Henvendelse fra IMR medio juli 2011 til LGBT Danmark om en amerikansk transmand bosiddende i Danmark.

Vist 134 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Medio juli müned 2011 fik LGBT Danmark en henvendelse fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) om følgende problemstilling:
En amerikansk statsborger har i USA füet anerkendt et juridisk kønsskifte fra kvinde til mand.
Nu er pügÌldende bosiddende her i Danmark, men er blevet registreret som kvinde, idet de danske myndigheder ikke vil anerkende kønsskiftet.
PĂĽgĂŚldende har endvidere før kønsskiftet i USA som kvinde vĂŚret bosiddende i Danmark og havde derfor i forvejen dansk personnummer – kvindeligt personnummer.
IMR var interesseret i, om LGBT Danmark med foreningens kendskab til transforhold, kunne bidrage med information om en sĂĽdan situation.

Tina Thranesen lavede følgende redegørelse, som foreningen sendte til IMR.

Det er en uheldig situation den amerikanske transmand er havnet i.
Vi har en bestemmelse om kønsskifte foretaget i udlandet i:
Vejledning om kastration med henblik pü kønsskifte. (27. november 2006)

  Pkt 4. Anerkendelse af kønsskifte foretaget i udlandet
Ved anerkendelse af et juridisk kønsskifte fra kvinde til mand kan forholdene variere. Det er dog en forudsÌtning for kønsskiftet, at büde livmoder og begge Ìggestokke er fjernet.
Der bør tillige foreligge oplysninger om den pügÌldendes hormonale status.

Han er derfor nød til at indsende en ansøgning med alle relevante informationer om sit kønsskifte til Sundhedsstyrelsen om anerkendelse af kønsskiftet foretaget i USA. Fremgür af vejledningens pkt. 3.

Nu har vi jo ikke oplysninger om omfanget af hans kønsskifte. Hvis han har füet kønsskiftet i en af de stater, der tillader kønsskifte alene pü grundlag af behandling med kønshormoner, sü stür han ikke sü godt.
Har han derimod füet fjernet livmoder og Ìggestokkene, bør han fremskaffe en fyldestgørende erklÌring fra lÌgen, der har foretaget operationen, sü kan ansøgningen behandles alene af Sundhedsstyrelsen.
Kan han ikke fü en südan erklÌring, sü henviser Sundhedsstyrelsen ham til Sexologisk Klinik, der foranlediger foretaget en lÌgelig undersøgelse om omfanget af det operative kønsskifte.

Der findes forskellige internationale aftaler om anerkendelse af retsafgørelser stater imellem. En international aftale stater imellem om anerkendelse af kønsskifteoperationer har jeg imidlertid ikke hørt om. Jeg tror ikke, at en südan findes.

* * *
I oktober 2011 kom der navn pĂĽ sagen, da Josh Villiams og hans hustru selv offentliggjorde “historien”.