ICAO-standarden om maskinlæsbare rejsedokumenter og pas. (2015).

Vist 424 gange.

ICAO-standarden. 2015
ICAO-standarden. 2015

Titel Machine Readable
Travel Documents
Seventh Edition, 2015
Undertitel Part 4: Specifications for
Machine Readable Passports
(MRPs) and other
TD3 Size MRTDs
Udfærdiget
og udgivet af
International Civil Aviation
Organization (ICAO)
Udgivet 2015
Sprog Engelsk
ISBN13 978-92-9249-793-4

ICAO-standarden om maskinlæsbare rejsedokumenter og pas

Afsnit 4.1.1. (Data element directory), pkt. 11/II indeholder bestemmelse om, at et pas skal v√¶re forsynet med oplysning om pasindehaverens k√łn best√•ende af et enkelt stort bogstav i form af F (female (kvinde)), M (male (mand)) eller X (unspecified (uspecificeret)).

Den engelske originaltekst gengives her:
Sex of the holder, to be specified by use of the single initial commonly used in the language of the State where the document is issued and, if translation into English, French or Spanish is necessary, followed by an oblique and the capital letter F for female, M for male, or X for unspecified.

ICAO – Organisationen for International Civil Luftfart – er en FN-s√¶rorganisation oprettet i 1944, der udf√¶rdiger og ajourf√łrer standarder og anbefalinger om flysikkerhed. En af standarderne indeholder detaljerede informationer om, hvad et pas skal indeholde af informationer om pasindehaveren, og om, hvorledes passet skal v√¶re udformet.

* * *
EU’s ministerr√•ds forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 omhandler standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder.

Pasloven indeholder ikke bestemmelse om, at pas skal v√¶re forsynet med k√łnsbetegnelse.
Det g√łr det imidlertid i pasbekendtg√łrelsen ¬ß 5, stk. 4 og 5.
¬ß 5, stk. 4. Den i stk. 2 n√¶vnte pasblanket skal indeholde oplysning om pasindehaverens k√łn bestemt ud fra personens cpr-nummer. For personer med lige endetal anf√łres F, og for personer med ulige endetal anf√łres M, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at k√łnnet betegnes X, hvis en pasans√łger, der er fyldt 18 √•r, afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om k√łnsbetegnelsen X er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, eller den p√•g√¶ldende dokumenterer tidligere at v√¶re blevet tildelt nyt personnummer efter ¬ß 3, stk. 6, i lov om Det Centrale Personregister.