Hormonbehandling af transk√łnnede unge under 18 √•r i Afdeling for V√¶kst og Reproduktion p√• RH. Vejl. for behandlere.

Vist 142 gange.
Rigshospitalet har udf√¶rdiget en vejledning for behandlere ved Afdeling for V√¶kst og Reproduktion, som tidligere hed Klinik for V√¶kst og Reproduktion om hormonbehandling af transk√łnnede unge under 18 √•r.
Vejledningen er gældende fra den 27. marts 2019.

Vejledningen gengives herunder

Formål
Hormonbehandling af transk√łnnede unge under 18 √•r
Udredning og behandling af b√łrn og unge under 18 √•r med sv√¶r k√łnsidentitet er blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen i Danmark Juni 2015 og etableret i Region Hovedstaden Januar 2016.

Udredning af k√łnsidentitetsforstyrrelse og opf√łlgning varetages af Sexologisk klinik, Psykiatrisk Center Rigshospitalet, og b√łrne-ungdomspsykiatrisk afdeling Bispebjerg Hospital, som ogs√• afd√¶kker evt. komorbiditet. Alle patienter dr√łftes l√łbende ved m√•nedlige team m√łder med deltagelse af alle involverede afdelinger samt ad hoc ved behov.

Denne vejledning beskriver udelukkende den hormonelle behandling af transk√łnnede unge under 18 √•r p√• Afdeling for V√¶kst og Reproduktion og deres overgang til Gyn√¶kologisk Afdeling som voksne. Vejledningen f√łlger g√¶ldende internationale guidelines se artikel under bilag (Hembree et al. 2017) og website http://www.wpath.org

Principperne i den hormonelle behandling bygger på velkendte behandlingsalgoritmer af patienter med for tidlig og forsinket pubertet.

Standardforl√łb
Nedenst√•ende skabelon beskriver de overordnede principper i et behandlingsforl√łb, som dog kun er vejledende. Der kan opst√• behov for individualiserede forl√łb, som afviger fra nedenst√•ende hos f.eks. individer med meget tidlig eller sen pubertet eller unge som f√łrst henvender sig sent. Disse forl√łb dr√łftes ved tv√¶rfaglig konference.

Pubertetsbremsende behandling med GnRH analog kan startes n√•r mindst Tanner stadie 2 for puberteten er opn√•et. Behandling med mandligt/kvindeligt (kryds)hormon p√•begyndes individuelt og optrappes over 1-2 √•r til voksendosis mens der sidel√łbende gives GnRH analog. N√•r v√¶kst og puberteten er afsluttet og voksendosis opn√•et, foretages transition til voksenregi. Pt. beh√łver ikke at v√¶re fyldt 18 √•r. HUSK at s√łge medicintilskud til testosteronbehandling for FtM.

N√•r testosterondosis er trappet op til voksen dosis, seponeres GnRH. Hvis der opleves gennembrudsbl√łdning, kan GnRH behandling genoptages eller testosteron suppleres med gestagen. Hos alle FtM bibeholdes GnRH behandling sidel√łbende med √łstrogen.

Unge mellem ca. 8-15 år (piger) og 9-16 år (drenge) kan have brug for tidlig vurdering af vækst og pubertet, når der ved de indledende samtaler findes tegn på pubertet eller der er tvivl om pubertetsudviklingen.

Den initiale vurdering ved GnRH start indeholder v√¶kstkurve, pubertetsvurdering a.m. Tanner (kun hvor det er klinisk relevant), eventuelt knoglealder ( kun hvor det er klinisk relevant) mhp. sluth√łjdeprognose og blodtryksm√•ling. Blodpr√łver: Labka pakke ‚ÄôTransudredning‚Äô. Positive fund udredes efter vanlige retningslinjer. Afh. af alder og pubertetsstadier kan der tilbydes s√¶ddeponering til biologiske drenge. Denne kan foreg√• p√• egen afdelingen eller 2 steder i Region Midtjylland.
Marianne Daniel Rohde
Fertilitetsklinikken
Regionshospitalet Horsens
E-mail: marrohde@rm.dk
Telefon: 7842 6567

Helle Olesen Elbæk
Fertilitetsklinikken
Regionshospitalet Skive
E-mail helle.elbaek@viborg.rm.dk
Telefon: 7884 5709

