Hyrdebrev om udstedelse af nyt eksamensbevis fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 21. november 2019.

Vist 79 gange.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under B√łrne- og Undervisningsministeriet udstedte den 21. november 2019 et hyrdebrev til skoler og uddannelsesinstitutioner om, at de altid vil v√¶re berettiget til at udstede nye eksamensbeviser el.lign. med aktuelle identitetsoplysninger til borgere, som har f√•et tildelt nyt personnummer ‚Äď f.eks. i forbindelse med juridisk k√łnsskifte.

Hyrdebrevet gengives herunder.

B√łrne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
21. november 2019
Sagsnr.: 19/16577

Hyrdebrev om udstedelse af nyt eksamensbevis el.lign. med aktuelle identitetsoplysninger ved tildeling af nyt personnummer

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal herved henlede opm√¶rksomheden p√•, at skoler og uddannelsesinstitutioner altid vil v√¶re berettiget til at udstede nye eksamensbeviser el.lign. med aktuelle identitetsoplysninger til borgere, som har f√•et tildelt nyt personnummer ‚Äď f.eks. i forbindelse med juridisk k√łnsskifte eller som ofre for identitetsmisbrug, jf. Lov om Det Centrale Personregister.

Hvis en kommunal skole eller uddannelsesinstitution er nedlagt, vil den kommune, hvor skolen eller uddannelsesinstitutionen var hjemmeh√łrende, endvidere v√¶re bef√łjet til at udstede nyt eksamensbevis el.lign. med aktuelle identitetsoplysninger til borgere, som har f√•et tildelt nyt personnummer.

Styrelsen skal derfor henstille, at skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner er behjælpelige med at udstede nye eksamensbeviser el.lign. med aktuelle identitetsoplysninger til borgere, som har fået tildelt et nyt personnummer.

Styrelsen skal samtidig g√łre opm√¶rksom p√•, at lovgivningen ikke giver mulighed for at opkr√¶ve gebyr for udstedelse af nye eksamensbeviser el.lign.

Der kan uanset det ovenfor anf√łrte forekomme s√¶rlige tilf√¶lde, hvor borgeren er hindret i at f√• udstedt nyt eksamensbevis eller lign. med aktuelle identitetsoplysninger hos en uddannelsesinstitution eller kommunal forvaltning, f.eks. hvis den p√•g√¶ldende har aflagt en eksamen p√• en nu nedlagt fri grundskole. I s√•danne tilf√¶lde vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter borgerens anmodning og mod tilstr√¶kkelig dokumentation udstede nyt eksamensbevis el.lign. med borgerens aktuelle identitetsoplysninger.

I tilf√¶lde af tvivlsp√łrgsm√•l kan henvendelse rettes til styrelsen.

Med venlig hilsen
Susanne Clausen
Vicedirekt√łr

* * *
Hyrdebrevet i pdf-format i Vidensbanken.