H√łringssvar af 17. august 2006 fra Trans-Danmark til udkast til Vejledning om kastration.

Vist 207 gange.
Trans-Danmark indsendte den 17. august 2006 h√łringssvar til Sundhedsstyrelsens forslag til vejledning om kastration med henblik p√• k√łnsskifte udsendt den 30. juni 2006.

H√łringsskrivelsen gengives herunder

Enhed For tilsyn
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67,
2300 K√łbenhavn S.

Karup, den 17. august 2006

H√łringssvar vedr√łrende vejledning om kastration med henblik p√• k√łnsskifte.
J.nr. 0-608-01-15/1/KWI

Det udsendte forslag til vejledning virker i sin struktur noget rodet, idet egentlige retningslinjer er sammenblandet med eksisterende administrativ praksis og nye regler.

Vejledningen b√łr v√¶re udformet, s√• den klart viser, hvad der kr√¶ves for at f√• tilladelse til Kastration med henblik p√• k√łnsskifteoperation, og den procedure som skal f√łlges.

Foreningen tillader sig derfor at formulere sit eget forslag til vejledning.

Herunder:
Forslag til vejledning.
Forslag til vejledning i kommenteret form.

Vejledning om kastration i forbindelse med k√łnsskifte

Denne vejledning knytter sig til bekendtg√łrelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte (herefter bekendtg√łrelse om sterilisation og kastration), samt sundhedsloven nr. 546 af 24. juni 2005.

1. Almindelige bemærkninger
Kastration med henblik p√• k√łnsskifte er reguleret i sundhedslovens kapitel 33.
Efter ¬ß 115 kan der gives tilladelse til kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse.
Efter ¬ß 116 er det indenrigs- og sundhedsministeren der giver tilladelse til kastration. Denne kompetence er i henhold til bekendtg√łrelse om sterilisation og kastration ¬ß 5, videregivet til Sundhedsstyrelsen.
Efter § 246 afholdes udgifterne til kastration af staten.

2. Betingelser
2.1. Ans√łgerens k√łnsdrift skal som anf√łrt i sundhedslovens ¬ß 115 medf√łre betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse.
2.2. Ans√łgerens √łnske om k√łnsskifte skal v√¶re vedholdende, og ans√łgeren skal kunne overskue konsekvenserne af et k√łnsskifte.

3. Fremgangsm√•den ved anmodning om kastration i forbindelse med k√łnsskifte
3.1. Indledende fase
3.1.1. Ans√łgeren henvender sig til sin alment praktiserende l√¶ge, der henviser til den afdeling/klinik, der skal st√• for observationsforl√łbet og udf√¶rdige erkl√¶ring til brug for afg√łrelsen af, om tilladelse til k√łnsskifte skal tillades.
3.1.2. Det fremg√•r af Sundhedsstyrelsens ‚ÄĚVejledning om specialeplanl√¶gning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusv√¶senet‚ÄĚ hvilket/hvilke steder, der kan varetage denne behandlingsform.

3.2. Observationsfase
3.2.1. Observationsfasen indledes med en generel samtale med ans√łgeren og indhentning n√łdvendige l√¶gelige oplysninger.
3.2.2. Der udarbejdes en plan over observationsforl√łbet indeholdende oplysning om
3.2.2.1. hvilke unders√łgelser og test, der skal gennemf√łres, og
3.2.2.2. en tidsm√¶ssig ramme over forl√łbet, der som hovedregel ikke m√• overstige 2 √•r.
3.2.2.3. S√•fremt ans√łgeren ikke allerede ved observationsfasens begyndelse lever fuld tids som det √łnskede k√łn, skal p√•g√¶ldende inden observationsforl√łbets afslutning have levet fuldtids som det √łnskede k√łn i 1 √•r.
3.2.2.4. Bliver der undervejs i forl√łbet behov for yderligere unders√łgelser eller test, eller kan tidsrammen ikke overholdes, skal dette begrundes af den afdeling/klinik, som foretager observationen og tidsplanen ajourf√łres.