  Kliniske unders√łgelser Billeddiagnostik Blodpr√łver Andet
Start GnRH behandling V√¶kst inkl. siddeh√łjde
(Pubertetsstadier)
Blodtryk
Knoglealder (hvis
mere end 1 år
gammel) og ikke
udvokset.
DXA scanning
Labkapakke
’TransGnRHStart’
Dr√łftelse af
fertilitet / evt.
sæddeponering
Under GnRH behandling Vækst
(Pubertetsstadie)
Blodtryk
Hver 3. måned*
(Knoglealder hvert
år)
DXA scanning hvert
år og ved start af
krydshormon
Labkapakke
’TransGnRH’
Hver 3. måned
GnRH injektion s.c.
Krydshormonbehandling
+ GnRH
Vækst
(Pubertetsstadie)
Blodtryk
Hver 3. måned**
Siddeh√łjde ved afslutning
(Knoglealder hvert
år)
DXA scanning hvert
2. år og ved
afslutning
UL genitalia interna biologiske piger ved afslutning
Labkapakke
’Transkrydshormoner’
Hver 3. måned
GnRH injektion s.c.
*:Ses mindst en gang om året af kontaktlægen
**:Ses 3 mdr efter opstart, bagefter hver gang hos kontaktlægen så vidt muligt.

LABKA pakker

Kopi af Nye blodpr√łver transk√łnnede REV 2019.03.05.jpg

Nye blodpr√łver transk√łnnede
Nye blodpr√łver transk√łnnede

Under GnRH behandling foretages den kliniske kontrol hovedsagligt hos sygeplejerske. Under krydshormonbehandling ses patienter af lægen efter behov og mindst hver 2. gang.

Fremgangsmåde
Medicinsk behandling
Al medicin udleveres fra Afdeling for V√¶kst og Reproduktion, s√• l√¶nge patienten behandles der. Ved transition til voksenafdeling afholdes medicinudgift af patienter og der skal s√łges kronikertilskud ved kombinationsbehandling GnRH analog plus k√łnshormon.

GnRH analog
Prostap 11,25 mg hver 3. måned (ved start 0-1-3 mdr)

Der gives tilskud med vitamin D/ calcium sidel√łbende til behandlingen, dosering afh√¶ngigt af 25OH vitamin D niveau. Der anbefales sund livsstil efter KRAM kriterier.

Behandling med k√łnshormoner,
Dosis trappes op under hensyntagen til alder, v√¶kst og kosmetisk resultat under monitorering af subjektive, objektive og biokemiske bivirkninger. Behandling forts√¶ttes, mens k√łnshormon optrappes til fuld voksendosis for at sikre suppression af gonadotropiner. Dosering af k√łnshormoner reguleres ved hj√¶lp af serumniveau og klinisk effekt, da absorption og metabolisering kan variere betydeligt mellem individer. Derfor er nedenst√•ende doser kun vejledende.

Testosteron:
Tostran: Startdosis 10 mg t.d. dagligt, trappes op + 10 mg hver 3. måned, evt. skift til Nebido 1000 mg i.m. hver 12. eller med andet interval uge som voksen

Alternativt: Testoviron: 25mg i.m./m√•ned med efterf√łlgende optrapning. Der stiles mod s-testosteron og fri testosteron mellem 0 og 2 SD under hensyntagen af Hgb, HKT, s-√łstradiol og blodtryk

√ėstradiol:
√ėstradiol: Vivelle Dot t.d. 12,5-25 mikrogram/d√łgn, trappes (fordobles) op hver 6. m√•ned indtil 50-100 mikrogram/d√łgn, som voksen evt. overgang til Estragel
Alternativ: √ėstradioltabletter hvis patienten ikke √łnsker transdermal behandling (Startdosis: 0.5 mg som findes magistrelt). Der stiles mod s-√łstradiol omkring 0-2 SD under hensyntagen til blivende effekt og blodtryk.

Individualiserede behandlingsforl√łb
Unge, som henvender sig sent og hos hvem pubertet og vækst er afsluttet, kan have behov for medicinsk behandling i deres diagnostiske udredningsfase, f.eks. behov for at stoppe menstruationer. Dette er en konferencebeslutning i teamet.

[Retur] “bilag (Hembree et al. 2017)”
Bilag
jc.2017-01658.pdf

* * *

Vejledningen hos Rigshospitalet.
Link til vejledningen hos Center for K√łnsidentitet under punktet “Vejledninger”.