Indkaldelse med revideret dagsorden. (16. februar 2008).

Vist 98 gange.
Den 16. februar 2008.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark
som finder sted l√łrdag den 15. marts 2008 kl. 1300,
Jens Basse Vej 3 i Skader, 8543 Hornslet
med f√łlgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  (Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til Pia Nielsen eller Karin Astrup).
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, jf. § 19 i vedtægterne.
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 300,00 dkk årligt.
  Freja har stillet forslag om kontingentfastsættelse, som kan ses i bilag 1.
 6. Forslag om vedtægtsændring
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af:
  1. Valg af formand. På valg: Karin Astrup. (Villig til genvalg).
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer. P√• valg: Ulla R√łrvig. (Villig til genvalg) og Pernille Knudsen. (√ėnsker ikke at genopstille).
   Victoria Nielsen har bekendtgjort, at hun opstiller til en post i bestyrelsen.
  3. 2 bestyrelsessuppleanter. Signe Kruse, Erwin Jöhnk og Natascha Bosse har bekendtgjort, at de opstiller til en post som suppleant.
  4. 2 revisorer. Jytte Witt. (Villig til genvalg). Revisor Jan Rasmussen.
  5. 1 revisorsuppleant. (Anna Jonna Armannsdottir).
 9. Eventuelt.
  Her √łnsker bestyrelsen en diskussion af vision 2012:
  Visionen:
  1. Arbejdsl√łshedsprocenten for transpersoner skal ned p√• samme niveau som det generelle arbejdsmarked.
  2. Forbedrede behandlings tilbud i sundhedsvæsenet herunder fri adgang til behandling i udlandet.
  3. Juridisk k√łnsskifte skal stadf√¶stes i lovgivningen, herunder adgangen til √¶ndringen i civilretslig status.
  4. Trans-Danmark skal påvirke den europæiske udvikling på transgender området, således at vilkårene for transpersoner forbedres på europæisk plan.
  5. Rådgivningsfunktionen hos Trans-Danmark skal videreudvikles og udbygges.
  6. Trans-Danmark skal arbejde for √łget forskning indenfor transgender omr√•det.
  7. Skabe finansielle rammer for den √łgede aktivitet.
  8. Trans-Danmark skal arbejde for at opbygge et internationalt netværk til erfaringsudveksling.
  9. Trans-Danmark skal arbejde for at blive anerkendt som den f√łrende transgender forening i Danmark.
  10. Trans-Danmark vil arbejde for at få transpersoner til deltage aktivt i den politiske proces.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der efterf√łlgende v√¶re f√¶llesspisning.
Prisen pr. kuvert er 100,00 kr. Foreningen giver den f√łrste √łl eller vand, hvorefter yderligere kan k√łbes til rimelige penge.
Af hensyn til bestilling af maden bedes du tilmelde dig spisningen via e-mail til Signe eller Karin senest den 12. marts 2007.

På foreningens vegne.

Karin Astrup
Formand
[Retur] Bilag 1:
Forslag til generalforsamlingen i Trans-Danmark

Debatten om Trans-Danmarks engagement i TGEU har været præget af de udgifter som der er forbundet med denne aktivitet. Jeg fremsætter derfor dette forslag:

Budgettet for foreningen udvides med DKK 20.000, s√•ledes at der sikres et rimeligt grundlag for at d√¶kke udgifterne til rejse, forplejning og ophold for foreningens officielle deltagere: Dette skal g√¶lde for m√łder og arrangementer, hvor deltagelse er vedtaget af foreningens bestyrelse, herunder m√łder der afholdes af TGEU.

Det pålægges endvidere foreningens bestyrelse at udarbejde retningslinjer for hvorledes omkostningsdækningen udbetales.

Budgetudvidelsen skal d√¶kkes ved en kontingentforh√łjelse.

Konsekvens:
Sk√łnsm√¶ssigt vil det betyde at kontingentet skal h√¶ves fra DKK 300,00 til DKK 650,00/√•r g√¶ldende fra og med 2008.

Begrundelse:
Til dato har Trans-Danmarks repr√¶sentanter i TGEU m√łderne selv afholdt udgifterne til m√łdeaktiviteterne. Det er uholdbart p√• l√¶ngere sigt, ligesom det kan afholde medlemmer fra at stille op til bestyrelsen, s√•fremt de risikerer at skulle afholde relativt store rejseudgifter af egen lomme. Sagt med andre ord: Den nuv√¶rende ordning virker begr√¶nsende for demokratiet.

Viborg, den 11. feb. 2008
Freja Nordam

* * *
Indkaldelsen i pdf-format.
Den f√łrste indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden.