Indkaldelse med dagsorden til generalforsamlingen den 2. april 2005.

Vist 71 gange.
Fredag den 18. februar 2005.

Der indkaldes hermed til generalforsamling
i trans-danmark.dk
til afholdelse
l√łrdag den 2. april 2005 kl. 1300 i n√¶rheden af √Örhus
med f√łlgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til foreningens sekretær, Tina Thranesen.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer.
   På valg: Tina Schuldt (Villig til genvalg) og Tina Thranesen (Modtager ikke genvalg).
  2. 2 bestyrelsessuppleanter.
   På valg: Tina Larsen (Villig til genvalg) og 1 vakant).
  3. 2 revisorer.
   På valg: (Nuværende: Anette Bjerre og Pia Hansen (Villige til genvalg)).
  4. 1 revisorsuppleant.
   På valg: Nuværende: Anne Jonna Armannsdottir. (Villig til genvalg).
 8. Eventuelt.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal jf. foreningens vedtægt § 8, stk. 3 være formanden i hænde senest den 15. februar 2005.

Af hensyn til √łnske om anonymitet kr√¶ves der tilmelding til generalforsamlingen.
Tilmelding sker ved fremsendelse af e-mail til foreningens kasserer, Jane Johansen på denne e-mail
adresse kasserer@trans-danmark.dk med angivelse af antallet, der √łnsker at deltage og navn eller medlemsnummer p√• hver enkelt deltager.

Ved at tilmelde sig generalforsamlingen forpligtiger den tilmeldende sig til at overholde de tilstedev√¶rendes √łnske om anonymitet. Dette g√¶lder ogs√• med hensyn til adressen, hvor generalforsamlingen finder sted.

Der kan klædes om på stedet og overnatning evt. finde sted.

Meddelelse om adressen, hvor generalforsamlingen afholdes, vil blive fremsendt via e-mail til de tilmeldte en uge f√łr afholdelsen.
Kommer tilmeldelsen senere, fremsendes adressen straks efter tilmeldingen. Sammen med adressen fremsendes kopi af eventuelle indkomne forslag.

Der vil under generalforsamlingen blive serveret kaffe med småkager, for hvilket der opkræves 20 kr. pr. deltager.

Der vil v√¶re mulighed for at k√łbe sodavand, √łl og vin til kostpris.

Efter generalforsamlingen holder bestyrelsen et kort bestyrelsesm√łde m.h.p. konstituering.

Efter generalforsamlingen vil der være hyggeligt samvær.

Karin Astrup, formand.

Må jeg samtidig erindre om kontingentindbetaling som er forfalden til betaling.
Med de venligste hilsner
Jane Johansen
Kasser trans-danmark

* * *
Indkaldelsen med dagsorden i pdf-format.