ICD-11 Beta version – D√łdeligheds- og sygdomsstatistikker

Vist 134 gange.

ICD-11 Beta version
ICD-11 Beta version
Beta-versionen af ICD-11 startede den 14. maj 2012. Tidspunktet for den endelige version er i √•renes l√łb udsat flere gange. Den endelige version forventes at foreligge i l√łbet af 2018.
Problemet med at udforme en ny version af ICD er nok primært, at det er en lang række beslutningstagere spredt ud over hele verden, som skal blive enige om både struktur og formulering.
Det skal også bemærkes, at der fortsat arbejde med udformningen, så det er ikke sikkert, at det er den endelige version, og versionen er endnu heller ikke godkendt af WHO.

Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originalt engelske tekst.
Det skal også bemærkes, at såfremt det ender med at blive den endelige tekst, så er det ikke sikkert, at de danske myndigheder vil oversætte på samme måde.
Tina Thranesen.

De transrelaterede koder, som de pt. (13. oktober 2017) er placeret og formuleret

Den originale engelske tekst Tekst oversat til dansk
17 Conditions related to sexual health 17 Forhold vedr√łrende seksuel sundhed
  * Sexual dysfunctions   * Seksuelle dysfunktioner
  * Sexual pain disorders   * Seksuelle smerteforstyrrelser
  * Gender incongruence
Description
Gender incongruence is characterized by a marked and persistent incongruence between an individual’s experienced gender and the assigned sex. Gender variant behaviour and preferences alone are not a basis for assigning the diagnoses in this group.
  * K√łnsuoverensstemmelse
Beskrivelse
K√łnsuoverensstemmelse er karakteriseret ved en markant og vedvarende uoverensstemmelse mellem en persons oplevede k√łn og det tildelte k√łn. K√łnsuoverensstemmelsesadf√¶rd og -pr√¶ferencer alene er ikke tilstr√¶kkeligt til at tildele diagnoserne i denne gruppe.
    * HA40 Gender incongruence of adolescence or adulthood
Description
Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood is characterized by a marked and persistent incongruence between an individual´s experienced gender and the assigned sex, which often leads to a desire to ‘transition’, in order to live and be accepted as a person of the experienced gender, through hormonal treatment, surgery or other health care services to make the individual´s body align, as much as desired and to the extent possible, with the experienced gender. The diagnosis cannot be assigned prior the onset of puberty. Gender variant behaviour and preferences alone are not a basis for assigning the diagnosis.
    * HA40 K√łnsuoverensstemmelse i ungdom eller voksenalder
Beskrivelse
K√łnsuoverensstemmelse i ungdoms√•r og voksenalder er pr√¶get af en markant og vedvarende uoverensstemmelse mellem personens oplevede k√łn og det tildelte k√łn, hvilket ofte f√łrer til et √łnske om at transitionere for at leve og blive accepteret som en person af den oplevede k√łn, gennem hormonbehandling, kirurgi eller andre sundhedsydelser for at √¶ndre personens krop s√• meget som √łnsket og i videst muligt omfang svarende til det oplevede k√łn. Diagnosen kan ikke tildeles f√łr puberteten begynder. K√łnsuoverensstemmelsesadf√¶rd og -pr√¶ferencer alene er ikke grundlag for at tildele diagnosen.
    * HA41 Gender incongruence of childhood
Description
Gender incongruence of childhood is characterized by a marked incongruence between an individual’s experienced/expressed gender and the assigned sex in pre-pubertal children. It includes a strong desire to be a different gender than the assigned sex; a strong dislike on the child’s part of his or her sexual anatomy or anticipated secondary sex characteristics and/or a strong desire for the primary and/or anticipated secondary sex characteristics that match the experienced gender; and make-believe or fantasy play, toys, games, or activities and playmates that are typical of the experienced gender rather than the assigned sex. The incongruence must have persisted for about 2 years, and cannot be diagnosed before age 5. Gender variant behaviour and preferences alone are not a basis for assigning the diagnosis.
    * HA41 K√łnsuoverensstemmelse i barndommen
Beskrivelse
K√łnsuoverensstemmelse i barndommen er pr√¶get af en markant uoverensstemmelse mellem en persons oplevede/udtrykte k√łn og det tildelte k√łn hos b√łrn i f√łr puberteten. Det inkluderer et st√¶rkt √łnske om at v√¶re et andet k√łn end det tildelte k√łn; en st√¶rk modvilje hos barnet del af hans eller hendes k√łnslige anatomi eller forventede sekund√¶re k√łnskarakteristika og/eller et st√¶rkt √łnske om prim√¶re og/eller forventede sekund√¶re k√łnskarakteristika, der svarer det oplevede k√łns; og lade som om eller rollespil, leget√łj, spil eller aktiviteter og legekammerater, der er typiske for det oplevede k√łn snarere end for det tildelte k√łn. Uoverensstemmelsen skal v√¶re vedvarende i ca. 2 √•r og kan ikke diagnosticeres f√łr barnet er 5 √•r. K√łnsuoverensstemmelsesadf√¶rd og -pr√¶ferencer alene er ikke grundlag for at tildele diagnosen.

* * *
ICD-11 Beta.