LGBT Danmarks h√łringssvar af 8. august 2014 om SST’s udkast til vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede.

Vist 350 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark anf√łrer i sit h√łringssvar til Sundhedsstyrelsen (SST) om dennes udkast til “Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede”, at foreningen ikke kan acceptere Sundhedsstyrelsens
udkast
, som foreningen finder overordentligt formynderisk over for og umyndigg√łrende af de transpersoner, som ops√łger sundhedsv√¶senet med henblik p√• r√•dgivning om k√łnsidentitet og/eller k√łnskorrigerende behandling, og at det virker som om udkastet er skrevet ud fra betragtningen: “Vi ved bedst, hvad du er, og hvad der er bedst for dig.” Det er ikke en holdning, som er v√¶rdig i dagens Danmark.

LGBT Danmark har som bilag til sit h√łringssvar lavet sit eget forslag til, hvordan vejledningen efter foreningens mening b√łr udformes.

LGBT Danmark har endvidere sendt h√łringssvaret og foreningen forslag til vejledning til Sundhedsudvalget.

* * *
LGBT Danmarks f√łlgeskrivelse til Sundhedsstyrelsen vedr√łrende foreningens h√łringssvar.

From: Vibe Grevsen [grevsen@gmail.com]
Date: Sat, 9 Aug 2014 01:10:20 +0200
Subject: H√łringssvar vedr. Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede
To: Jette Vind Blichfeldt [jevb@sst.dk]

Kære Jette Vind Blichfeldt

Modtag venligst LGBT Danmarks h√łringssvar vedr√łrende Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede. Landsforeningen vedl√¶gger desuden vores eget udkast til en vejledning p√• omr√•det idet vi ikke kan tilslutte os Sundhedsstyrelsens udspil.


Venlig hilsen / Best regards

Vibe Grevsen
Talsperson for transpolitik

LGBT Danmark – Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

LGBT Danmarks h√łringssvar i sin helhed.

Fredag den 8. august 2014.
Sundhedsstyrelsen
Att. Jette Vind Blichfeldt
jevb@sst.dk

H√łringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2014 til
Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede

LGBT Danmark finder, at Sundhedsstyrelsens udkast til “Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede” er overordentligt formynderisk over for og umyndigg√łrende af de transpersoner, som ops√łger sundhedsv√¶senet med henblik p√• r√•dgivning om k√łnsidentitet og/eller k√łnskorrigerende behandling.
Det virker som om udkastet er skrevet ud fra betragtningen: “Vi ved bedst, hvad du er, og hvad der er bedst for dig.” Det er ikke en holdning, som er v√¶rdig i dagens Danmark.

Eksempler fra Sundhedsstyrelsens udkast

РFast multidisciplinært team
I afsnit “1 Udrednings og observationsforl√łb, henvisning til behandling og behandling af voksne over 18 √•r samt opf√łlgning” anf√łres
  “Udredning og behandling af voksne transk√łnnede kr√¶ver s√¶rlig ekspertise forankret i et fast multidisciplin√¶rt team, som best√•r af speciall√¶ger i psykiatri, gyn√¶kologi og plastikkirurgi med s√¶rlig viden om transseksuelle. [‚Ķ]”.

LGBT Danmark afviser, at der skal foretages en udredning, men anerkender en forunders√łgelse.
LGBT Danmark afviser ogs√•, at der er behov for et fast multidisciplin√¶rt team, f.eks. at der skulle v√¶re det fjerneste behov for kirurgiske kompetencer i forhold til en person, der √łnsker hormonbehandling.

– P√•r√łrendesamtaler
I afsnit “1.1.2 Udrednings- og observationsforl√łb” anf√łres
  “[‚Ķ] og inddragelse af p√•r√łrende eller andre som er t√¶t knyttede til patienten, som har kendt patienten gennem l√¶ngere tid”.

LGBT Danmark er af den opfattelse, at det er i strid med sundhedslovens bestemmelser om informeret samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger m.v., bekendtg√łrelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters p√•r√łrende at kr√¶ve, at p√•r√łrende inddrages. P√•r√łrende kan kun inddrages, hvis det sker efter udtrykkeligt samtykke fra den enkelte transk√łnnede.
LGBT Danmark finder det s√•ledes helt utilstedeligt at kr√¶ve, at f.eks. en 45-√•rig transk√łnnets for√¶ldre skal inddrages i det v√¶re sig et udredningsforl√łb eller en forunders√łgelse. Der skal foreligge konkrete √•rsager til at tilsides√¶tte den transk√łnnedes autonomi.

