Årsberetning fra Europa-Parlamentet af 12. december 2018 (P8_TA(2018)0515) om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2017 og Den Europæiske Unions politik på området.

Vist 84 gange.
Den 12. december 2018 vedtog Europa-Parlamentet p√• sit m√łde i Strasbourg sin √•rsberetning – P8_TA(2018)0515 – om menneskerettigheder og demokrati i verden 2017 og Den Europ√¶iske Unions politik om menneskerettigheder og demokrati.

Herunder gengives uddrag af årsberetningen

Generelle betragtninger
  1. ford√łmmer p√• det kraftigste alle former for forskelsbehandling, bl.a. p√• grundlag af race, kaste og lignende systemer med arvet status, k√łn, seksuel orientering, handicap eller anden status; er foruroliget over de mange udtryk for racisme, fremmedhad og andre former for intolerance og den manglende politisk repr√¶sentation for de mest s√•rbare grupper, s√•som etniske, sproglige og religi√łse mindretal, personer med handicap, LGBTI-samfundet, kvinder og b√łrn; opfordrer EU til at styrke sin indsats for uden sondring at udrydde alle former for forskelsbehandling og fremme bevidsthed, en kultur pr√¶get af tolerance og inklusion og s√¶rlig beskyttelse af de mest s√•rbare grupper gennem menneskerettighedsdialoger og politiske dialoger, EU-delegationernes arbejde og offentligt diplomati; opfordrer alle lande til at sikre, at deres respektive institutioner yder effektiv retsbeskyttelse inden for deres jurisdiktioner; understreger betydningen af at udvikle uddannelsesstrategier i skolerne for at √łge bevidstheden blandt b√łrn og give dem de n√łdvendige redskaber til at identificere alle former for forskelsbehandling;
  2. ford√łmmer vilk√•rlig tilbageholdelse, tortur, forf√łlgelse og drab p√• LGBTI-personer; anerkender, at seksuel orientering og k√łnsidentitet kan √łge risiciene for forskelsbehandling, vold og forf√łlgelse; bem√¶rker, at LGBTI-personer i en r√¶kke lande rundt om i verden stadig oplever forf√łlgelse og vold p√• grund af deres seksuelle orientering; ford√łmmer kr√¶nkelserne af kvinder og minoritetsgrupper, som er i strid med den grundl√¶ggende ret til kropslig integritet og identitet, s√•som kvindelig k√łnsleml√¶stelse og interk√łnnede k√łnsleml√¶stelser; bem√¶rker, at forhold mellem personer af samme k√łn i 72 lande stadig betragtes som en lovovertr√¶delse, herunder 13 lande, hvor s√•danne forhold straffes med d√łdsstraf; opfordrer indtr√¶ngende disse stater til √łjeblikkeligt at √¶ndre deres lovgivning; gl√¶der sig over EU‘s bestr√¶belser p√• at forbedre rettighederne for og den juridiske beskyttelse af LGBTI-personer; opfordrer indtr√¶ngende EU-delegationerne og medlemsstaternes ambassader til fuldt ud at gennemf√łre EU‘s LGBTI-retningslinjer; opfordrer Kommissionen til at foretage en √•rlig rapportering om gennemf√łrelsen af R√•dets konklusioner med henblik herp√•; bem√¶rker, at if√łlge vurderingen af det f√łrste √•r af ligestillingshandlingsplanen 2016-2020 (GAP II) gjorde en tredjedel af delegationerne en indsats for at fremme LGBTI-rettigheder;
  3. p√•l√¶gger sin formand at sende denne beslutning til R√•det, Kommissionen, n√¶stformanden i Kommissionen/Unionens h√łjtst√•ende repr√¶sentant for Unionens udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU‘s s√¶rlige repr√¶sentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN‘s Sikkerhedsr√•d, FN‘s generalsekret√¶r, formanden for FN‘s 70. Generalforsamling, formanden for FN‘s Menneskerettighedsr√•d, FN‘s H√łjkommissariat for Menneskerettigheder og lederne af EU-delegationerne.

* * *
Årsberetningen på Europa-Parlamentets hjemmeside.