Indkaldelse med dagsorden til generalforsamlingen den 13. marts 2004.

Vist 64 gange.
Onsdag den 25. februar 2004

Der indkaldes hermed til generalforsamling i
trans-danmark.dk
som finder sted
l√łrdag den 13. marts 2004 kl. 1300 i hovedstadsomr√•det
med f√łlgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  (Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til foreningens sekretær, Tina Thranesen).
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Forslag om vedtægtsændring
  1. § 19, stk. 2 lyder:
   ‚ÄĚMedlemskontingentet forfalder til betaling ved regnskabs√•rets start og skal v√¶re indbetalt senest 1. februar‚ÄĚ.
   Foreslås ændret til:
   ‚ÄĚMedlemskontingentet er g√¶ldende i et √•r fra indmeldelsesdatoen og skal v√¶re betalt senest en m√•ned senere‚ÄĚ.
  2. Vedtages pkt. a, foreslås nyt stk. 3 og 4:
   Stk. 3. Bestemmelsen i § 19, stk. 2 gælder for medlemmer indmeldt i foreningen efter 13. februar 2004.
   Stk. 4. Kontingent for medlemmer indmeldt f√łr den 13. februar 2004 forfalder til betaling 1. januar og skal v√¶re indbetalt senest 1. februar
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af:
  1. Valg af formand. På valg: Karin Astrup. (Villig til genvalg).
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Tina Larsen (Villig til genvalg) og Carin Olsen.
  3. 2 bestyrelsessuppleanter. (Nuværende: Qvickie (Villig til genvalg) og 1 vakant).
  4. 2 revisorer. (Nuværende: Anette Bjerre og Pia Hansen (Villige til genvalg)).
  5. revisorsuppleant. (Vakant).
 9. Eventuelt

Af hensyn til √łnske om anonymitet kr√¶ves der tilmelding til generalforsamlingen.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal jf. foreningens vedtægt § 8, stk. 3 være formanden i hænde senest den 15. februar.

Ved at tilmelde sig generalforsamlingen forpligtiger den tilmeldende sig til at overholde de tilstedev√¶rendes √łnske om anonymitet. Dette g√¶lder ogs√• med hensyn til adressen, hvor generalforsamlingen finder sted.

Tilmelding sker ved fremsendelse af e-mail til foreningens sekret√¶r Tina Thranesen p√• denne e-mail adresse: tina_thranesen@hotmail.com med angivelse af antallet, der √łnsker at deltage og navn eller medlemsnummer p√• hver enkelt deltager.

Meddelelse om adressen, hvor generalforsamlingen afholdes, vil blive fremsendt via e-mail til de tilmeldte en uge f√łr afholdelsen.
Kommer tilmeldelsen senere, fremsendes adressen straks efter tilmeldingen. Sammen med adressen fremsendes kopi af eventuelle indkomne forslag.

Der vil under generalforsamlingen blive serveret kaffe med småkager, for hvilket der opkræves 20 kr. pr. deltager.
Der vil v√¶re mulighed for at k√łbe sodavand, √łl og vin til kostpris.

Efter generalforsamlingen holder bestyrelsen et kort bestyrelsesm√łde m.h.p. konstituering.

Efter generalforsamlingen vil der være hyggeligt samvær.

Karin Astrup, formand.

* * *
Indkaldelsen med dagsorden i pdf-format.