ICD-11 РVersion af 18. juni 2018 til forberedelse af implementering og oversættelse.

Vist 251 gange.

WHO udgav den 18. juni 2018 en version af ICD-11 for medlemsstaterne og andre interessenter til brug i forbindelse med forberedelser til implementering i landet Рsom f.eks. forberedelse af oversættelser.
Herunder gengives afsnittet vedr√łrende transk√łnnethed. I venstre kolonne den originale engelske tekst. I h√łjre kolonne min overs√¶ttelse til dansk. Der tages forbehold for overs√¶ttelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den engelske tekst.

Der g√łres opm√¶rksom p√•, at Danmark fra den 1. januar 2017 har anvendt sine egne transrelaterede koder – kontaktkoder, der er ganske anderledes end de koder, som anvendes i denne version af ICD-11.
Tina Thranesen.

Den originale engelsksprogede tekst Dansk oversættelse
17 Conditions related to sexual health 17   Forhold vedr√łrende seksuel sundhed
    HA60 Gender incongruence of adolescence or adulthood
Description
Gender incongruence of adolescence and adulthood is characterized by a marked and persistent incongruence between an individual´s experienced gender and the assigned sex, as manifested by at least two of the following: 1) a strong dislike or discomfort with the one’s primary or secondary sex characteristics (in adolescents, anticipated secondary sex characteristics) due to their incongruity with the experienced gender; 2) a strong desire to be rid of some or all of one’s primary and/or secondary sex characteristics (in adolescents, anticipated secondary sex characteristics) due to their incongruity with the experienced gender; 3) a strong desire to have the primary and/or secondary sex characteristics of the experienced gender. The individual experiences a strong desire to be treated (to live and be accepted) as a person of the experienced gender. The experienced gender incongruence must have been continuously present for at least several months. The diagnosis cannot be assigned prior the onset of puberty. Gender variant behaviour and preferences alone are not a basis for assigning the diagnosis.
    HA60 K√łnsuoverensstemmelse i ungdoms√•rene eller voksenalderen
Beskrivelse
K√łnsuoverensstemmelse i ungdoms√•rene og voksenalder er karakteriseret ved en markant og vedvarende uoverensstemmelse mellem en persons oplevede k√łn og det tildelte k√łn, som kommer til udtryk ved mindst to af f√łlgende:
1) En st√¶rkt modvilje mod eller ubehag ved ens prim√¶re eller sekund√¶re k√łnskarakteristika (hos unge de forventede sekund√¶re k√łnskarakteristika) p√• grund af uoverensstemmelsen til det oplevede k√łn;
2) Et st√¶rkt √łnske om at slippe af med nogle eller alle ens prim√¶re og/eller sekund√¶re k√łnskarakteristika (hos unge de forventede sekund√¶re k√łnskarakteristika) uoverensstemmelsen til det oplevede k√łn;
3) Et st√¶rkt √łnske om at have de prim√¶re og/eller sekund√¶re k√łnskarakteristika for det oplevede k√łn.
Den enkelte oplever et st√¶rkt √łnske om at blive behandlet (at leve og blive accepteret) som en person af det oplevede k√łn.
Den oplevede k√łnsuoverensstemmelse skal have v√¶ret kontinuerligt til stede i mindst flere m√•neder.
Diagnosen kan ikke tildeles f√łr pubertetens begyndelse.
K√łnsvarierende adf√¶rd og pr√¶ferencer alene er ikke grundlag for at tildele diagnosen.
    HA61 Gender incongruence of childhood
Description
Gender incongruence of childhood is characterized by a marked incongruence between an individual’s experienced/expressed gender and the assigned sex in pre-pubertal children. It includes a strong desire to be a different gender than the assigned sex; a strong dislike on the child’s part of his or her sexual anatomy or anticipated secondary sex characteristics and/or a strong desire for the primary and/or anticipated secondary sex characteristics that match the experienced gender; and make-believe or fantasy play, toys, games, or activities and playmates that are typical of the experienced gender rather than the assigned sex. The incongruence must have persisted for about 2 years. Gender variant behaviour and preferences alone are not a basis for assigning the diagnosis.
    HA61 K√łnsuoverensstemmelse i barndommen
Beskrivelse
K√łnsuoverensstemmelse i barndommen er pr√¶get af en markant uoverensstemmelse mellem en persons oplevede/udtrykte k√łn og det tildelte k√łn hos b√łrn f√łr puberteten.
Den indeholder et st√¶rkt √łnske om at v√¶re et andet k√łn end det tildelte k√łn; en st√¶rk modvilje hos barnet mod dele af hans eller hendes k√łnslige anatomi eller forventede sekund√¶re k√łnskarakteristika og/eller et st√¶rkt √łnske om at have de prim√¶re og/eller forventede sekund√¶re k√łnskarakteristika, som hos det oplevede k√łn; og udviser eller leger, v√¶lger leget√łj, spil eller aktiviteter og legekammerater, som er typiske for det oplevede k√łn snarere end det tildelte k√łn.
K√łnsuoverensstemmelsen skal have v√¶ret vedvarende i ca. 2 √•r.
K√łnsvarierende adf√¶rd og pr√¶ferencer alene er ikke grundlag for at tildele diagnosen.
    HA6Z Gender incongruence, unspecified     HA6Z K√łnsuoverensstemmelse – uspecificeret
  Changes in female genital anatomy   √Ündringer i kvindelige genitale anatomi
  Changes in male genital anatomy   √Ündringer i mandlige genitale anatomi

* * *
ICD-11 – implementeringsudgaven af 18. juni 2018 hos WHO.
Omtale af ICD-11 – implementeringsudgaven af 18. juni 2018 – hos WHO.

* * *
Omtale af de (nye) danske transrelaterede koder.
De i Danmark gældende transrelaterede kontaktkoder.