Indkaldelse med dagsorden og vedtægtsændringsforslag. 4. marts 2006.

Vist 76 gange.
Fredag den 18. februar 2005.

Der indkaldes hermed til generalforsamling
i trans-danmark.dk
til afholdelse
l√łrdag den 4. marts 2006 kl. 1300, Langgade 23 i Vivild
med f√łlgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til Jane Johansen eller Karin Astrup.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Forslag om vedtægtsændring
  § 1, stk.:
  “Foreningens navn er trans-danmark.dk, og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse”
  foreslås ændret til:
  “Foreningens navn er Trans-Danmark, og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse”.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af:
  1. Valg af formand. På valg: Karin Astrup. (Villig til genvalg).
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer.
   På valg: Tina Schuldt (Villig til genvalg) og Tina Thranesen (Modtager ikke genvalg).
  3. 2 bestyrelsessuppleanter.
   Nuværende: Tina Larsen (Villig til genvalg). 1 vakant.
  4. 2 revisorer.
   På valg: Nuværende: Pia Hansen (Villig til genvalg). 1 vakant
  5. 1 revisorsuppleant.
   På valg: Nuværende: Anne Jonna Armannsdottir.
 9. Eventuelt.

På foreningens vegne
Karin Astrup

* * *
Indkaldelsen med dagsorden i pdf-format.