efternavn.
2. Indehaverens fornavn(e).
3. Indehaverens personnummer.
4. Udstedende kommunes nummer.
5. Legitimationskortets gyldighedsperiode.
Den anførte dato er udløbstidspunktet for legitimationskortet.
6. Indehaverens underskrift.
7. Fortrykt taktilt kendemĂŚrke.
8. Legitimationskortets serienummer.
9. Stregkode til aflĂŚsning af legitimationskortets indhold.

2) Legitimationskortets bagside
I bagsidens øverste venstre hjørne er anført ”Dette legitimationskort dokumenterer ikke opholds- eller arbejdstilladelse i Danmark”.

3) Legitimationskortets mĂĽl
1. Legitimationskortets mĂĽl er 8,5 cm x 5,4 cm.

* * *
Høringsportalen om udkastet.
Udkastet i pdf-format hos Høringsportalen.
Bilag 1 i pdf-format hos Høringsportalen.