Institut for Menneskerettigheders h√łringssvar af 20. marts 2009 vedr. √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen.

Vist 150 gange.
Institut for Menneskerettigheder
Fra: Helle Schaumann [hsc@humanrights.dk]
Sendt: 20. marts 2009 12:26
Til:Lasse Risager
Emne:Jeres j.nr. 2008-271-0004
Vedh√¶ftede filer: Pasbekendtg√łrelse, transseksuelle.doc

Institut for Menneskerettigheder sender vedh√¶ftet som fil vores h√łringssvar vedr√łrnde ovenn√¶vnte j.nr. og beklager samtidigt den forsinkede fremsendelse af svaret.

Med venlig hilsen
HELLE SCHAUMANN
FULDMIEGTIG I LEGAL OFFICER
FRIHEDSRETTIGHEDER 0G BORGERDELTAGELSE I
FREEDOMS AND CIVIC PARTICIPATION

* * *
Justitsministeriet
Civil- og Politiafdelingen
Færdsels- og vabenkontoret
E-mailes til jm@jm.dk

19/3-09
H√łring over udkast til bekendtg√łrelse om √¶ndring af bekendtg√łrelse om pas mv.

Institut for Menneskerettigheder har den 6. februar 2009 modtaget udkast til bekendtg√łrelse om √¶ndring af bekendtg√łrelse om pas m.v. med anmodning om eventuelle bem√¶rkninger.

I Danmark er der hidtil alene udstedt pas med F eller M, da betegnelsen af k√łn i pas automatisk dannes p√• baggrund af ans√łgerens CPR-nummer. En transseksuel person, som har gennemg√•et en konsskifteoperation, vil f√• tildelt et nyt CPR-nummer svarende til den nye konsidentitet, hvilket s√•ledes ogs√•
f√•r betydning for oplysningen om k√łn i denne persons pas. Der kan i den forbindelse ogs√• henvises til Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols dom (EMD) i sagen Christine Goodwin mod UK, hvorefter en stat er positivt forpligtet til at sikre, at en k√łnsskifteopereret transseksuels
k√łnsskifte anerkendes i retlige sammenh√¶nge, herunder i dennes identifikationsdokumenter.

If√łlge udkastet f√•r transseksuelle personer mulighed for at f√• udstedt pas, hvor deres biologiske k√łn ikke er angivet med den s√¶dvanlige k√łnsbetegnelser F for female (kvinde) ellr M for male (mand), men i stedet markeres med et X for unspecified (Ikke pr√¶cist oplyst). Disse betegnelser er i overensstemmelse med retningslinjerne for International Civil Aviation Organization (ICAO), og ICAO har if√łlge h√łringsbrevet oplyst, at betegneLsen X bL.a. kan anvendes i transseksuelles
pas.

Udkastet vedr√łrer alene personer, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, jf. udkastets forslag til nyt stk. 5 i den g√¶ldende pasbekendtg√łrelses ¬ß 5.

Instituttets vurdering
Yogyakarta principperne opstiller standarder for et √łnsket beskyttelsesniveau under anvendelsen af internationale menneskerettighedskonventioner p√• omr√•det for seksuel orientering og k√łnsidentitet. Retningslinjeme er udarbejdet af internationale menneskerettighedseksperter og blev pr√¶senteret den 26. marts 2007 i forbindelse med FN’s Menneskerettighedsr√•dsmode i Geneve. Det fremg√•r blandt andet af princip nr. 3, at enhver persons selv-definerede seksuelle
orientering
og k√łnsidentitet er ul√łseligt knyttet til dennes personlighed og et af de mest grundl√¶ggende aspekter af selvbestemmelse, v√¶rdighed og frihed. Efter litra c i samme princip skal stater sikre procedurer for, at identitetspapirer, herunder f√łdselsattester, pas mv., afspejler personens selv-definerede k√łn.

Yogyakarta principperne er ikke bindende for Danmark, men indeholder retningslinjer for, hvordan der bedst muligt tages hensyn til den transseksuelle person.

Instituttet foresl√•r p√• denne baggrund, at der foretages en n√¶rmere vurdering af, hvordan der i Danmark i h√łjere grad kan tages hensyn til den transseksuelle persons opfattelse af sit k√łn, f.eks. s√•ledes at et nyt personnummer kan tildeles efter Rigshospitalets Sexologiske Kliniks anerkendelse af transseksualiteten. P√• denne baggrund viI der efterf√łlgende kunne udstedes pas med denne kønsangivelse. Dette skal ogs√• ses p√• baggrund
af, at der ved den l√łbende indf√łrsel af biometriske pas efterh√•nden skabes en h√łj grad af sikkerhed for identifikation af den enkelte person, uafh√¶ngigt af biologisk status.

Der henvises til j.nr. 2008-271-0004.

Med venlig hilsen
Jonas Christoffersen
Direkt√łr

* * *
H√łringsportalen om udkastet til √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen.
H√łringssvar fra Institut for Menneskerettigheder i pdf-format.
Samtlige h√łringssvar i pdf-format p√• H√łringsportalen.