Indkaldelse med dagsorden til generalforsamlingen den 29. marts 2003.

Vist 85 gange.
Torsdag den 27. februar 2003.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i
trans-danmark.dk
til afholdelse
l√łrdag den 29. marts 2003 kl. 1300 i hovedstadsomr√•det
med f√łlgende
dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  (Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kasserer, Solveig Lerche).
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  1. Vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen jf. særskilt bilag.
 7. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer.
   På valg:
   1. Solveig Lerche (villig til genvalg) og
   2. Tina Thranesen (villig til genvalg).
  2. 2 bestyrelsessuppleanter.
   På valg:
   1. Qvickie (villig til genvalg) og
   2. (Vakant).
  3. 2 revisorer.
   På valg:
   1. Annette Bjerre (villig til genvalg) og
   2. (Vakant).
  4. 1 revisorsuppleant (vakant).
 8. Eventuelt.

Af hensyn til √łnske om anonymitet kr√¶ves der tilmelding til generalforsamlingen.

Ved at tilmelde sig generalforsamlingen forpligtiger den tilmeldende sig til at overholde de tilstedev√¶rendes √łnske om anonymitet. Dette g√¶lder ogs√• med hensyn til adressen, hvor generalforsamlingen finder sted.

Tilmelding sker ved fremsendelse af e-mail prim√¶rt til foreningens sekret√¶r Tina Thranesen p√• denne e-mail adresse: tina_thranesen@hotmail.com med angivelse af antallet, der √łnsker at deltage, og navn eller medlemsnummer p√• hver enkelt deltager.
Tilmeldelse kan ogs√• ske til foreningens √łvrige bestyrelsesmedlemmer og foreningens webmistress, hvis e-mail adresser fremg√•r af foreningens hjemmeside.

Meddelelse om adressen, hvor generalforsamlingen afholdes fremsendes via e-mail til de tilmeldte en uge f√łr afholdelsen.
Kommer tilmeldelsen senere, fremsendes adressen straks efter tilmeldingen.

Der vil under generalforsamlingen blive serveret kaffe med småkager, for hvilket der opkræves 20 kr. pr. deltager.

Efter generalforsamlingen holder bestyrelsen et kort bestyrelsesm√łde m.h.p. konstituering.

Efter generalforsamlingen vil der være hyggeligt samvær.

Karin Astrup, formand.

* * *
Indkaldelsen med dagsorden i pdf-format.