3.3. Erklæring
En erkl√¶ring vil typisk skulle indeholde f√łlgende:
3.3.1. Generelle oplysninger
a) navnet p√• den l√¶ge ans√łgeren har haft kontakt med i forbindelse med observationsforl√łbet,
b) varighed af ans√łgerens kontakt til den l√¶ge, der har st√•et for observationsforl√łbet,
c) psykologiske tests, herunder navn og stillingsbetegnelse på den person der har stået for testene,
d) kontakt med andre afdelinger,
e) kontakt med andre relevante personer/institutioner.
3.3.2. Observations oplysninger
Endvidere skal erklæringen indeholde oplysning om:
a) sociale forhold,
b) legemlige sygdomme,
c) medicin- og alkoholforbrug, herunder misbrug,
d) tidligere og nuværende psykiske tilstand,
e) seksuel udvikling,
f) k√łnsskifte√łnsket (ans√łgerens og andres oplysninger, forl√łbet indtil nu etc.),
g) k√łnshormonbehandling,
h) psykologisk unders√łgelse, (eventuelt flere, konklusion af unders√łgelsen, eventuelle kommentarer til unders√łgelsen af den der udarbejder erkl√¶ringen),
j) objektiv psykisk unders√łgelse,
3.3.3. Konklusion indeholdende
a) et kort resume af observationsforl√łbet, og resum√© af
b) hvad er taler for og imod ans√łgerens √łnske om et k√łnsskifte,
c) hvorledes det sk√łnnes, at ans√łgeren vil klare en eventuel den k√łnsmodificerende behandling, herunder ans√łgerens mentale ressourcer,
d) testpsykologisk og klinisk indtryk,
e) ans√łgerens reaktion p√• k√łnshormonbehandling – b√•de psykisk og fysisk,
f) ans√łgerens reaktion p√• afdelingens/klinikkens erkl√¶ring.

3.4. Ans√łgning og tilladelse
3.4.1. Ans√łgning om tilladelse til k√łnsskifte indsendes til Sundhedsstyrelsen, der tr√¶ffer afg√łrelse.
3.4.2. Hvis den afdeling/klinik, der har udf√¶rdiget erkl√¶ringen, ikke kan anbefale ans√łgerens √łnske om et k√łnsskifte, forel√¶gges sagen for Retsl√¶ger√•det til udtalelse inden Sundhedsstyrelsen tr√¶ffer sin afg√łrelse.
3.4.3. Sundhedsstyrelsen kan i √łvrigt, hvis der sk√łnnes at v√¶re s√¶rlige forhold til stede, forel√¶gge en sag for Retsl√¶ger√•det.

3.5. Operation
3.5.1. Operationen foreg√•r p√• det hospital/den klinik som if√łlge Sundhedsstyrelsens Vejledning om specialeplanl√¶gning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusv√¶senet foretager k√łnsskifteoperationer.
3.5.2. Operationens omfang. For at blive godkendt som et k√łnsskifte kr√¶ves, at
a) k√łnskirtlerne er fjernet (orchidektomi),
b) penis er fjernet (penektomi),k√łnsl√¶ber
c) vaginoplastik og tildannelse af er foretaget.
d) Ved kvinde til mand k√łnsskifte kan forholdene variere. Det er dog en, at b√•de livmoder og begge √¶ggestokke er fjernet.
3.5.3. L√¶gen, der har foretaget operationen udf√¶rdiger en erkl√¶ring til ans√łgeren om, at operationen opfylder kravene til anerkendelse af k√łnsskiftet.

4. Efter operationen
4.1. Ans√łgeren indsender erkl√¶ringen fra den opererende l√¶ge til Sundhedsstyrelsen.
4.2. Sundhedsstyrelsen s√łrger for, at den p√•g√¶ldendes nye k√łn bliver registreret i Det Centrale Personregister, og at den p√•g√¶ldende f√•r et nyt personnummer, der svarer til det nye k√łn.
4.3. Herefter kan den p√•g√¶ldende f√• nyt fornavn, der svarer til det nye k√łn og f√• udstedt nyt pas, k√łrekort m.v.