– Samme vurdering forud for vidt forskellige behandlinger
I afsnit “1.1.3 Status for udrednings- og observationsforl√łb forud for k√łnsmodificerende behandling” anf√łres
  Den videre gyn√¶kologiske og/eller plastikkirurgiske behandling foruds√¶tter, at der er gennemf√łrt et observationsforl√łb

Dermed underlægges de behandlinger, der er beskrevet i udkastet til vejledning, med få undtagelser samme psykiatriske vurdering uanset, at der er vid forskel på f.eks. henvisning til stemmetræning og på genitalkirurgi.

– Ingen overgangsordning for transk√łnnede, der allerede er i hormonbehandling
Afsnittet etablerer endvidere ingen overgangsordning for transk√łnnede, der allerede er i hormonbehandling, eller transk√łnnede, der har valgt at selvmedicinere.

LGBT Danmark bem√¶rker, at Sexologisk Klinik har meddelt, at de har otte m√•neders ventetid med den nuv√¶rende s√łgning til klinikken. Med et krav om, at alle transk√łnnede – uanset om de er i behandling eller ej – skal have foretaget en psykiatrisk udredning, f√łr en l√¶ge kan behandle eller forts√¶tte en behandling af dem med k√łnshormoner, m√• det forventes, at en gruppe transk√łnnede kan st√• uden behandling i en lang periode.

– Statusm√łder
I afsnit “1.1.3 Status for udrednings- og observationsforl√łb forud for k√łnsmodificerende behandling” og flere andre steder i udkastet” anf√łres,
  at der skal afholdes statusm√łder mellem de involverede speciall√¶ger.

LGBT Danmark finder dels, at det ikke er grundlag for at involvere de mange speciall√¶ger, og dels at der er ude af proportion at afholde alle disse statusm√łder og udf√¶rdige alle disse statusrapporter.

Real life experience
I afsnit “1.1.3 Status for udrednings- og observationsforl√łb forud for k√łnsmodificerende behandling” kr√¶ves som punkt “3”
  “En beskrivelse af patientens “real life experience“.

M√¶nd og kvinder – herunder transk√łnnede – udtrykker deres k√łn p√• et v√¶ld af forskellige m√•der.
LGBT Danmark finder det umuligt for behandlerne p√• en meningsfuld m√•de at definere, hvad det vil sige at leve som kvinde eller at leve som mand. Fors√łg herp√• viser sig i praksis at f√łre til forventninger om, at den enkelte skal reproducere bestemte k√łnsstereotyper med indskr√¶nkning af den personlige frihed til f√łlge.
LGBT Danmark er desuden enig med lovgiverne, der gentagne gange har udtalt, at det kun er den p√•g√¶ldende selv, der kan definere sin k√łnsidentitet, og kan derfor ikke tilslutte sig et krav om Real Life Experience.

РEnighed i det multidisciplinære team
I afsnit “1.1.3 Status for udrednings- og observationsforl√łb forud for k√łnsmodificerende behandling” anf√łres bl.a.
  “[‚Ķ] Den videre gyn√¶kologiske og/eller plastikkirurgiske behandling foruds√¶tter, at der er gennemf√łrt et observationsforl√łb, og at den for observationsforl√łbet ansvarlige psykiater i en status vurderer [‚Ķ] At det multidisciplin√¶re team er enigt i behandlingstilbuddet”.

LGBT Danmark finder som tidligere anf√łrt, at det ikke er grundlag for at involvere de mange speciall√¶ger, og at det er et voldsomt overdrevet krav at forlange enighed hos disse mange speciall√¶ger.

РKrav om udredning for indgreb på adamsæble, stemmelæber, stemme- og kommunikationsterapi samt epilering af hårvækst
I afsnit “1.3 Behandling af adams√¶ble, stemmel√¶ber m.v.” kr√¶ves der
  en udredning for at f√• henvisning til indgreb p√• adams√¶ble, stemmel√¶ber, stemme- og kommunikationsterapi samt epilering af h√•rv√¶kst.

LGBT Danmark bem√¶rker, at her i mange tilf√¶lde er tale om behandlinger, der i dag tilbydes transk√łnnede uden en psykiatrisk udredning, og finder det urimeligt og helt un√łdvendigt at kr√¶ve en udredning for at f√• en henvisning til s√•danne behandlinger.
LGBT Danmark bem√¶rker endvidere, at der er tale om behandlinger, som tilbydes cisk√łnnede personer uden en psykiatrisk udredning.
LGBT Danmark finder, at det er ulovlig forskelsbehandling af transk√łnnede at kr√¶ve psykiatrisk udredning af denne persongruppe forud for disse behandlinger.

