Human Rights and Gender Identity Best Practice Catalogue

Vist 159 gange.

Human Rights and Gender Identity Best Practice Catalogue
Human Rights and Gender Identity Best Practice Catalogue

Titel Human Rights and Gender Identity
Best Practice Catalogue
Redigeret af Silvan Agius, Richard Köhler,
Sophie Aujean og Julia Ehrt
Udgivet af ILGA-Europe og TGEU
Udgivet December 2011
Antal sider 68
Sprog Engelsk
ISBN-13 978-92-95066-08-3

Kataloget er en opf√łlgning af anbefalinger af 29. juli 2009 fra tidligere menneskerettighedskommiss√¶r, Thomas Hammarberg. Kataloget pr√¶senterer en r√¶kke politiske, juridiske og praktiske inspirationer fra lande i og uden for Europa om, hvordan de 12 anbefalinger, der er indeholdt i Thomas Hammarbergs anbefalinger kan gennemf√łres.
TGEU og ILGA-Europe håber, at kataloget vil være nyttigt for fremme af ligestilling af transpersoner i alle livets områder.

P√• den ene side er kataloget et svar p√• de hyppige anmodninger om oplysninger fra aktivister og politiske beslutningstagere, og p√• den anden side et √łnske om at stimulere til st√łrre politisk lederskab for at overvinde (opfattede) forhindringer ved henvisning til eksisterende eksempler som virker.

Kataloget er udgivet med st√łtte fra EU.

Anbefaling 1
Implementere internationale menneskerettighedsstandarder
Implementere internationale menneskerettighedsstandarder uden forskelsbehandling og udtrykkeligt forbyde forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet i national ikke-diskriminationslovgivning.
Yogyakarta principperne b√łr anvendes i internationale love om menneskerettigheder i forhold til seksuel orientering og k√łnsidentitet og anvendes som vejledning ved den nationale gennemf√łrelse p√• dette omr√•de.
Anbefaling 2
Vedtage hadforbrydelseslovgivning
Vedtage hadforbrydelseslovgivning, som yder en s√¶rlig beskyttelse for transk√łnnede personer mod transfobiske forbrydelser og h√¶ndelser.
Anbefaling 3
Vedtagelse hurtig og gennemsigtige procedurer for √¶ndring af navn og k√łn
Udvikle hurtige og gennemskuelige procedurer til at √¶ndre navn og k√łn p√• en transk√łnnet persons f√łdselsattest, identitetskort, pas, eksamensbeviser og andre lignende dokumenter.
Anbefaling 4
Afskaffe sterilisation og andre obligatoriske medicinske behandlinger
Afskaffe sterilisation og andre obligatoriske medicinske behandlinger som juridiske krav for at anerkende en persons k√łnsidentitet i love, der regulerer processen for navn og k√łnsskifte.
Anbefaling 5
Tilgængelig sundhedspleje og offentlig sygeforsikring
G√łre k√łnsskifteprocedurer s√•som hormonbehandling, kirurgi og psykologisk st√łtte tilg√¶ngelige for transseksuelle personer, og sikre, at de refunderes af offentlige sygesikringsordninger.
Anbefaling 6
Adskille civilstand fra k√łnsanerkendelsesprocess
Fjern eventuelle begr√¶nsninger i retten for transk√łnnede personer til at forblive i et eksisterende √¶gteskab efter et anerkendt k√łnsskifte.
Anbefaling 7
G√łre ligestilling til virkelighed i alle livets forhold
Forberede og gennemf√łre politikker til bek√¶mpelse af diskrimination og udst√łdelse af transk√łnnede personer p√• arbejdsmarkedet, inden for uddannelse og inden for sundhedspleje.
Anbefaling 8
Implementere internationale menneskerettighedsstandarder
Inddrage og h√łre transk√łnnede personer og deres organisationer ved udarbejdelse og gennemf√łrelse politiske og juridiske foranstaltninger, der vedr√łrer dem.
Anbefaling 9
Tilvejebringelse af uddannelse og bevidstg√łrelse
S√¶tte fokus p√• menneskerettigheder for transk√łnnede personer og diskrimination baseret p√• k√łnsidentitet gennem undervisning i menneskerettigheder, i uddannelsesprogrammer, og oplysningskampagner.
Anbefaling 10
Formidle uddannelse til specifikke erhverv
Tilbyde uddannelse til sundhedspersonale, herunder psykologer, psykiatere og praktiserende l√¶ger om transk√łnnede personers behov og rettigheder og krav om at respektere deres v√¶rdighed.
Anbefaling 11
Inkludere k√łnsidentitet i ligestillingsorganers anvendelsesomr√•de
Medtage menneskerettighedsforhold for transk√łnnede personer som anvendelsesomr√•der i ligestillingsorganers og nationale menneskerettighedsinstitutioners strukturer.
Anbefaling 12
Indsamling af data om situationen for transpersoner
Udvikle forskningsprojekter til at indsamle og analysere data om menneskerettighedssituationen for transk√łnnede personer, herunder den diskrimination og intolerance de m√łder under beh√łrig hensyntagen til retten til privatlivets fred for de ber√łrte personer.

* * *
Omtale af kataloget p√• TGEU‘s hjemmeside.
Kataloget i sin helhed i pdf-format hos ILGA-Europe.