5. Anerkendelse af k√łnsskifte foretaget i udlandet
5.1. Ans√łgning om godkendelse af k√łnsskifte foretaget i udlandet indsendes til Sundhedsstyrelsen vedlagt en erkl√¶ring fra den opererende l√¶ge om operationen.
5.2. S√•fremt erkl√¶ringen ikke sk√łnnes fyldestg√łrende, skal der indhentes en erkl√¶ring fra en dansk l√¶ge.

Sundhedsstyrelsen, den……… 2006
Underskrifter.

Kommentarer til forslaget
Indledningsvis er det foreningens opfattelse at denne udformning er mere logisk og lettere at læse og forstå.
Vejledningen indeholder i det alt væsentligste det samme, som Sundhedsstyrelsens forslag.

Kommentarer til de enkelte punkter.
Kommentarer Forslaget
Her er samlet henvisninger til og omtale af love og bekendtg√łrelser. 1. Almindelige bem√¶rkninger
Kastration med henblik p√• k√łnsskifte er reguleret i sundhedslovens kapitel 33.
Efter ¬ß 115 kan der gives tilladelse til kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse.
Efter ¬ß 116 er det indenrigs- og sundhedsministeren der giver tilladelse til kastration. Denne kompetence er i henhold til bekendtg√łrelse om sterilisation og kastration ¬ß 5, videregivet til Sundhedsstyrelsen.
Efter § 246 afholdes udgifterne til kastration af staten.
De overordnede betingelser. 2. Betingelser
2.1. Ans√łgerens k√łnsdrift skal som anf√łrt i sundhedslovens ¬ß 115 medf√łre betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse
2.2. Ans√łgerens √łnske om k√łnsskifte skal v√¶re vedholdende, og ans√łgeren skal kunne overskue konsekvenserne af et k√łnsskifte.
  3. Fremgangsm√•den ved anmodning om kastration i forbindelse med k√łnsskifte
Dette er dels en god vejledning for ans√łgeren, men ogs√• af betydning for den alment praktiserende l√¶ge, der s√¶dvanligvis er den f√łrste, som ans√łgeren f√•r forbindelse til. 3.1. Indledende fase
3.1.1. Ans√łgeren henvender sig til sin alment praktiserende l√¶ge, der henviser til den afdeling/klinik, der skal st√• for observationsforl√łbet og udf√¶rdige erkl√¶ring til brug for afg√łrelsen af, om tilladelse til k√łnsskifte skal tillades.
Der er ikke anf√łrt, at k√łnsskifteomr√•det er klassificeret som h√łjt specialiseret. Hvis klassifikationen √¶ndres, s√• vil det dermed ikke v√¶re n√łdvendigt at √¶ndre vejledningen. 3.1.2. Det fremg√•r af ‚ÄĚSundhedsstyrelsens Vejledning om specialeplanl√¶gning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusv√¶senet‚ÄĚ hvilket/hvilke steder, der kan varetage denne behandlingsform.
Vi finder det v√¶sentligt, at der laves en plan over observationsforl√łbet, da det er meget belastende for ans√łgeren ikke at have et ordentligt kendskab til forl√łbet og is√¶r til den tidsm√¶ssige horisont. 3.2. Observationsfase
3.2.1. Observationsfasen indledes med en generel samtale med ans√łgeren og indhentning n√łdvendige l√¶gelige oplysninger.
3.2.2. Der udarbejdes en plan over observationsforl√łbet indeholdende oplysning om
3.2.2.1. hvilke unders√łgelser og test, der skal gennemf√łres, og
3.2.2.2. en tidsm√¶ssig ramme over forl√łbet, der som hovedregel ikke m√• overstige 2 √•r.
Dette punkt var ikke med i Sundhedsstyrelsens forslag, men vi finder det vigtigt, at det anf√łres. 3.2.2.3. S√•fremt ans√łgeren ikke allerede ved observationsfasens begyndelse lever fuld tids som det √łnskede k√łn, skal p√•g√¶ldende inden observationsforl√łbets afslutning have levet fuldtids som det √łnskede k√łn i 1 √•r.