– Brystimplantater
I afsnit “1.4.2 Den plastikkirurgiske behandling” kr√¶ves,
  at der er foretaget en udredning for at en transmand kan f√• tilladelse til brystfjernelse, og at en transkvinde kan f√• tilladelse til brystforst√łrende operation.

LGBT Danmark finder, at det er et helt urimeligt krav og ulovlig forskelsbehandling af transk√łnnede, at der skal foretages en s√•dan udredning, n√•r biologisk f√łdte m√¶nd kan f√• fjernet u√łnsket brystv√¶kst og biologisk f√łdte kvinder kan f√• foretaget brystforst√łrelse uden en psykiatrisk udredning.

– Sociale forhold
I afsnit “3.2.1 Erkl√¶ring fra afdelingen, som har foretaget udrednings- og observationsforl√łbet” kr√¶ves,
  at erkl√¶ringen fra den afdeling, hvor udrednings- og observationsforl√łbet er foretaget bl.a. skal indeholde oplysninger om sociale forhold og seksuelle udvikling.

LGBT Danmark finder det problematisk, at sådanne forhold inddrages, da de i almindelighed kun må inddrages i administrative beslutninger, når særlige grunde foreligger, og finder det i strid med sundhedslovens bestemmelse om let og lige adgang til sundhedsvæsenet at forskelsbehandle på baggrund af sociale forhold og seksuel udvikling.

Der er sket en stor udvikling i holdningen til og forståelsen for transpersoner og disses vilkår.

Herhjemme har Folketinget vedtaget en yderst fremsynet lovgivning om juridisk k√łnsskifte, som bringer Danmark frem i front internationalt. Den respekt for individet og individets evne og ret til at definere sig selv, som kommer til udtryk her, genfindes p√• ingen m√•de i udkastet.

Sundhedsloven anf√łrer alene, at
  en person efter ans√łgning kan f√• tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte, hvis ans√łgeren har f√•et stillet diagnosen transseksualitet, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf, og at ans√łgningen skal indgives til Sundhedsstyrelsen.

Politikerne har gentagne gange forud for og i forbindelse med vedtagelse af lovgivningen om juridisk k√łnsskifte givet udtryk for, at det kun er den enkelte selv, der kan definere sin k√łnsidentitet.
Da transseksualitet er betegnelsen om en person, hvis k√łnsidentitet ikke svarer til det ved f√łdslen tildelte k√łn, men som f√łler sig som tilh√łrende det modsatte k√łn, er den enkelte den n√¶rmeste til at definere sig som transseksuel.
For at opfylde sundhedslovens bestemmelse om en diagnose, og i erkendelse af, at den enkelte er den eneste, der kan definere sin k√łnsidentitet, og for at f√łlge intentionerne fra lovgivningen om juridisk k√łnsskifte om enkelthed og overskuelighed, respekt for individet og individets evne og ret til at definere sig selv, s√• er det alt tilstr√¶kkeligt, at en l√¶ge afgiver en erkl√¶ring om, at den p√•g√¶ldende er transseksuel,
har et vedholdende √łnske om kastration som led i k√łnsskifte og kan overskue konsekvenserne heraf.

LGBT Danmark g√łr opm√¶rksom p√•, at der i forbindelse med juridisk k√łnsskifte opereres med en refleksionsperiode p√• et halvt √•r netop med henblik p√• at sikre, at ans√łgerens √łnske er vedholdende.
LGBT Danmark anbefaler desuden, at Sundhedsstyrelsen skeler til sit eget udkast til Vejledning om sterilisation, hvori visse personer underl√¶gges en refleksionsperiode p√• et halvt √•r forud for tilladelse til det irreversible indgreb, som sterilisation betegnes som, men i √łvrigt ikke underl√¶gges et l√¶ngerevarende psykiatrisk udredningsforl√łb.
I udkast til Vejledning om sterilisation fremgår desuden, at den praktiserende læge vurderer om patienten er habil, eller om det er betænkeligt at lade personen selv anmode om det irreversible indgreb.

Det er således kendt indenfor lovgivningen og i Sundhedsstyrelsen at lade vedholdenhed dokumentere igennem en refleksionsperiode og lade habilitet (evnen til at overskue konsekvenserne) dokumenteres af den praktiserende læge.
LGBT Danmark finder derfor, at erkl√¶ringen forud for k√łnskorrigerende behandling udm√¶rket kan udarbejdes af ans√łgerens alment praktiserende l√¶ge.

