Institut for Menneskerettigheder – IMR’s h√łringssvar den 24. februar 2023 til forslag til Lov om √¶ndring af lov om de gymnasiale uddannelser.

Vist 27 gange.
Institut for Menneskerettigheder – IMR indgav h√łringssvar dateret den 24. februar 2023
til forslag til Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser, der blev offentliggjort den 30. januar 2023.

H√łringssvaret , der er p√• syv sider, indeholder bl.a.:

Det er derfor instituttets opfattelse, at seksualundervisning p√• de gymnasiale uddannelser udover et vigtigt fokus p√• sundhed, trivsel og sociale normer b√łr have et rettighedsbaseret og antidiskriminatorisk udgangspunkt, der kan medvirke til at fremme unges selvbestemmelse i forhold til seksualitet, k√łn og krop og forebygge forskelsbehandling, s√¶rligt p√• grund af k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika.

Instituttet finder, at lovudkastet giver en for sn√¶ver afgr√¶nsning af omr√•det for undervisningen. Det er instituttets opfattelse, at seksualundervisningen ogs√• b√łr adressere k√łnnede og seksuelle normer i en bredere forstand, for eksempel ved at sikre, at ogs√• LGBT+-personers erfaringer og forhold inddrages i undervisningen.

En mangfoldig seksualundervisning, der inkluderer forskellige seksuelle orienteringer og k√łnsidentiteter, vil kunne bidrage til, at eleverne f√•r fordomsfri viden om forskellige grupper, ogs√• selvom de ikke konkret eftersp√łrger det eller selv identificerer sig med disse forskellige grupper. Det vil kunne v√¶re med til at forebygge stereotyper, forskelsbehandling og chikane af LGBT+-personer.

Instituttet anbefaler derfor, at lovforslaget får en mere præcis og bredere beskrivelse af seksualundervisningens område og indhold, der blandt andet sikrer, at LGBT+-personers erfaringer og perspektiver bliver inkluderet i undervisningen.

H√łringssvaret er underskrevet teamleder Morten Emmerik W√łldike.

* * *
Folketingets journal med h√łringssvaret den 30. marts 2023.