Anf√łres, da enhver planl√¶gning kan skride, ligesom der kan blive behov for unders√łgelser, som ikke fra start var forudset. Men det er vigtigt, at det begrundes over for ans√łgeren, og at planen ajourf√łres. 3.2.2.4. Bliver der undervejs i forl√łbet behov for yderligere unders√łgelser eller test, eller kan tidsrammen ikke overholdes, skal dette begrundes af den afdeling/klinik, som foretager observationen og tidsplanen ajourf√łres.
Indholdet er i det v√¶sentligste i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens forslag, men √¶ndret lidt i r√¶kkef√łlgen og formuleringen. 3.3. Erkl√¶ring
En erkl√¶ring vil typisk skulle indeholde f√łlgende: 3.3.1. Generelle oplysninger
a) navnet p√• den l√¶ge ans√łgeren har haft kontakt med i forbindelse med observationsforl√łbet,
b) varighed af ans√łgerens kontakt til den l√¶ge, der har st√•et for observationsforl√łbet,
c) psykologiske tests, herunder navn og stillingsbetegnelse på den person der har stået for testene,
d) kontakt med andre afdelinger,
e) kontakt med andre relevante personer/institutioner.
3.3.2. Observations oplysninger
Endvidere skal erklæringen indeholde oplysning om:
a) sociale forhold,
b) legemlige sygdomme,
c) medicin- og alkoholforbrug, herunder misbrug,
d) tidligere og nuværende psykiske tilstand,
e) seksuel udvikling,
f) k√łnsskifte√łnsket (ans√łgerens og andres oplysninger, forl√łbet indtil nu etc.),
g) k√łnshormonbehandling,
h) psykologisk unders√łgelse, (eventuelt flere, konklusion af unders√łgelsen, eventuelle kommentarer til unders√łgelsen af den der udarbejder erkl√¶ringen),
i) objektiv legemlig unders√łgelse,
j) objektiv psykisk unders√łgelse,
3.3.3. Konklusion indeholdende
a) et kort resume af observationsforl√łbet, og resum√© af
b) hvad er taler for og imod ans√łgerens √łnske om et k√łnsskifte,
c) hvorledes det sk√łnnes, at ans√łgeren vil klare en eventuel den k√łnsmodificerende
behandling, herunder ans√łgerens mentale ressourcer,
Bemærkning:
‚ÄĚog om nuv√¶rende genitalia m.m. medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser‚ÄĚ
er udeladt, da det sk√łnnes gr√¶nsende til det umulige for en l√¶ge at g√łre den vurdering.
Det, der m√• t√¶lle, er, at n√•r ans√łgeren er n√•et s√• langt i forl√łbet, er det irelevant at vurdere mere p√• dette punkt.
d) testpsykologisk og klinisk indtryk,
U√¶ndret. e) ans√łgerens reaktion p√• k√łnshormonbehandling – b√•de psykisk og fysisk,
f) ans√łgerens reaktion p√• afdelingens/klinikkens erkl√¶ring.
Det findes mest hensigtsm√¶ssigt og hensynsfuldt, at tilladelse til k√łnsskiftet gives inden operationen bliver foretaget. Det vil jo v√¶re malplaceret, at Sundhedsstyrelsen f√łrst skal tr√¶ffe afg√łrelsen efter operationen ‚Äď is√¶r, hvis afg√łrelsen er et afslag. 3.4. Ans√łgning og tilladelse
3.4.1. Ans√łgning om tilladelse til k√łnsskifte indsendes til Sundhedsstyrelsen, der tr√¶ffer afg√łrelse.
Vi er af den opfattelse at inddragelsen af Retsl√¶ger√•det generelt er un√łdvendig. At forel√¶gge en ans√łgning om kastration for Retsl√¶ger√•det er oprindeligt en sikkerhedsforanstaltning i forbindelse med tvangsm√¶ssige kastrationer.
I forbindelse med ans√łgning om k√łnsskifte er det modsatte jo tilf√¶ldet. Der er det jo et √łnske fra ans√łgeren.