LGBT Danmark finder grund til at erindre om, at “Specialeplanl√¶gning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusv√¶senet” her i 2014 er under revision.
Specialeplanlægningen har for så vidt angår transforhold ikke undergået nogen ændring under nogen af revisionerne og må betegnes som helt ude af trit med nutiden.

Alene på grund af ændringen af sundhedslovens § 115, men også og ikke mindst på grund af den udvikling, der er sket i holdningen til og forståelsen for transpersoner og disses vilkår, vil det være hensigtsmæssigt at underkaste alle afsnit omkring transforhold en nytænkning og en grundig revision.

LGBT Danmark er endvidere ikke enig med Sundhedsstyrelsen i, at “Vurdering af indikation for k√łnsskifteoperation”, hvilket jf. sundhedsloven vil sige, “om en person er transseksuel, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf”, er en h√łjt specialiseret funktion, som anf√łrt i specialevejledningerne.
For at et behandlingssted kan opn√• betegnelsen h√łjt specialiseret indenfor omr√•derne gyn√¶kologi, plastikkirurgi og psykiatri kr√¶ves bl.a., at behandlingsstedet har kompetencer indenfor niveau 3-an√¶stesi, thoraxkirurgi, hjerte/karkirurgi samt mulighed for akut psykiatrisk bistand.
LGBT Danmark finder ikke, at der er fagligt bel√¶g for at stille s√•danne krav til behandlingssteder, der √łnsker at tilbyde vurdering af “om en person er transseksuel, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf” og/eller √łnsker at tilbyde hormonbehandling af transk√łnnede.

LGBT Danmark er helt opmærksom på, at der skal udvises ekstra omhu, når det drejer sig om unge under 18 år.

Vedr√łrende voksne myndige personer er det LGBT Danmarks klare opfattelse, at de har gjort sig store overvejelser, og at langt de fleste er afklarede om deres k√łnsidentitet, og hvad de √łnsker.

Vejledningen skal derfor inden for g√¶ldende lovgivning tage udgangspunkt i de enkelte transpersoner, deres eventuelle problemer og deres √łnsker, og i, at sundhedssystemet i videst muligt omfang skal r√•dgive og st√łtte dem.

LGBT Danmark √łnsker overordnet, at transpersoner, der er afklarede om deres k√łnsidentitet skal have adgang til k√łnsmodificerende behandling herunder kastration som led i k√łnsskifte, hvis de √łnsker det.
Personer, der ikke er afklarede eller i √łvrigt har problemer med at definere deres k√łnsidentitet, skal tilbydes r√•d og vejledning med henblik p√• at f√• afklaret deres k√łnsidentitet, s√•ledes at den enkelte selv bliver i stand til at tr√¶ffe en kvalificeret beslutning om eventuelt √łnske om k√łnsmodificerende behandling herunder kastration som led i k√łnsskifte.
Denne r√•dgivning og vejledning skal ikke udmunde i nogen erkl√¶ring, men alene bidrage til at g√łre den enkelte i stand til selv at tr√¶ffe kvalificeret beslutning om behandling og til overskue konsekvenserne heraf.

LGBT Danmark kan p√• baggrund af de beskrevne problemer ikke acceptere Sundhedsstyrelsens udkast til “Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede”.

./. LGBT Danmark har som f√łlge af foranst√•ende udformet vedlagte udkast til “Vejledning om r√•dgivning, st√łtte og behandling af transk√łnnede, forunders√łgelse og tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte”, som landsforeningen √łnsker erstatter Sundhedsstyrelsens udkast, og √łnsker desuden at specialevejledningerne √¶ndres i overensstemmelse hermed.

LGBT Danmark finder det ogs√• hensigtsm√¶ssigt, at der i vejledningen er anf√łrt en ordliste, der klart og tydeligt definerer de forskellige ord/begreber.

LGBT Danmark beder Sundhedsstyrelsen oplyse, om styrelsen deler landsforeningens definitioner af de ord/begreber som er anf√łrt i medsendte bilag til landsforeningens udkast til vejledning.
Hvis dette ikke er tilf√¶ldet, √łnskes Sundhedsstyrelsens definitioner oplyst.

Med venlig hilsen

Vibe Grevsen
Transpolitisk talsperson
S√łren Laursen
Forperson

LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

* * *
H√łringssvaret i pdf-format.

Bilaget med foreningens udkast til vejledning.