Vi finder derfor ikke, at der er behov for at forel√¶gge samtlige sager for Retsl√¶ger√•det. Hvis en erkl√¶ring st√łtter en patients √łnske om k√łnsskifte, s√• findes en forel√¶ggelse for Retsl√¶ger√•det derfor helt un√łdvendig omkostningskr√¶vende og tidsr√łvende. Derimod findes det vigtigt, at en erkl√¶ring, der ikke st√łtter ans√łgerens √łnske om k√łnsskifte kan blive vurderet en ekstra gang.
Vores forslag giver dog en mulighed for, at sagen i særlige tilfælde alligevel kan forelægges for Retslægerådet.
3.4.2. Hvis den afdeling/klinik, der har udf√¶rdiget erkl√¶ringen, ikke kan anbefale ans√łgerens √łnske om et k√łnsskifte, forel√¶gges sagen for Retsl√¶ger√•det til udtalelse inden Sundhedsstyrelsen tr√¶ffer sin afg√łrelse.
3.4.3. Sundhedsstyrelsen kan i √łvrigt, hvis der sk√łnnes at v√¶re s√¶rlige forhold til stede, forel√¶gge en sag for Retsl√¶ger√•det.
Ikke anf√łrt i Sundhedsstyrelsens forslag.
Hvis der sker √¶ndringer i vejledningen om specialeplanl√¶gning, ber√łrer det ikke denne vejledning.
3.5. Operation
3.5.1. Operationen foreg√•r p√• det hospital/den klinik som if√łlge Sundhedsstyrelsens Vejledning om specialeplanl√¶gning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusv√¶senet foretager k√łnsskifteoperationer.
Ingen ændringer. 3.5.2. Operationens omfang.
For at blive godkendt som et k√łnsskifte kr√¶ves, at
a) k√łnskirtlerne er fjernet (orchidektomi),
b) penis er fjernet (penektomi),
c) vaginoplastik og tildannelse af k√łnsl√¶ber er foretaget.
d) Ved kvinde til mand k√łnsskifte kan forholdene variere. Det er dog en, at b√•de livmoder og begge √¶ggestokke er fjernet.
Tilf√łjelse. Der vil jo v√¶re behov for en form for udtalelse for at Sundhedsstyrelsen kan vide, at operationen er gennemf√łrt. 3.5.3. L√¶gen, der har foretaget operationen udf√¶rdiger en erkl√¶ring til ans√łgeren om, at operationen opfylder kravene til anerkendelse af k√łnsskiftet.
Findes mest hensigtsm√¶ssigt, at det er ans√łgeren, der f√•r udleveret erkl√¶ringen og sender den til Sundhedsstyrelsen. 4. Efter operationen
4.1. Ans√łgeren indsender erkl√¶ringen fra den opererende l√¶ge til Sundhedsstyrelsen.
Noget forenklet, men i det store og hele identisk med Sundhedsstyrelsens forslag. 4.2. Sundhedsstyrelsen s√łrger for, at den p√•g√¶ldendes nye k√łn bliver registreret i Det Centrale Personregister, og at den p√•g√¶ldende f√•r et nyt personnummer, der svarer til det nye k√łn.
4.3. Herefter kan den p√•g√¶ldende f√• nyt fornavn, der svarer til det nye k√łn og f√• udstedt nyt pas, k√łrekort m.v.
Noget forenklet. Det m√• v√¶re tilstr√¶kkeligt for Sundhedsstyrelsen med en erkl√¶ring fra den opererende l√¶ge for at kunne tr√¶ffe afg√łrelse. Forslaget giver dog mulighed for at kr√¶ve en supplerende dansk erkl√¶ring. 5. Anerkendelse af k√łnsskifte foretaget i udlandet
5.1. Ans√łgning om godkendelse af k√łnsskifte foretaget i udlandet indsendes til Sundhedsstyrelsen vedlagt en erkl√¶ring fra den opererende l√¶ge om operationen.
5.2. S√•fremt erkl√¶ringen ikke sk√łnnes fyldestg√łrende, skal der indhentes en erkl√¶ring fra en dansk l√¶ge.

Sluttelig skal jeg anmode om at foreningen f√•r tilsendt samtlige indkomne h√łringssvar og i √łvrigt bliver holdt orienteret om sagens videre forl√łb.

Med venlig hilsen

Karin Astrup
Formand Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle.

* * *
H√łringsskrivelsen fra Trans-Danmark i pdf-format.